Generaties: betekenis en alle generaties op een rij

Last Updated on 4 juni 2024 by M.G. Sulman

Een generatie is een groep mensen, geboren in dezelfde periode. Ze delen gelijke ervaringen en invloeden. Elke generatie groeit op met unieke omstandigheden. Dit beïnvloedt hun denkwijze en handelen. Een oude wijsheid luidt: “Zoals de ouden zongen, piepen de jongen.” Het toont hoe elke generatie zijn stempel drukt. Toch verschilt de ene generatie van de andere. Dit komt door de veranderende context waarin we leven. Generaties hebben verschillende opvattingen, door de tijdgeest gevormd. “Andere tijden, andere zeden,” zou je kunnen zeggen. Van de Stille Generatie tot Generatie Alpha, elk heeft zijn eigen verhaal. Ze weerspiegelen de veranderingen en uitdagingen van hun tijd. Elke generatie bouwt voort op de vorige, als schakels in een lange keten.

Een illustratie van verschillende generaties / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Betekenis van ‘Generatie’

Een generatie is een groep mensen die in dezelfde periode, meestal een tijdvak van vijftien jaar, geboren is. Ze groeien op in dezelfde tijd en delen daardoor vergelijkbare ervaringen wat betreft het sociale, economische, maatschappelijke en politieke klimaat van die betreffende periode. Deze gemeenschappelijke eigenschappen kunnen individuele verschillen domineren. Generaties ontstaan doordat ieder mens deels gestempeld wordt door het tijdsgewricht waarin hij of zij is opgegroeid.

Alle Generaties op een Rij

Dit zijn de verschillende generaties in Nederland vanaf 1928:

 1. Stille Generatie
  • Geboren: 1928-1945
  • Kenmerken: Deze mensen groeiden op tijdens de oorlog en de tijd daarna. Ze houden vaak van rust en orde.
 2. Babyboomers
  • Geboren: 1946-1964
  • Kenmerken: Deze mensen zijn geboren na de oorlog, toen er heel veel baby’s werden geboren. Ze hebben veel veranderingen meegemaakt in de maatschappij.
 3. Generatie X
  • Geboren: 1965-1980
  • Kenmerken: Deze mensen groeiden op toen er veel veranderde in het werk en de technologie. Ze zijn vaak heel zelfstandig en praktisch.
 4. Generatie Y (Millennials)
  • Geboren: 1981-1996
  • Kenmerken: Deze mensen groeiden op met computers en mobiele telefoons. Ze houden van flexibiliteit en vinden het belangrijk om iets bij te dragen aan de samenleving.
 5. Generatie Z
  • Geboren: 1997-2012
  • Kenmerken: Deze mensen zijn opgegroeid met internet en sociale media. Ze zijn vaak ondernemend en bewust van sociale issues.
 6. Generatie Alpha
  • Geboren: 2013-heden
  • Kenmerken: Dit zijn de jongste kinderen. Ze groeien op met de nieuwste technologieën zoals tablets en kunstmatige intelligentie.

Kortom, vanaf 1928 tot nu, een overzicht van alle generaties:

 • 1928-1945: Stille Generatie
 • 1946-1964: Babyboomers
 • 1965-1980: Generatie X
 • 1981-1996: Generatie Y (Millennials)
 • 1997-2012: Generatie Z
 • 2013-heden: Generatie Alpha

Soms wordt een iets andere verdeling van de jaren gehanteerd bij het indelen van de verschillende generaties, bijvoorbeeld:

Mindmap die de Nederlandse generaties illustreert / Bron: Martin Sulman m.b.v. GTP’s

Alle Jaren

Overzicht van de verschillende generaties in Nederland, opgesplitst per jaar vanaf 1928:

Stille Generatie

 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945

Babyboomers

 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964

Generatie X

 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980

Generatie Y (Millennials)

 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996

Generatie Z

 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012

Generatie Alpha

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024 (heden)

De Belangrijkste Kenmerken op een Rijtje

Stille Generatie (1928-1945)

 1. Geboren tijdens crisisjaren.
 2. Opgegroeid in oorlogstijd.
 3. Na oorlog: wederopbouw.
 4. Waarden: rust en orde.
 5. Respect voor autoriteit.

