Simvastatine: werking, bijwerkingen en ervaringen

Last Updated on 6 mei 2023 by M.G. Sulman

Simvastatine is een cholesterolverlagend middel. Het wordt voorgeschreven als er sprake is van hoog cholesterol in je lichaam. Dit geneesmiddel wordt samen met een goed dieet gebruikt om een hoog cholesterol- en triglyceridengehalte (vetgehalte) in het bloed te behandelen. Dit geneesmiddel kan vermindert aderverkalking en verlaagt daardoor de kans op hart- en vaatziekten. Simvastatine behoort tot de groep geneesmiddelen die HMG-CoA-reductaseremmers of statines worden genoemd. In Nederland zijn simvastatine en atorvastatine de meest gebruikte statines. Daarnaast worden ook pravastatine, fluvastatine en rosuvastatine gebruikt. Het vermindert de hoeveelheid cholesterol in het bloed door een enzym te blokkeren dat nodig is om cholesterol te maken. Dit geneesmiddel is alleen verkrijgbaar op doktersvoorschrift.

Simvastatine / Bron: Wikimedia Commons

Wat is simvastatine?

Simvastatine is een geneesmiddel dat de werkzame stof simvastatine bevat. Het is een voorgeschreven medicijn. Het komt in twee vormen: een tablet en een suspensie. Beide vormen worden via de mond ingenomen.

Tabletten bevatten 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg of 80 mg simvastatine per tablet.  Suspensie bevat 4 mg of 8 mg simvastatine per ml.

Simvastatine is in het jaar 1995 geïntroduceerd.

Waarom wordt het gebruikt?

Simvastatine wordt gebruikt om de volgende doelen te bereiken:

 • lagere lipoproteïne met lage dichtheid, of LDL (slechte) cholesterol en triglyceriden in het lichaam
 • verhoging van high-density lipoproteïne of HDL (goed) cholesterol
 • vertragen de ontwikkeling van hartaandoeningen en verminderen van het risico op een beroerte

Dit medicijn verlaagt het cholesterol en andere vetten in het bloed, vermindert aderverkalking en verlaagt daarmee de kans op hart- en vaatziekten.

Werking van simvastine

Simvastatine behoort tot de geneesmiddelenklasse die bekend staat als HMG-CoA-reductaseremmers, ook wel statines of cholesterolsyntheseremmers genoemd. Een klasse medicijnen is een groep medicijnen die op een vergelijkbare manier werken. Deze medicijnen worden vaak gebruikt om vergelijkbare aandoeningen te behandelen.

Statines verlagen het cholesterolgehalte in het bloed met grofweg 25-45%. Dit doen ze door het remmen van de aanmaak van cholesterol in je lever. Ze zorgen ervoor dat de binnenwand van de bloedvaten minder snel gaan ontsteken. Ze vertragen het proces van slagaderverkalking. Dit is een oorzaak van verschillende hart- en vaatziekten.

Statines worden meestal gebruikt in combinatie met leefstijlveranderingen, zoals dieetveranderingen en meer lichaamsbeweging.

Bijwerkingen van simvastatine

Naast de gewenste werking kan het medicijn simvastatine bijwerkingen geven. Niet iedereen ervaart klachten. Hieronder vind je enkele bijwerkingen van simvastatine:

Meest voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen die kunnen optreden bij simvastatine zijn:

Ernstige bijwerkingen

Bel onmiddellijk je arts als je ernstige bijwerkingen hebt. Bel 112 als de symptomen levensbedreigend aanvoelen of als je denkt dat het een medisch noodgeval betreft. Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen de volgende zijn:

 • rabdomyolyse (spierafbraak)
 • ernstige spierpijn of -zwakte
 • spierpijn of -zwakte die niet weggaat wanneer met dit medicijn wordt gestopt
 • spiertrekkingen
 • nierfalen
 • toxische hepatitis (levertoxiciteit, giftige lever)
 • geelzucht (gele verkleuring van de huid)
 • ernstige bloedarmoede
 • ernstige allergische reactie, met symptomen zoals koorts en moeite met ademhalen
 • huiduitslag van welke aard dan ook
 • extreme gevoeligheid voor de zon
 • diarree
 • je zwak of erg moe voelen
 • hevige buikpijn
 • ernstige misselijkheid of braken
 • ernstige zwelling van de handen, voeten en enkels

Geneesmiddelinteracties

Hoewel bepaalde geneesmiddelen helemaal niet samen mogen worden gebruikt, kunnen in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen samen worden gebruikt, zelfs als er een interactie kan optreden. In deze gevallen kan het zijn dat je arts de dosis wil wijzigen of dat andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Het gebruik van simvastatine met een van de volgende geneesmiddelen wordt niet aanbevolen. Je arts kan besluiten om je niet met dit medicijn te behandelen of sommige van de andere medicijnen die je gebruikt te veranderen.

 • Amprenavir
 • Atazanavir
 • Boceprevir
 • Claritromycine
 • Cobicistat
 • Cyclosporine
 • Danazol
 • Darunavir
 • Erythromycine
 • fosamprenavir
 • gemfibrozil
 • Idelalisib
 • Indinavir
 • Itraconazol
 • Ketoconazol
 • letermovir
 • Levoketoconazol
 • Lopinavir
 • Mibefradil
 • Mifepriston
 • Nefazodon
 • Nelfinavir
 • Nirmatrelvir
 • Paritaprevir
 • Posaconazol
 • Ritonavir
 • saquinavir
 • Telaprevir
 • Telithromycine
 • Tipranavir
 • