Psoriasis: symptomen, oorzaken en behandeling

Last Updated on 9 juni 2024 by M.G. Sulman

Ongeveer 2 op de 100 mensen hebben psoriasis van de huid. De meest voorkomende vorm van psoriasis wordt plaque psoriasis of psoriasis vulgaris genoemd. Deze vorm wordt gekarakteriseerd door symptomen als rode schilferende plekken met een scherpe begrenzing. De plekken variëren in grootte en kunnen conflueren of samenvloeien. De plaques worden vaak aangetroffen op de harige hoofdhuid, de ellebogen (zie afbeelding), de knieën of de billen. Vaak gaat dit gepaard met jeuk. Bij sommige mensen zwellen de gewrichten pijnlijk op. Dit staat bekend als artritis psoriatica. Dit is een combinatie van ontstekingsreuma en de huidziekte psoriasis. De precieze oorzaak van psoriasis is anno 2024 onbekend. Bij psoriasis treedt er een ontstekingsreactie op waardoor de huid sneller verhoornt. Erfelijkheid speelt een rol bij het ontstaan ervan. Psoriasis is niet te genezen. Er zijn echter verschillende behandelingen om de symptomen te verlichten: externe en interne en behandelingen, lichttherapie en uiteraard de basiszorg. Psoriasis is niet besmettelijk.

Psoriasis op de elleboog
Psoriasis op de elleboog / Bron: Wikimedia Commons

Wat is psoriasis?

Versnelde huidvernieuwing

De menselijke huid bestaat uit miljoenen kleine huidcellen en vernieuwt zichzelf normaal gesproken binnen 3 tot 4 weken. Deze periode wordt bij mensen met psoriasis verkort tot 6 tot 7 dagen, omdat de cellen van de bovenste huidlaag sneller naar het huidoppervlak migreren dan bij een gezonde huid. Bij mensen met psoriasis gaat het proces van huidvernieuwing dus veel sneller. Als gevolg hiervan vormen dergelijke cellen glanzende schubben op delen van de aangedane, rode huid.

Actieve en rustige periodes

Psoriasis verschilt sterk van persoon tot persoon. Door behandeling kan psoriasis wel (tijdelijk) onderdrukt worden, maar nooit helemaal en permanent verdwijnen. Mensen met deze huidziekte hebben vaak een cyclus van perioden waarin de ziekte actief is, ‘flares’ of opvlammingen genoemd, gevolgd door perioden waarin de klachten (naar de achtergrond) verdwijnen, zogenaamde remissies. Jeuk komt vaak voor.

Voorkeursplekken

Psoriasis komt het meest voor op de hoofdhuid, achter de oren, op de ellebogen, knieën en billen. Maar het komt ook voor in andere delen van de huid, bijvoorbeeld op de navel, in het genitale gebied, op de handen, of op de nagels. Dit laatste staat bekend als ‘nagelpsoriasis’. Ongeveer één op de drie getroffenen ontwikkelt pijnlijke en gezwollen gewrichten, vooral aan de handen en voeten, zogeheten artritis psoriatica (gewrichtsontsteking).

Psoriasis op de handen: de handpalmen en de handrug / Bron: Wikimedia Commons

Betekenis

Psoriasis gaat vaak gepaard met jeuk. Dit is waar de benaming ‘psoriasis’ vandaan komt. Psoriasis is afgeleid van het Griekse woord ‘Psöria’ dat weer is afgeleid van het werkwoord ‘psaö’ dat krabben betekent. Veel mensen met psoriasis hebben last van jeuk waardoor ze veel krabben. ‘Vulgaris’ betekent ‘algemeen’. Psoriasis vulgaris is de meest voorkomend en meest algemene vorm van psoriasis. de term plaque psoriasis verwijst naar het feit dat er zich plaques op de huid vormen.