Babyboomers (1946-1964)

 1. Geboren na de oorlog.
 2. Tijden van welvaart.
 3. Revoluties: sociaal en cultureel.
 4. Groeiende economie.
 5. Individualisme en vrijheid.

Generatie X (1965-1980)

 1. Opgegroeid met veranderingen.
 2. Technologische vooruitgang.
 3. Beide ouders vaak aan het werk.
 4. Zelfstandig en pragmatisch.
 5. Minder stabiele werkgelegenheid.

Generatie Y (Millennials) (1981-1996)

 1. Eerste internetgeneratie.
 2. Flexibiliteit belangrijk.
 3. Hoge opleiding.
 4. Sociale media.
 5. Betrokken en idealistisch.

Generatie Z (1997-2012)

 1. Geboren met technologie.
 2. Constant verbonden.
 3. Divers en inclusief.
 4. Milieu- en sociaal bewust.
 5. Ondernemend.

Generatie Alpha (2013-heden)

 1. Geboren na 2012.
 2. Volledig digitaal opgegroeid.
 3. Kunstmatige intelligentie en tablets.
 4. Veel informatie beschikbaar.
 5. Jong en leergierig.

Casussen van de Verschillende Generaties in Nederland

De verschillende generaties toegelicht aan de hand van Nederlandse gevalsbeschrijvingen.

Stille Generatie (1928-1945)

Casus 1: Jan

Jan werd geboren in 1930 in een groot gezin als de oudste van zeven kinderen. Zijn vader was timmerman van beroep en zijn moeder was huisvrouw en verzorgde de kinderen. Dit deed zij met toewijding en liefde. Jan groeide op tijdens de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog, waar schaarste en onzekerheid de norm waren. De crisis van de jaren 1930 of de crisisjaren was de grootste economische depressie van de twintigste eeuw. Dit was een lange periode van krimp in de economie en van grote werkloosheid. Het was sappelen. Vader moest hard werken en kwam vaak pas laat thuis. De werkweek bestond uit 6 dagen.

De familie van Jan kond moeilijk de touwtjes aan elkaar knopen en ieder dubbeltje moest worden omgedraaid. Ondanks de armoede hadden ze een hechte familieband. De Duitse bezetting van Nederland en de Hongerwinter van 1944-1945, waarin een groot tekort aan voedsel en brandstof was, maakten diepe indruk op hem.

De kerk speelde een centrale rol in het leven van Jan en zijn familie. Ze gingen op zondag tweemaal naar de Nederlands-Hervormde kerk en aan tafel werd altijd gebeden voor het eten en uit de Bijbel gelezen na het eten.

Na de oorlog werkte Jan hard mee aan de wederopbouw van Nederland, waarbij hij zich toelegde op traditionele waarden zoals respect, plichtsbesef en het gezinsleven. Hij stapte in het huwelijksbootje, kreeg vier kinderen, en hechtte veel belang aan stabiliteit en regelmaat. Hij en zijn vrouw brachten hun kinderen groot volgens de christelijke waarden die ze van huis uit hadden meegekregen.

Een afbeelding die Jan’s leven uitbeeldt, van zijn jeugd in een groot gezin tijdens de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog, tot zijn rol in de wederopbouw van Nederland en het opbouwen van een gezin volgens christelijke waarden. / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator
Casus 2: Maria

Maria werd geboren in 1935 in een Katholiek gezin en zij kan zich de schaarste tijdens de oorlogsjaren nog goed voor de geest halen. Ze groeide op in een gezin met acht kinderen. Haar vader was boer en haar moeder hielp mee op de boerderij. ‘s Avonds stopte moeder de sokken van de kinderen en breide ze pannenlappen die ze verkocht om hun inkomen aan te vullen.

Op haar achtste deed ze haar eerste communie. Daarna sloot ze zich aan bij een kinderkoor en zong ze elke vrijdagochtend tijdens de schoolmis.

De bevrijding van Nederland in 1945 en de daaropvolgende wederopbouwperiode (1940-1965) vormden belangrijke mijlpalen in haar jeugd. Na de oorlog werkte ze met hart en ziel als verpleegster.

Ze trouwde met een boer en na haar trouwen stopte ze met haar werk als verpleegster. Ze stichtte een gezin en hielp haar man mee op de boerderij. Maria waardeerde rust en stabiliteit in haar leven en streefde naar een eenvoudig, vredig gezinsleven met veel aandacht voor de opvoeding van haar vier kinderen.

Een illustratie van Maria’s leven, van haar jeugd op een boerderij tijdens de oorlogsjaren, haar werk als verpleegster in de wederopbouwperiode, tot haar rol als boerin en moeder. / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Babyboomers (1946-1964)

Casus 3: Hans

In 1950 zag Hans het levenslicht. Dit was in een periode van economische groei en (tijdens zijn tienerjaren) grote maatschappelijke veranderingen; de roerige jaren ’60 waarin bij wijze van spreken alles kon en mocht. Hij groeide op in een gezin met drie kinderen in Eindhoven. Zijn vader produceerde gloeilampen bij Philips en zijn moeder was verpleegster. Hans groeide op tijdens de wederopbouw van Nederland en profiteerde van de ongekende welvaartsstijging. Het was een periode van optimisme en hard werken. De wederopbouw vond ruwweg tussen 1940 en 1958 plaats.

De opkomst van televisie bracht nieuwe vormen van vermaak en informatievoorziening in zijn leven. Niet langer waren de radio en de krant de media bij uitstek. De babyboomgeneratie bracht veel maatschappelijke vernieuwing, met hun nadruk op zelfontplooiing en een vrije moraal.

Hans studeerde af aan de universiteit, kreeg al snel een goede baan en werd getuige van de snelle technologische ontwikkelingen, zoals de komst van de eerste computers. Hij stichtte een gezin, kreeg twee kinderen, en probeerde een balans te vinden tussen traditionele waarden en de moderne wereld. Zijn visie op werk werd gekenmerkt door een sterke loyaliteit aan zijn werkgever en hij streefde naar een baan voor het leven.

Een afbeelding die het levensverhaal van Hans uitbeeldt, vanaf zijn jeugd in de jaren ’50 tot de maatschappelijke veranderingen en technologische vooruitgang van de jaren ’60 / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Hieronder: Optimisme bij wederopbouw van Eindhovens winkelcentrum

Casus 4: Annelies

Annelies (1958) groeide op in een wereld  waarbij de rol van vrouwen in de samenleving flink aan het veranderen was. Zij kwam in haar tienerjaren in aanraking met de feministische beweging en Dolle Mina, een linkse, radicaal feministische actiegroep, ontstaan in december 1969.

Annelies groeide op in een gezin met vier kinderen. Haar vader was advocaat en haar moeder was huisvrouw. Deze babyboomer was ambitieus en besloot om in de voetsporen van haar vader te treden door rechten te suderen en een carrière te maken als advocaat.

De jaren ’60 en ’70 brachten allerlei maatschappelijke veranderingen zoals de opkomst van de pil, die vrouwen meer controle over hun eigen leven gaf. Het was ook de periode van secularisatie en de ontzuiling. Door de ontzuiling en ontkerkelijking maakten organisaties als scholen en verenigingen zich los van de kerk.

Annelies was een pionier in haar vak en vocht voor gelijke rechten op de werkvloer, terwijl ze tegelijkertijd een gezin stichtte en twee kinderen grootbracht. De balans tussen werk en gezinsleven vormden een heuse uitdaging voor haar, maar ze hield vast aan haar idealen van gelijkheid, zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling, ook al moest ze hiervoor de nodige offers brengen. Haar kinderen namen haar dit niet altijd in dank af.

Dolle Mina’s in de redactielokalen van Margriet (1970) / Bron: Wikimedia Commons
Afbeelding die het levensverhaal van Annelies uitbeeldt, vanaf de jaren ’50 tot de maatschappelijke veranderingen en haar carrière als advocaat in de jaren ’70 / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Generatie X (1965-1980)

Casus 5: Mark

Mark uit 1970 was enig kind. Zijn ouders werkten beiden: zijn vader als ingenieur en zijn moeder als accountant. Hierdoor leerde hij al vroeg zelfstandig te zijn en groeide hij op als een zogenaamd ‘sleutelkind’. Dat is een kind met werkende ouders dat zichzelf na schooltijd met zijn eigen sleutel thuis moet binnenlaten.

