Rosuvastatine: werking, bijwerkingen en ervaringen

Last Updated on 21 juni 2024 by M.G. Sulman

Rosuvastatine behoort tot de cholesterolsyntheseremmers, ook wel statines genoemd. Het remt de aanmaak van cholesterol in de lever en verlaagt het cholesterol- en vetgehalte in het bloed. Het wordt voorgeschreven voor te hoog cholesterolgehalte of een combinatie van een te hoog cholesterol- en vetgehalte in het bloed. Ook is het medicijn geïndiceerd bij een verhoogd risico op hart- en vaatproblemen, zoals bij angina pectoris of diabetes mellitus. Rosuvastatine is verkrijgbaar in de doseringen 5 mg, 10 mg, 20 mg, en 40 mg.

Vrouw die Rosuvastatine ophaalt bij een apotheek / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Wat is rosuvastatine?

Rosuvastatine is een geneesmiddel dat cholesterol en andere vetten in uw bloed verlaagt. Daarnaast vermindert het verstopping van je aderen. Het wordt toegepast bij:

Wat doet rosuvastatine en waarbij gebruik je het?

Rosuvastatine is een medicijn dat tot de cholesterolsyntheseremmers behoort, ook wel statines genoemd. Het remt de aanmaak van cholesterol in je lever, waardoor je cholesterol- en vetgehalte in je bloed daalt. Artsen schrijven rosuvastatine voor als je:

 • Een te hoog cholesterolgehalte hebt.
 • Een combinatie van een te hoog cholesterol- en vetgehalte in je bloed hebt.
 • Een verhoogd risico op hart- en vaatproblemen hebt, zoals bij angina pectoris of diabetes mellitus

Wat is de werking van rosuvastatine?

Rosuvastatine werkt door de aanmaak van cholesterol in de lever te remmen. Het blokkeert het enzym HMG-CoA-reductase, wat nodig is voor de productie van cholesterol. Hierdoor verlaagt het totale cholesterol en LDL-cholesterol (het zogenaamde “slechte” cholesterol) in het bloed. Ook kan het triglyceriden verlagen en HDL-cholesterol (zogeheten “goed” cholesterol) verhogen. Deze effecten verminderen de vetafzetting in je bloedvaten en verlagen op die menaier het risico op hart- en vaatziekten.

Mag je rosuvastatine met andere medicijnen gebruiken?

Rosuvastatine kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen. Belangrijke interacties zijn er met:

 1. Maagzuurbinders (zoals algeldraat, calciumcarbonaat, magnesiumhydroxide): Neem rosuvastatine minstens 2 uur voor de maagzuurbinder.
 2. Antistollingsmedicijnen (acenocoumarol en fenprocoumon): Rosuvastatine kan de werking van deze medicijnen versterken. Informeer de trombosedienst als je rosuvastatine gaat gebruiken, de dosering wijzigt of als je stopt.
 3. Gemfibrozil: Dit medicijn kan de werking en bijwerkingen van rosuvastatine versterken. Raadpleeg je arts bij onverklaarbare spierpijn of spierzwakte.
 4. Afweeronderdrukkende medicijnen (ciclosporine, leflunomide): Deze kunnen de kans op spierafwijkingen verhogen. Meld onverklaarbare spierpijn, spierzwakte of donkere urine aan je arts.
 5. Colchicine: Verhoogt de kans op bijwerkingen van rosuvastatine, zoals spierziekte. Stop direct en raadpleeg je arts bij symptomen.
 6. Fusidinezuur: Kan de bijwerkingen van rosuvastatine versterken. Informeer je arts bij symptomen zoals spierpijn of donkere urine.
 7. Teriflunomide: Versterkt de bijwerkingen van rosuvastatine. Informeer je arts bij symptomen.
 8. Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C: Vraag je apotheker om welke medicijnen dit gaat.
 9. Regorafenib en darolutamide: Verhoogt de kans op spierafwijkingen. Meld symptomen aan je arts.

Bij twijfel over mogelijke wisselwerkingen, raadpleeg je apotheker of arts.

Mag je dit medicijn gebruiken als je zwanger bent, wilt worden of borstvoeding geeft?

 • Zwangerschap: Gebruik rosuvastatine niet als je zwanger bent of zwanger wilt worden, tenzij je arts anders beslist. Overleg met je arts als je dit medicijn gebruikt en zwanger bent of wilt worden.
 • Borstvoeding: Gebruik dit medicijn niet als je borstvoeding geeft. Het is niet bekend of rosuvastatine in de moedermelk terechtkomt en schadelijk kan zijn voor de baby.

Heb je een recept nodig?

Ja, voor rosuvastatine heb je een recept nodig. Het is verkrijgbaar onder de merknaam Crestor en als generiek medicijn (merkloze rosuvastatine) in tabletvorm.