Psoriasis
Psoriasisplaque / Bron: Wikimedia Commons

Symptomen van psoriasis

Verschijnselen

De (ernst van de) symptomen van psoriasis verschillen van persoon tot persoon. Gebieden met psoriasis kunnen zo klein zijn als een paar schilfers op de hoofdhuid of elleboog, of het grootste deel van het lichaam bedekken. De meest voorkomende symptomen van plaque psoriasis zijn:

 • rode, verheven, ontstoken plekken op de huid
 • witachtig zilveren schubben of plaques op de rode vlekken
 • droge huid die kan barsten en bloeden
 • pijn rond de psoriasisplekken
 • jeuk en een branderig gevoel rond de plekken
 • putjes in de nagels en verdikte nagels (nagelpsoriasis)
 • pijnlijke, gezwollen gewrichten (artritis psoriatica, een combinatie van ontstekingsreuma en de huidziekte psoriasis)

Niet iedereen zal al deze symptomen ervaren.

Psoriasis op rug en armen
Psoriasis op rug en armen / Bron: Wikimedia Commons

Verloop

De meeste mensen met psoriasis maken cycli van symptomen door. De aandoening kan enkele dagen of weken ernstige symptomen veroorzaken, en daarna kunnen de symptomen verdwijnen en bijna onmerkbaar zijn. Dan, binnen een paar weken of verergerd door een veel voorkomende psoriasis-trigger, kan de aandoening weer oplaaien of opflakkeren. Soms verdwijnen de symptomen van psoriasis volledig.

Als je geen actieve tekenen van de aandoening hebt, bevind de huidziekte zich mogelijk in remissie. Dat betekent niet dat psoriasis niet meer terugkomt, maar voorlopig ben je symptoomvrij.

Oorzaken van psoriasis

De precieze oorzaak van psoriasis is anno 2024 onbekend. Bij deze huidziekte treedt er een ontsteking op waardoor de huid sneller verhoornt. Psoriasis wordt veroorzaakt door de combinatie van genetische en omgevingsfactoren.

Erfelijkheid

Erfelijkheid speelt een rol. Grofweg 30 tot 40 procent van de mensen met psoriasis melden dat ze familieleden hebben die ook door deze huidziekte zijn getroffen. Maar het komt ook voor dat geen van beide ouders psoriasis heeft, terwijl hun kind er wel aan lijdt. En omgekeerd: beide ouders lijden aan psoriasis, maar de ziekte breekt nooit uit bij het kind.

Studies naar de frequentie van overerving lieten duidelijke aanwijzingen zien voor een overervingseffect dat sterker werd gemedieerd door de vader. De kans op overerving bij een kind met slechts één getroffen ouder is ongeveer 10 procent. Als beide ouders aan psoriasis lijden, loopt dit risico op tot ongeveer 50 procent. Volgens studies zijn er genen die niet alleen ziekten bevorderen, maar ook beschermen tegen ziekten. Mensen met een lichte huid hebben meer kans om getroffen te worden dan zwarte, Inuit- of Indiaanse mensen.

Psoriasis is een auto-immuunziekte

Psoriasis is een chronische ontstekingsziekte waarin de hoofdrol is weggelegd voor je immuniteit. De mechanismen achter het op hol slaan van het afweersysteem bij psoriasis zijn anno 2024 echter nog altijd een mysterie.

Psoriasis wordt over het algemeen geclassificeerd als een auto-immuunziekte. Dit betekent dat de cellen van je immuunsysteem, T-cellen genaamd, per ongeluk je eigen huidcellen aanvallen omdat ze beschouwd worden als vreemde indringers. Hierdoor vermenigvuldigen je huidcellen zich snel, wat leidt tot de kenmerkende huidlaesies bij psoriasis.

Niet alle onderzoekers denken echter dat psoriasis een auto-immuunziekte is. Sommigen zijn het erover eens dat psoriasis een immuungemedieerde aandoening is. Maar hun theorie is dat psoriasis het gevolg is van gengerelateerde abnormale reacties op huidbacteriën.

Uitlokkende factoren

Wat zijn uitlokkende factoren?