Mark groeide op met de eerste computers en was altijd nieuwsgierig naar technologie. De oliecrisis van 1973 (of olieboycot van 1973) en de economische recessie in de jaren ’80 waren gebeurtenissen die hij bewust meemaakte. Vooral ook de jeugdwerkeloosheid. In 1983 liep de werkloosheid onder 15- tot 25-jarigen op tot maar liefst 17,3 procent.

Generatie X staat bekend om hun aanpassingsvermogen en pragmatisme. Mark groeide op tijdens economische veranderingen en technologische vooruitgang. In zijn jeugd zag hij een verschuiving van industriële naar informatiegedreven economieën en als jongvolwassene omarmde hij de digitale revolutie. Mark werd IT-specialist en maakte de dotcom-bubbel (internetzeepbel) van dichtbij mee. De internetzeepbel was een hausse die duurde van 1997 tot voorjaar 2000.

Hij waardeerde flexibiliteit in zijn werk en leven. Ofschoon hij minder vasthield aan religieuze tradities, hechtte hij wel waarde aan (morele) verantwoordelijkheid. Mark had een gezin en probeerde zijn twee kinderen zowel onafhankelijkheid als technologische vaardigheden bij te brengen.

Afbeelding van Mark’s levensverhaal, van zijn jeugd als sleutelkind in de jaren ’70 tot zijn carrière als IT-specialist tijdens de dotcom-bubbel / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator
Op 12 augustus 1981 presenteerde IBM hun personal computer / Bron: Wikimedia Commons
Casus 6: Petra

Petra, geboren in 1977, was getuige van de snelle veranderingen in de wereld om haar heen. Ze groeide op in een gezin met twee kinderen. Haar vader was arts en haar moeder was lerares.

Petra had tijdens haar studie allerlei bijbaantjes en ging na haar afstuderen in haar eentje de wereld rondreizen. De val van de Berlijnse Muur in 1989 en de globalisering maakten diepe indruk op haar. Petra ontwikkelde een passie voor duurzaamheid en werkt nu voor een NGO die zich inzet voor een groene, vreedzame planeet.

het christelijke geloof speelde nauwelijks nog een rol in haar leven; ze ging naar een christelijke lagere school, maar daar is ook alles me egezegd. Ze vond spiritualiteit en betekenis in haar werk en de zorg voor het milieu. Ze streefde ernaar haar kinderen bewust te maken van hun impact op de wereld. Ze voedde hen op met respect voor de natuur en dieren.

De pragmatische generatie, waartoe Petra behoort, staat bekend om hun praktische instelling en zelfstandigheid.

Afbeelding die het levensverhaal van Petra uitbeeldt, van haar jeugd in de jaren ’70 tot haar werk bij een NGO en haar toewijding aan duurzaamheid / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator
De Berlijnse Muur 3 weken na de val (1 december) / Bron: Wikimedia Commons

Generatie Y (Millennials) (1981-1996)

Casus 7: Tom

Tom zag het levenslicht in 1985 en groeide op met de opkomst van het internet, wat hem intrigeerde. Hij maakte deel uit van een gezin met drie kinderen. Zijn vader was manager bij een telecombedrijf en zijn moeder werkte parttime als administratief medewerkster.

De aanslagen van 11 september 2001 (9/11) en de financiële crisis van 2008 waren belangrijke gebeurtenissen die zijn generatie hebben beïnvloed. Beelden van 9/11 staan nog op zijn netvlies gebrand. Hij weet nog precies waar hij was en wat hij aan het doen was toen op 11 september 2001 zich twee gekaapte vliegtuigen in de Twin Towers in New York boorden, waarbij meer dan 2700 mensen omkomen; er storten die dag ook vliegtuigen neer op het Pentagon en in Pennsylvania.

Na zijn studie begon hij een startup in de tech-industrie. Tom hield van flexibiliteit en koos bewust voor een goede balans tussen werk en privéleven. Tom hechtte waarde aan ethische bedrijfsvoering en sociaal bewustzijn. Hij en zijn partner streefden naar een gelijkwaardige rolverdeling in het opvoeden van hun twee kinderen.

