Behandeling en zelfzorg

Last Updated on 26 december 2023 by M.G. Sulman

Behandeling houdt in dat er iets wordt gedaan om je te helpen beter te worden, om herstel te bereiken van een ziekte of kwaal. Op de website ‘Mens-en-gezondheid’ maken we onderscheid tussen een medische behandeling en zelfzorg. Onder medische behandeling worden alle medische verrichtingen verstaan die een arts uitvoert, inclusief onderzoek en nazorg. Zelfzorg betreft alle zorg die je aan jezelf besteedt om gezond te blijven. Bijvoorbeeld de juiste medicatie kopen bij kleine kwalen, het opzoeken van informatie over je lichaam en gezondheid en het aanbrengen van leefstijlveranderingen wanneer dit nodig is.

Arts of dermatoloog
Dermatoloog controleert de huid / Bron: Michael Jung/Shutterstock.com

Medische behandeling

Medische behandeling is de zorg die wordt verleend door een arts, verpleegkundige of andere medische professional. Dit kan bestaan uit het voorschrijven van medicijnen, het uitvoeren van diagnostische tests of chirurgie, het verlenen van advies over gezonde leefstijl en het behandelen van specifieke gezondheidsproblemen.

Zelfzorg

Zelfzorg is de zorg die je zelf kunt geven om je gezondheid te behouden of te verbeteren, zonder hulp van een arts of andere medische professional. Dit kan bestaan uit het nemen van medicijnen op het juiste moment, het volgen van een gezonde levensstijl, het vermijden van gedrag dat je gezondheid kan schaden, zoals roken of te veel alcohol drinken, en het op de juiste manier omgaan met een chronische aandoening. Zelfzorg kan ook bestaan uit het zoeken naar informatie over gezondheid en het nemen van verantwoorde beslissingen over je gezondheid.

Special

Deze special bevat de volgende artikelen:

A

 B

C

E

G

L

M

N

O

P

R

Rillen na een operatie: oorzaken en behandeling

S

V

W

Z

Grote kaardebol ter behandeling van de ziekte van Lyme