Met de term ‘uitlokkende factoren’ worden zaken bedoeld die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van psoriasis of die bestaande psoriasisklachten kunnen verergeren. De precieze oorzaak van psoriasis is (nog) niet bekend, maar het staat wel vast dat deze frequent voorkomende aandoening een genetische basis heeft; psoriasis is een erfelijke aandoening. De factoren die hieronder worden besproken veroorzaken geen psoriasis, maar kunnen deze wel uitlokken. Je kunt gevoelig zijn voor verschillende zaken, zoals stress, roken en drinken, infectieziekten, bepaalde medicijnen, hormonen, enz.

Zowel interne als externe omgevingsfactoren kunnen ervoor zorgen ervoor dat psoriasis zich op enig moment openbaart dan wel dat de klachten (tijdelijk) verergeren. Welke uitlokkende factoren zijn dit?

Beschadigde huid (Köbner-fenomeen)

De Duitse dermatoloog Heinrich von Köbner (1838 – 1904) ontdekte iets opmerkelijks bij mensen met psoriasis, namelijk het fenomeen dat psoriasis ontstaat of zich uitbreidt naar plaatsen waar de huid is beschadigd ofwel een trauma heeft ondergaan. Het kan een mild trauma zijn, zoals een kras of schaafwond op de huid, maar het kan ook een tatoeage betreffen waarin een ontsteking ontstaat. Het mechanisme hierachter is onbekend. Dit noemen we inmiddels het ‘Köbner-fenomeen’. Het blijkt dat ongeveer een kwart van de mensen met psoriasis een huidafwijking krijgt na 3 tot 6 weken op de plek van een wondje. Bij ongeveer 75% van de psoriasispatiënten heeft een beschadigde huid geen invloed. De huid kan geprikkeld worden door verwondingen, verbranding, chemische prikkeling en huidinfecties. Al deze factoren kunnen leiden tot een (nieuw) psoriasisplekje.

Andere huidaandoeningen

Andere huidaandoeningen, zoals schimmelinfecties, atopisch eczeem of acne, kunnen psoriasis aanwakkeren of verergeren.

Stress

Stress kan psoriasis verergeren. Uit onderzoek blijkt dat psoriasis kan verergeren na een stresservaring. Dat gebeurt vooral bij psoriasispatiënten die veel piekeren over hun aandoening en bij degenen die veel last hebben van de jeuk en als gevolg daarvan gaan krabben. Dit krabgedrag is nadelig voor de huid en kan op lange termijn een aangeleerde reactie worden. Dit schrijft psychologe Lisette Verhoeven van het UMC St Radboud in haar proefschrift, waarop zij op 14 januari 2009 is gepromoveerd.

Infectieziekten

Er lijkt een verband te zijn tussen infecties van de bacteriën ‘streptokokken’ en het uitbreiden van psoriasis. Deze boosdoeners kunnen keelontsteking, bronchitis, tandwortelontsteking, galblaasontsteking en ontstekingen aan de urinewegen veroorzaken, en vervolgens voor een algehele uitbraak van allemaal kleine psoriasisplekjes zorgen. Het blijkt dat vooral bij kinderen een keelontsteking ‘psoriasis guttata’ kan uitlokken. Infecties kunnen ook bestaande psoriasis verergeren. Vaak verdwijnen de plekjes weer als de infectie achter de rug is. Ook een infectieziekte als griep kan het beloop van psoriasis ongunstig beïnvloeden. Verder is bekend dat het beloop van psoriasis in ongunstige zin wordt beïnvloed door hiv.

Roken en alcohol

Roken en drinken kan een ongunstig effect hebben op het beloop van psoriasis. Het blijkt dat vooral roken een nadelige invloed heeft op psoriasis.

Geneesmiddelen

Er zijn medicijnen die psoriasis kunnen verergeren. Dit is bekend van antimalariamiddelen, lithium, bètablokkers en ACE-remmers. Ook is extra terughoudendheid op zijn plaats bij het geneesmiddel Prednison. Voorts is het verstandig om bij pijnstillers en ontstekingsremmers met je (huis)arts of apotheker te overleggen over welk middel geschikt voor je is. Ibuprofen, een zogenaamde NSAID, is waarschijnlijk minder geschikt om te gebruiken als je psoriasis hebt dan bijvoorbeeld paracetamol.