Millennials staan bekend om hun focus op persoonlijke groei en het streven naar een impactvolle baan of carrière.

Tom’s levensverhaal, van zijn jeugd in de jaren ’80 en ’90 tot zijn carrière in de tech-industrie, met belangrijke gebeurtenissen zoals 9/11 en de financiële crisis van 2008 / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator
Aanslagen op 11 september 2001 / Bron: Wikimedia Commons
Casus 8: Lisa

Lisa (1992) was vanaf haar tienerjaren actief op sociale media. Ze groeide op in een gezin met twee kinderen van wie zij de jonnste was. Haar ouders scheidden toen ze twaalf was. Dit was voor haar een verdrietige gebeurtenis die haar heeft gestempeld.

Haar vader was grafisch ontwerper en haar moeder was lerares. Lisa studeerde communicatie en gebruikte haar kennis te dienaangaande om een succesvolle blog te starten. De opkomst van sociale media en de globalisering hadden grote invloed op haar leven. Lisa was sociaal betrokken en zette zich in voor gelijkheid en milieu- en klimaatbewustzijn. Ze werkte als freelancer en reisde de hele wereld rond. Lisa was minder gebonden aan traditionele waarden, maar ze vond betekenis in sociale rechtvaardigheid en persoonlijke expressie. Deze zelfexpressie kwam tot uiting in haar manier van leven en was ook zichtbaar in haar kledingkeuzes (tweedehands) en haar tattoos.

Lisa’s gezinsleven was dynamisch en flexibel, hetgeen goed paste bij haar levensstijl. Ze combineerde haar werk met reizen, waarbij ze vaak vanuit verschillende locaties werkte en haar kinderen meenam om de wereld te ontdekken.

Lisa, werkend in een dynamische en inspirerende ruimte, die haar passie voor reizen en sociale media weerspiegelt. / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Generatie Z (1997-2012)

Casus 9: Noah

Noah uit het jaar 2000 groeide op met smartphones en tablets. Hij was de oudste van twee kinderen. Zijn vader was softwareontwikkelaar en zijn moeder werkte als marketeer bij een marketingbureau.

Noah gebruikte sociale media om in contact te blijven met vrienden, alsmede om zijn eigen bedrijf te promoten. De financiële crisis van 2008 en de opkomst van klimaatbewustzijn vormden belangrijke gebeurtenissen in zijn jeugd.

Noah was zeer ondernemend en richtte zijn eigen online winkel op terwijl hij nog studeerde. Hij was milieubewust en deed vrijwilligerswerk voor een organisatie die zich inzette voor een duurzame groene wereld. Het gezin van herkomst ondersteunde hem en zijn ouders moedigden zijn digitale ondernemerschap aan.

Generatie Z, bekend als de digital natives, is opgegroeid in een sterk globaliserende wereld en heeft een flexibele werkstijl. Zo ook Noah. Hij werkt zonder vaste werkplek of computer, en met slimme ICT.

Afbeelding van Noah, werkend in een moderne en technologische omgeving, die zijn passie voor duurzaamheid en ondernemerschap weerspiegelt. / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator
Casus 10: Emma

Emma uit het jaar 2005, leerde al op jonge leeftijd programmeren. Ze groeide op in een liefdevol gezin met drie kinderen. Haar vader was ingenieur en haar moeder werkte als freelance grafisch ontwerpster. Ze was nieuwsgierig en leergierig, altijd op zoek naar nieuwe kennis en open voor het leren van nieuwe vaardigheden.

Kenmerkend voor haar generatie is de invloed van sociale media en de nadruk op digitale vaardigheden. Emma excelleerde op school en droomde ervan om ingenieur te worden. Ze was actief in schoolprojecten die zich richtten op duurzaamheid en technologische innovatie. Ook was ze veganist vanwege het klimaat en dierenwelzijn.

Haar ouders stimuleerden haar op school en moedigden persoonlijke groei aan. Religie speelde een minimale rol in haar dagelijks leven. Haar ouders waren nog enigszins spiritueel en lazen het magazine ‘Happinez’. Emma zat liever op Instagram.