Hoe gebruik je dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd zoals in deze bijsluiter staat of zoals je arts of apotheker heeft verteld. Twijfel je? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Dosering voor volwassenen

Om je cholesterol te verlagen:

Startdosis: Begin met 5 of 10 mg, zelfs als je eerder hoge doses van een andere statine hebt gebruikt. De startdosering hangt af van:

 • Je cholesterolspiegel.
 • Je risico op een hartaanval of beroerte.
 • Je gevoeligheid voor bijwerkingen.

Vraag je arts of apotheker welke startdosering goed voor jou is.

Je arts kan 5 mg voorschrijven als:

 • Je van Aziatische afkomst bent.
 • Je ouder bent dan 70 jaar.
 • Je matige nierproblemen hebt.
 • Je risico op spierpijn hebt.

Verhogen van de dosering: Je arts kan je dosering verhogen.

 • Als je start met 5 mg, kan je arts deze verhogen tot 10 mg, dan tot 20 mg en zo nodig tot 40 mg.
 • Als je start met 10 mg, kan je arts deze verhogen tot 20 mg en zo nodig tot 40 mg. Tussen elke verhoging zit vier weken.
 • De maximale dosering is 40 mg per dag, voor mensen met veel cholesterol of een hoog risico op een hartaanval of beroerte.

Om je risico op een hartaanval of beroerte te verkleinen:

 • De aanbevolen dosering is 20 mg per dag. Je arts kan een lagere dosering voorschrijven als een van de bovenstaande condities op jou van toepassing is.

Kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar

 • De dosering varieert van 5 tot 20 mg per dag.
 • De startdosering is 5 mg per dag. Je arts kan deze geleidelijk verhogen.
 • De maximale dosering is 10 mg of 20 mg, afhankelijk van de aandoening.
 • Neem je dosering eenmaal per dag. 40 mg tabletten zijn niet voor kinderen.

Innemen van je tabletten

 • Slik elke tablet met wat water.
 • Neem dit medicijn eenmaal per dag, met of zonder voedsel.
 • Neem je tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip om het innemen niet te vergeten.

Regelmatige controles

Het is belangrijk dat je regelmatig je cholesterol laat controleren bij je arts. Je arts kan je dosering aanpassen.

Te veel ingenomen?

Neem contact op met je arts of het ziekenhuis. Vertel het medisch personeel dat je dit medicijn gebruikt als je wordt opgenomen.

Vergeten in te nemen?

Maak je geen zorgen, neem gewoon je volgende dosering op tijd. Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen van rosuvastatine

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt hiermee te maken. Het is belangrijk dat je weet wat deze bijwerkingen kunnen zijn. Ze zijn meestal mild en gaan na een korte tijd weer over.

Wanneer stoppen?

Stop met het gebruik en vraag direct advies aan je arts bij de volgende allergische reacties:

 • Moeite met ademen, met of zonder zwelling van je gezicht, lippen, mond en/of keel.
 • Zwelling van je gezicht, lippen, tong en/of keel, wat slikproblemen kan veroorzaken.
 • Veel jeuk aan je huid (met bultjes).
 • Rode, ronde vlekken op je romp, vaak met blaren, huidafschilfering, zweren in mond, keel, neus, geslachtsdelen en ogen (Stevens-Johnson-syndroom, afgekort SJS).
 • Uitgebreide huiduitslag, hoge koorts en vergrote lymfeklieren (DRESS-syndroom).

Stop ook met het gebruik en vraag direct advies aan je arts bij:

 • Onverwachte spierpijn die langer duurt dan verwacht.
 • Spierscheuring.
 • Lupusachtig syndroom (uitslag, gewrichtsaandoeningen, effecten op bloedcellen).

Mogelijke bijwerkingen

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

Soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Uitslag, jeuk of andere huidreacties
 • Verhoogde eiwitten in de urine (meestal vanzelf weer normaal)

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Hevige buikpijn (ontstoken alvleesklier oftewel alvleesklierontsteking)
 • Verhoogde leverenzymen in je bloed
 • Gemakkelijker bloeden of blauwe plekken krijgen (laag gehalte bloedplaatjes)
 • Ernstige allergische reactie (zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel, moeite met slikken en ademen, veel jeuk)
 • Spierschade bij volwassenen
 • Lupusachtig syndroom (uitslag, gewrichtsaandoeningen, effecten op bloedcellen)

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Geelzucht (gele kleur van huid en ogen)
 • Hepatitis (leverontsteking)
 • Bloedsporen in je urine / bloed in de urine
 • Beschadiging van de zenuwen in armen en benen (verdoofd gevoel)
 • Gewrichtspijn
 • Geheugenverlies
 • Borstvorming bij mannen (gynaecomastie)

Niet bekend (frequentie kan niet worden bepaald):

 • Diarree
 • Hoesten
 • Kortademigheid
 • Oedeem (zwelling)
 • Slaapstoornissen (slapeloosheid en nachtmerries)
 • Seksuele problemen
 • Depressie
 • Ademhalingsmoeilijkheden (aanhoudende hoest, kortademigheid of koorts)
 • Peesletsel
 • Constante spierzwakte
 • Myasthenia gravis (algemene spierzwakte, ook in ademhalingsspieren)
 • Oculaire myasthenie (oogspierzwakte)

Contact opnemen met de arts

Neem contact op met je arts als je last krijgt van:

 • Zwakte in je armen of benen die verergert na activiteit.
 • Dubbelzien of hangende oogleden.
 • Moeite met slikken of kortademigheid.