Klimatologische omstandigheden

Bij veel mensen met psoriasis treedt verergering van de klachten op bij koud weer. In de winter hebben mensen met psoriasis meer last hebben van hun huid. Dit komt doordat je de verwarming lekker hoog zet, met als gevolg dat de luchtvochtigheid in huis erg laag is. Het is bekend dat droogte de kans op een droge en jeukerige huid vergroot.

Douchen/baden

Vermijd heet en te lang douchen of baden, aangezien hier de huid te veel van uitdroogt en klachten in de hand werkt.

Hormonen (hormonale veranderingen)

Hormonen (dat wil zeggen veranderingen in de hormoonhuishouding) spelen een rol bij psoriasis, zowel in de puberteit maar in meerdere mate geldt dat voor de overgang (menopauze en penopauze). Psoriasis begint vaak in de puberteit, maar kan ook voor het eerst tijdens de overgangsjaren optreden. Verder geven veel vrouwen aan dat de psoriasisklachten veranderen tijdens en na de zwangerschap. Er kunnen verbeteringen optreden, maar ook verslechteringen. Het is niet precies bekend waarom bij de één de psoriasis verbetert, terwijl bij de ander de klachten toenemen.

Fors overgewicht (obesitas)

Een andere risicofactor die steeds belangrijker wordt, is obesitas. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat obesitas een onafhankelijke risicofactor is voor het ontstaan en de ernst van psoriasis. Vanwege de dramatische toename van obesitas wereldwijd, wordt obesitas een steeds belangrijkere omgevingsrisicofactor voor het ontstaan en de verergering van psoriasis.1Kunz, M., Simon, J. C., & Saalbach, A. (2019). Psoriasis: Obesity and Fatty Acids. Frontiers in immunology, 10, 1807. https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01807

Verzadigde vetten in voeding

Recente studies suggereren dat verzadigde vetzuren ( (Saturated Fatty Acids, afgekort als SFA) in voeding de belangrijkste versterkers van de ontstekingsreactie bij psoriasis lijken te zijn . Ook suggereert onderzoek dat beperking van SFA’s gunstig kan zijn voor zowel magere als obese patiënten met psoriasis.2Kunz, M., Simon, J. C., & Saalbach, A. (2019). Psoriasis: Obesity and Fatty Acids. Frontiers in immunology, 10, 1807. https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01807

Is psoriasis besmettelijk?

Het korte antwoord is: neen, psoriasis is in het geheel niet besmettelijk, dus je kunt je vriend of vriendin gerust knuffelen. Het kan er verdacht uitzien vanwege de roodheid van de huid. Maar het is volkomen onschadelijk voor mensen die het niet hebben.

Complicaties

Als je psoriasis hebt, dan loop je een groter risico om andere aandoeningen te ontwikkelen, waaronder:

Onderzoek en diagnose

De arts zal vragen stellen over je gezondheid en de klachten die je ervaart en vervolgens je huid, hoofdhuid en nagels onderzoeken. De arts kan een klein stukje huid (biopsie) nemen voor onderzoek onder een microscoop. Dit helpt bij het bepalen van het type psoriasis en sluit andere aandoeningen uit.

Psoriasis
Psoriasisplaque / Bron: Wikimedia Commons

Behandeling van psoriasis

De behandeling van psoriasis valt uiteen in vijf delen:

 • leefadviezen;
 • lokale therapie;
 • lichttherapie;
 • systemische therapie;
 • andere behandelmethoden; en
 • natuurgeneeskunde.

Leefadviezen

Iedereen kan profiteren van een gezonde leefstijl, waaronder dagelijks bewegen en niet roken. Gezonde gewoonten hebben echter enkele extra voordelen bij psoriasispatiënten.

Bij leefadviezen is het allereerst van belang om uitlokkende factoren te vermijden. Dat zijn factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van psoriasis of de klachten kunnen doen verergeren.