Emma leerde al op jonge leeftijd programmeren en groeide op in een liefdevol gezin. / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Generatie Alpha (2013-heden)

Casus 11: Sam

Sam, geboren in 2013, had toegang tot de nieuwste snufjes en technologieën. Hij groeide op in een gezin met twee kinderen. Zijn vader was softwareontwikkelaar en zijn moeder was kinderarts.

Sam leerde lezen en schrijven via educatieve apps en hij genoot van interactieve spellen. Ook keek hij graag naar filmpjes op TikTok. Officieel moet een kind 13 jaar of ouder zijn om de app TikTok te downloaden. Maar net zoals bij veel andere apps zijn kinderen vaak jonger dan 13 jaar. Ook Sam.

De impact van de COVID-19-pandemie op zijn vroege jaren was merkbaar in zijn onderwijs en sociale interacties, aangezien hij een tijdje thuisonderwijs kreeg. Sam was creatief en hield ervan om digitale kunst te maken. Hij had toegang tot veel informatie en was nieuwsgierig naar de wereld om hem heen. Van buitenspelen kwam het vaak niet.

Een jonge jongen in een moderne thuisomgeving, bezig met technologie en digitale kunst / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator
Casus 12: Mila

Mila komt uit het jaar 2018 en groeide op in een wereld vol slimme apparaten. Ze had een jonger broertje. Haar vader was IT-consultant en haar moeder werkte als online marketeer. Ze gebruikte spraakassistenten om vragen te stellen en om naar haar favoriete verhalen te luisteren. Mila was avontuurlijk en leerde al jong over andere culturen, vooral via interactieve boeken en video’s. Maar haar oduers lazen haar ook voor uit boeken. Ze droomde ervan om ooit de wereld rond te reizen. Haar opvoeding was gericht op het stimuleren van nieuwsgierigheid en onafhankelijkheid, met een sterke nadruk op het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

Mila, een jong meisje uit het jaar 2018, in een moderne thuisomgeving met slimme apparaten en een tech-savvy familie / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Welke Generatie Ben Ik? Test

Dit is een test (met een knipoog!) van 25 vragen om te bepalen tot welke generatie je hoogstwaarschijnlijk behoort in de Nederlandse situatie.

Beantwoord de volgende 25 vragen om te ontdekken tot welke generatie je behoort. Kies het antwoord dat het beste bij jou past.

1. Wat is je geboortejaar?

a) Voor 1946
b) 1946-1964
c) 1965-1980
d) 1981-1996
e) 1997-2012
f) 2013 of later (voor deze groep hebben we nog geen rvagen opgenomen)

2. Wat is je favoriete manier om nieuws te ontvangen?

a) Kranten
b) Televisie
c) Internetnieuwssites
d) Sociale media
e) Via vrienden/familie

3. Welke technologie gebruik je het meest?

a) Radio
b) Televisie
c) Computer/laptop
d) Smartphone
e) Smart devices (zoals smart speakers, tablets)

4. Wat is je favoriete communicatiemiddel?

a) Persoonlijke gesprekken
b) Telefonische gesprekken
c) E-mails
d) Messaging apps (WhatsApp, Telegram)
e) Sociale media

5. Hoe vaak gebruik je sociale media?

a) Nooit
b) Af en toe
c) Regelmatig
d) Dagelijks
e) Elk uur

6. Welke muziekstijl spreekt je het meest aan?

a) Klassiek
b) Rock ‘n Roll
c) Disco/Punk
d) Hip-Hop/Pop
e) EDM (Electronic Dance Music)

7. Wat is je favoriete manier om films te kijken?

a) In de bioscoop
b) Op televisie
c) Op dvd/blu-ray
d) Streamingdiensten (Netflix, Disney+)
e) Via downloads

8. Hoe beschrijf je je werkethiek?

a) Hard werken en loyaliteit aan één werkgever
b) Langdurige carrière bij een paar werkgevers
c) Balans tussen werk en privé is belangrijk
d) Flexibiliteit en carrièrewisselingen zijn normaal
e) Freelancer/ondernemerschap is aantrekkelijk