Ervaringen van mensen die rosuvastatine gebruiken

Dit zijn de ervaringen van mensen die rosuvastatine gebruiken op de website Drugs.com1Peildatum: 21 juni 2024):

Algemene beoordeling

 • Gemiddelde beoordeling: 4.9/10 uit 249 reviews
 • Positieve ervaring: 35%
 • Negatieve ervaring: 48%

Voorwaardespecifieke beoordelingen

Dit zijn de eervaringen van gebruikers van rosuvastatine (Crestor) specifiek voor verschillende medische aandoeningen, zoals hoge cholesterolwaarden, preventie van hart- en vaatziekten, enzovoort.

De term ‘vergelijking’ geeft een idee van hoe rosuvastatine presteert in vergelijking met andere medicijnen die voor dezelfde aandoening worden gebruikt.

 1. Hoge cholesterol:
  • Gemiddelde beoordeling: 4.8
  • Reviews: 204
  • Vergelijking: 55 medicijnen
 2. Hoge cholesterol, familiaire hypercholesterolemie (FH):
  • Gemiddelde beoordeling: 6.8
  • Reviews: 14
  • Vergelijking: 20 medicijnen
 3. Preventie van hart- en vaatziekten:
  • Gemiddelde beoordeling: 3.1
  • Reviews: 13
  • Vergelijking: 8 medicijnen
 4. Atherosclerose (slagaderverkalking):
  • Gemiddelde beoordeling: 6.6
  • Reviews: 10
  • Vergelijking: 1 medicijn
 5. Hoge cholesterol, familiaire hypercholesterolemie (FH):
  • Gemiddelde beoordeling: 4.0
  • Reviews: 3
  • Vergelijking: 14 medicijnen
 6. Hyperlipoproteïnemie:
  • Gemiddelde beoordeling: 6.5
  • Reviews: 2
  • Vergelijking: 47 medicijnen
 7. Hypertriglyceridemie:
  • Gemiddelde Beoordeling: 1.0
  • Reviews: 2
  • Vergelijking: 37 medicijnen
 8. Familiaire hyperlipoproteïnemie Type IIa, verhoogde LDL:
  • Gemiddelde Beoordeling: 9.0
  • Reviews: 1
  • Vergelijking: 31 medicijnen

Geselecteerde gebruikersrecensies

 1. True (30 aug 2019): Kreeg last van geheugenverlies, spierpijn, stemmingsproblemen en hoge LDL. Beoordeeld met 2/10.
 2. On (4 feb 2020):  Had last van spierpijn en hyperactiviteit door koffierecommendatie van de arts. Stopte met medicatie, voelde zich beter. Beoordeeld met 1/10.
 3. Pikes (5 apr 2016): Positieve resultaten met verlaagde triglyceriden en LDL, geen bijwerkingen, ook verbetering van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Beoordeeld met 10/10.
 4. Moano (22 sep 2019): Aanvankelijk positieve effecten, later depressie, gewrichtspijn, spierzwakte en vermoeidheid. Staakte de medicatie, voelde zich beter. Beoordeeld met 4/10.
 5. Joe (28 mei 2020): Ervoer symptomen de volgende ochtend en soms de hele dag door na het innemen van de medicatie. Beoordeeld met 1/10.

Algemene thema’s in reviews

 • Positieve effecten: Significante verlaging van cholesterol- en triglyceridenwaarden.
 • Negatieve bijwerkingen: Spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, geheugenverlies, depressie en ander lichamelijk ongemak.
 • Gemengde ervaringen: Sommige gebruikers hadden aanvankelijk voordelen die later werden overschaduwd door bijwerkingen, wat leidde tot stopzetting van de medicatie.

Conclusie

Rosuvastatine (Crestor) is effectief is in het verlagen van cholesterol- en triglyceridenwaarden. Desondanks ervaren een flink aantal gebruikers bijwerkingen die kunnen leiden tot stopzetting van het medicijn. De algemene tevredenheid varieert sterk onder gebruikers van dit medicijn. Een aanzienlijk deel meldt ernstige bijwerkingen die van invloed zijn op hun kwaliteit van leven.

Afbeelding die de uiteenlopende ervaringen van gebruikers met rosuvastatine (Crestor) toont / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over rosuvastatine, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.