Leefregels psoriasis
Leefregels bij psoriasis / Bron: M.G. Sulman
Stoppen met roken

Uit onderzoek blijkt dat rokers die psoriasis hebben en stoppen met roken:

 • Hun risico verminderen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, leverziekten en tandvleesaandoeningen.
 • Hun kans verminderen op het ontwikkelen van een auto-immuunziekte zoals de ziekte van Crohn.
 • Minder psoriasisaanvallen (opflakkeringen) hebben.
 • Meer kans hebben op remissies (periodes met weinig of geen psoriasis).
Drink weinig tot geen alcohol

Er zijn verschillende voordelen voor het beperken van je alcoholgebruik als je psoriasis hebt. wordt de behandeling daardoor effectiever. Ten tweede vergroot het de kans op remissies. Ten derde verminder je het risico op het ontwikkelen van artritis psoriatica (vooral bij vrouwen) en leververvetting. Ten slotte verlaag je het risico op leverschade door psoriasismedicijnen.

Zorg voor een gezond gewicht

Als je te zwaar bent dan kan je met afvallen de volgende gunstige resultaten bereiken:

 • Het vermindert de psoriasisopflakkeringen.
 • Het verminder de behoefte aan psoriasismedicatie.
 • Het verbeter de effectiviteit van de psoriasisbehandeling.
 • Het verlaag het risico op het ontwikkelen van ziekten die verband houden met psoriasis, waaronder hartaandoeningen, hoge bloeddruk, te hoge cholesterolwaarden, leververvetting en diabetes.
Eet gezond en gevarieerd

Het eten van een gezond en uitgebalanceerd dieet heeft voordelen voor iedereen. Als je psoriasis hebt, dan zal je merken dat het je gezondheid verbetert waardoor je je ook beter voelt. Het verminder tevens het risico op het ontwikkelen van ziekten die verband houden met psoriasis, waaronder diabetes, hartaandoeningen en hoge bloeddruk. Eet voldoende groenten en fruit, noten, zaden, onverzadigde vetten en vezels. Laat de snelle koolhydraten, zoetigheid en verzadigde vetten beter staan.

Beweging

Lichaamsbeweging is natuurlijk goed voor iedereen, maar het biedt ook specifieke voordelen voor mensen die lijden aan psoriasis. Het kan namelijk enkele van de negatieve effecten van psoriasis verminderen doordat je afvalt of een gezond gewicht behoudt. Het vermindert tevens je risico op het ontwikkelen van ziekten die verband houden met psoriasis, waaronder leververvetting en hartaandoeningen. Daarnaast vermindert beweging stress, depressie en angst.

Lokale therapie

Lokale therapie bestaat uit medicijnen die je op de huid aanbrengt in de vorm van zalven, crèmes en lotions. Lokale therapie of topische behandelingen zijn medicijnen indifferente middelen die op de huid worden aangebracht. Dit is meestal de eerste verdedigingslinie ter behandeling van psoriasis. Zalven en crèmes vertragen of normaliseren overmatige celreproductie en verminderen ontstekingen veroorzaakt door psoriasis. Indifferente middelen zijn crèmes waar geen medicijnen in zitten helpen om uitdroging van de huid en irritatie te voorkomen.

Indifferente middelen

Indifferente middelen, dus een neutrale zalf of crème zonder medicijnen erin, worden wereldwijd als basisbehandeling aangeraden bij psoriasis. Gebruik dagelijks ene neutrale crème en dan liefst 2 keer per dag (of desgewenst vaker), zoals vaseline of een vette crème. Dit helpt om uitdrogen en irritatie van de huid te voorkomen, waardoor jeuk, roodheid en schilfering tegengegaan wordt. Blijf deze neutrale middelen op je huid aanbrengen, ook als de klachten zijn verdwenen.
Voorbeelden van neutrale smeersels die worden toegepast bij psoriasis zijn:

 • cetomacrogolzalf
 • lanettezalf
 • vaselinecetomacrogolcrème
 • vaseline-lanettecrème
 • koelzalf FNA
 • cetomacrogolcrème
Corticosteroïden (zalf, crème of lotion)

De meest voorkomende behandelingsoptie voor psoriasis zijn lokale corticosteroïden (in de vorm van zalf, crème of lotion), die zijn afgeleid van de natuurlijke corticosteroïde hormonen die door de bijnieren worden geproduceerd. Corticosteroïden gaan onder meer de ontstekingsreacties in het lichaam tegen, waardoor ze een ideaal ontstekingsremmend middel zijn om zwelling en roodheid veroorzaakt door plaques te verminderen. Deze middelen zijn op recept verkrijgbaar.