9. Hoe ga je meestal om met geld?

a) Spaart alles en investeert weinig
b) Spaart veel, investeert veilig
c) Balans tussen sparen en investeren
d) Investeert veel, spaar weinig
e) Cryptocurrencies en risicovolle investeringen

10. Wat is je favoriete vakantiebestemming?

a) Binnen eigen land
b) Europese steden
c) Verre landen (Azië, Amerika)
d) Avontuurlijke reizen
e) Digitale nomad bestemmingen

11. Hoe vaak gebruik je internet?

a) Nooit
b) Af en toe
c) Regelmatig
d) Dagelijks
e) Elk uur

12. Hoe belangrijk is milieuvriendelijkheid voor jou?

a) Niet belangrijk
b) Weinig belangrijk
c) Redelijk belangrijk
d) Erg belangrijk
e) Absoluut noodzakelijk

13. Wat voor type televisieprogramma’s kijk je het liefst?

a) Nieuws en actualiteiten
b) Series en soaps
c) Reality tv
d) Streaming series
e) YouTube shows

14. Hoe vaak verander je van baan?

a) Nooit, altijd bij één werkgever
b) Weinig, misschien één of twee keer in een carrière
c) Regelmatig, elke paar jaar
d) Vaak, meerdere keren per jaar
e) Freelance/op projectbasis

15. Hoeveel waarde hecht je aan persoonlijke privacy?

a) Zeer veel
b) Veel
c) Redelijk
d) Niet veel
e) Weinig tot geen

16. Hoe vaak maak je gebruik van online winkelen?

a) Nooit
b) Af en toe
c) Regelmatig
d) Vaak
e) Bijna altijd

17. Wat is je favoriete type sport?

a) Wandelen/fietsen
b) Teamsporten (voetbal, basketbal)
c) Individuele sporten (tennis, golf)
d) Fitness/yoga
e) E-sports/gaming

18. Hoe belangrijk is carrière voor jou?

a) Niet belangrijk
b) Weinig belangrijk
c) Redelijk belangrijk
d) Erg belangrijk
e) De belangrijkste focus

19. Hoe vaak gebruik je streamingdiensten voor muziek?

a) Nooit
b) Af en toe
c) Regelmatig
d) Dagelijks
e) Constant

20. Hoe ga je om met werkdruk en stress?

a) Vermijd stressvolle situaties
b) Probeer stress te minimaliseren
c) Beheer stress met balans en hobby’s
d) Werk onder stress, maar neem pauzes
e) Thrive onder stress

21. Hoe belangrijk zijn sociale activiteiten voor jou?

a) Niet belangrijk
b) Weinig belangrijk
c) Redelijk belangrijk
d) Erg belangrijk
e) Zeer belangrijk, ik kan niet zonder

22. Hoe vaak gebruik je technologie voor gezondheid en fitness?

a) Nooit
b) Af en toe
c) Regelmatig
d) Dagelijks
e) Constant

23. Wat voor type werkplek heeft je voorkeur?

a) Traditioneel kantoor
b) Kantoor met flexibele werktijden
c) Thuiswerken
d) Co-working spaces
e) Altijd onderweg, geen vaste werkplek

24. Hoe belangrijk is onderwijs en zelfontwikkeling voor jou?

a) Niet belangrijk
b) Weinig belangrijk
c) Redelijk belangrijk
d) Erg belangrijk
e) Zeer belangrijk, voortdurend leren

25. Hoe vaak maak je gebruik van mobiele apps voor dagelijkse taken?

a) Nooit
b) Af en toe
c) Regelmatig
d) Dagelijks
e) Elk uur

Tel de meeste gekozen antwoorden en gebruik de volgende gids om je generatie te bepalen:

 • Meeste antwoorden a: Stille Generatie (1928-1945)
 • Meeste antwoorden b: Babyboomers (1946-1964)
 • Meeste antwoorden c: Generatie X (1965-1980)
 • Meeste antwoorden d: Generatie Y (Millennials) (1981-1996)
 • Meeste antwoorden e: Generatie Z (1997-2012)

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over de generatie waar je deel van uitmaakt? Herken je je in de beschrijving of juist niet? Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.