Er zijn ook enkele nieuwere behandelingsbenaderingen beschikbaar die lokale behandelingsopties combineren, zoals een corticosteroïde met een retinoïde.

Corticosteroïden zijn er in verschillende sterktes, variërend van zeer sterk (klasse 4) tot zwak werkend (klasse 1).

Topische niet-corticosteroïden

Soms is een plaatselijke corticosteroïden niet de beste behandelingsoptie voor je. In dat geval kan de huisarts of huidarts een plaatselijke niet-corticosteroïden behandeling voorschrijven, zoals:

 • Ditranol of dithranol: een celgroeiremmer die behoort tot de hydroxyanthronen en die gebruikt wordt ter behandeling van psoriasis.
 • Calcineurineremmers: de middelen acrolimus en pimecrolimus kunnen gepast zijn voor behandeling van chronische plaque type psoriasis op speciale locaties, zoals het gezicht, de lichaamsplooien en de genitale regio.
 • Synthetische vitamine D3: vitamine D3-analogen of -afgeleiden worden aanbevolen als lokale therapie voor chronische plaque psoriasis.
 • Vitamine A: dit kan worden gebruikt om psoriasisplaques te bestrijden.

Lichttherapie

Lichttherapie kan worden toegepast als smeren onvoldoende soelaas biedt. De dermatoloog schrijft deze behandelvorm voor psoriasis voor. Je kunt ook meteen lichttherapie krijgen wanneer de plekken zo groot zijn dan smeren ondoenlijk is. Lichttherapie heeft vaak een goed effect, maar het mag niet te lang achtereen worden toegepast want te veel belichting is niet goed voor de huid. Psoriasis is ook thuis met UV-lichttherapie goed te behandelen.

Systemische behandeling

Onder systemische behandeling worden de verschillende mogelijkheden verstaan om psoriasis met medicijnen te behandelen die je inneemt of onder de huid moet spuiten. Deze vorm van behandeling wordt door de dermatoloog voorgeschreven wanneer bij ernstige vormen psoriasis andere behandeling onvoldoende helpen. Deze middelen onderdrukken het afweersysteem en/of remmen ontstekingsreacties. De overgrote meerderheid van de mensen met psoriasis heeft genoeg aan lokale therapie.

Traditionele geneesmiddelen

De systemische behandeling van psoriais gebeurt met orale medicatie (pillen) zoals:

 • Acitretine: dis is een synthetisch vitamine A-derivaat. Het vermindert schilfers en maakt de huid dunner.
 • Apremilast: een medicijn ter behandeling van bepaalde soorten psoriasis en artritis psoriatica. Het middel remt ontstekingen door een te actief afweersysteem.
 • Ciclosporine: dit medicijn is een afweerremmer en remt ontstekingen.
 • Methotrexaat of MTX: dit is een geneesmiddel dat het afweersysteem onderdrukt en ontstekingen remt.
 • Fumaarzuur: voor de behandeling van psoriasis van de huid is dit een doeltreffend middel.
Biologicals

Biologicals worden toegepast bij patiënten met een matige of ernstige vorm van psoriasis die onvoldoende baat hadden bij systemische behandelingen, of hiervan bijwerkingen ondervonden.

Biologische behandeling gebeurt met adalimumab, brodalumab, certolizumab pegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, secukinumab en secukinumab. Dit zijn injecteerbare medicijnen.

Andere behandelmethoden

Dode-Zee-kuur

Andere behandelmethoden kunnen bestaan uit kuren. Bekend is de Dode-Zee-kuur, waarbij gebruik gemaakt wordt van de heilzame werking van zon en zout water op de huid.

Knabbelvisjes

Een andere manier om psoriasis te bestrijden, is met zogenaamde ‘knabbelvisjes’ waarbij visjes, die officieel Cyprinion macrostomus macrostomus en Garra rufa obtusa heten, ingezet worden om schilfers van psoriasisplekken op te eten.

Natuurgeneeskunde

Kurkuma (curcumine)

Curcumine is het belangrijkste actieve bestanddeel uit de specerij kurkuma, ook wel de geelwortel of koenjit genoemd. Dit kruid wordt gebruikt voor verschillende doeleinden: in de keuken, in make-up en, ten slotte, als een natuurlijk product voor de behandeling van verschillende ziekten, vooral voor de chronische inflammatoire ziekten. In 2018 is curcumine voorgesteld als een geldige en veilige therapeutische optie voor psoriasis.3Nardo, V. D., Gianfaldoni, S., Tchernev, G., Wollina, U., Barygina, V., Lotti, J., Daaboul, F., & Lotti, T. (2018). Use of Curcumin in Psoriasis. Open access Macedonian journal of medical sciences, 6(1), 218–220. https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.055 Curcumine laat zich eenvoudig uit kurkuma isoleren.

Kurkuma
Kurkuma wordt toegepast bij psoriasis / Bron: HandmadePictures/Shutterstock.com
Tea tree olie

Tea tree olie is een natuurlijk antisepticum dat op vele manieren kan worden gebruikt. Je moet het nooit rechtstreeks op de huid aanbrengen. Shampoos met tea tree olie zijn geschikt voor de hoofdhuidverzorging, als je last hebt van psoriasis. Met name terpinen-4-ol, het belangrijkste bestanddeel in tea tree olie, blijkt krachtige ontstekingsremmende eigenschappen te hebben. Er wordt gesuggereerd dat terpinen-4-ol een nieuw potentieel middel tegen psoriasis kan zijn.4Pazyar N, Yaghoobi R. Tea tree oil as a novel antipsoriasis weapon. Skin Pharmacol Physiol. 2012;25(3):162-3. doi: 10.1159/000337936. Epub 2012 Apr 3. PMID: 22473218.  Hoewel veel mensen verlichting ervaren door het gebruik van shampoo met tea tree olie, zijn er anno 2024 nog geen wetenschappelijke studies om dit te bevestigen.

Oregon grape

Oregon grape is in Europa bekend als de mahoniestruik of mahonia aquifolium. Het is een kruid met antimicrobiële eigenschappen. Breng het aan op de huid in een crème-oplossing met 10% oegon gape. Verschillende eonderzoeken hebben aangetoond dat de crème een effectieve behandeling is voor milde tot matige psoriasis, terwijl het minimale bijwerkingen heeft.5Janeczek, M., Moy, L., Lake, E. P., & Swan, J. (2018). Review of the Efficacy and Safety of Topical Mahonia aquifolium for the Treatment of Psoriasis and Atopic Dermatitis. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 11(12), 42–47.

Appelazijn

Biologische (en troebele) appelazijn of appelciderazijn is een andere goede optie voor mensen met de huidziekte psoriasis. Het kan de jeuk die wordt veroorzaakt door psoriasis van de hoofdhuid en andere soorten psoriasis helpen verminderen.

Breng het meerdere keren per week aan op je hoofdhuid of huid. Zorg ervoor dat je het gebied afspoelt nadat het in aangebracht en is opgedroogd, teneinde mogelijke irritatie te voorkomen. Indien je een branderig gevoel voelt wanneer je de appelciderazijn aanbrengt, verdun deze dan met water in een verhouding van 1: 1. Als je een gebarsten of bloedende huid hebt, gebruik dan geen appelazijn. Het zal veel pijn doen.

Dode Zeezout of Epsom-zout

Voeg Epsom- of Dode Zeezout toe aan een warmwaterbad. Minimaal 15 minuten in dit mengsel weken is niet alleen verzachtend voor de jeukende huid, maar het helpt ook om de schilferige huid die gepaard gaat met psoriasis, af te werpen.

Aloë vera

Aloë vera wordt al generaties lang gebruikt bij huidaandoeningen en verwondingen. Onderzoek heeft aangetoond dat het kan helpen bij het verminderen van roodheid en een deel van de schilfering waar patiënten met psoriasis last van hebben.6Syed TA, Ahmad SA, Holt AH, Ahmad SA, Ahmad SH, Afzal M. Management of psoriasis with Aloe vera extract in a hydrophilic cream: a placebo-controlled, double-blind study. Trop Med Int Health. 1996 Aug;1(4):505-9. doi: 10.1046/j.1365-3156.1996.d01-91.x. PMID: 8765459.

Je kunt de gel van de plant zelf direct op je huid aanbrengen of een crème zoeken die 0,5% aloë bevat.

Als je aan psoriasis lijdt, overweeg dan om een ​​aloë vera-plant in de vensterbank te zetten als een goede aanvulling op andere remedies. Vergeet niet af en toe water te geven.

Voeding die van invloed is op psoriasis

Prognose

Kwaliteit van leven

Ofschoon psoriasis een chronische aandoening is die niet genezen kan worden, kunnen de symptomen met de juiste behandeling en zelfzorgmaatregelen meestal goed onder controle worden gehouden en kunnen patiënten een kwalitatief goed leven leiden. Met name patiënten met ernstige symptomen kunnen een slechtere kwaliteit van leven ervaren. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een aantal factoren, waaronder gerelateerde gezondheidsproblemen en de behandelingen die voor de aandoening worden gebruikt.

Remissie en flare-ups

De symptomen van psoriasis zijn niet constant hetzelfde en het is normaal dat ze in de loop van de tijd in ernst variëren met remissies en exacerbaties. Ongeveer de helft van alle mensen met psoriasis zal periodes van remissie ervaren, die sterk in lengte kunnen variëren. Artritis psoriatica is een complicatie van psoriasis die bij grofweg 3 op de 10 patiënten met psoriasis voorkomt. Als gevolg van deze remissies en opflakkeringen kan de kwaliteit van leven van patiënten met psoriasis aanzienlijk variëren over verschillende tijdsperioden, afhankelijk van de ernst van de klachten.

Sterftecijfer

Milde psoriasis wordt niet geassocieerd met hogere sterftecijfers dan de algemene bevolking en de levensverwachting wordt als gelijk beschouwd. Het sterftecijfer kan echter worden beïnvloed bij ernstige ziektegevallen. Psoriasis is gerelateerd aan verschillende andere factoren, waaronder:

 • roken
 • alcoholgebruik
 • metaboolsyndroom
 • lymfoom
 • depressie
 • zelfmoord
 • melanoom
 • hart- en vaatziekten
 • luchtwegaandoeningen
 • diabetes
 • nierziekten
 • artritis

Het spreekt voor zich dat deze factoren in negatieve zin van invloed zijn op het sterftecijfer bij patiënten met ernstige psoriasis. In vergelijking met de gezonde controlegroep hebben patiënten met milde psoriasis 11% meer kans, en patiënten met ernstige psoriasis 35% meer kans om aan deze aandoeningen te lijden.

Metabool syndroom / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Effect van de behandelingen

In de overgrote meerderheid van de gevallen is het getroffen gebied gelokaliseerd op kleine plekken op het lichaam, vaak rond de ellebogen en knieën, en kan het goed worden behandeld met eenvoudige plaatselijke behandelingen.

In ernstige gevallen kunnen de behandelingen die nodig zijn om de symptomen onder controle te houden ernstige nadelige effecten hebben en het risico op andere gezondheidsproblemen verhogen, zoals huidkanker, lymfoom en leverziekte. Om deze reden is het verstandig om de voordelen en risico’s van behandelingen voor psoriasis samen met je arts in overweging te nemen om de algehele kwaliteit van leven te verbeteren.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over psoriasis of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.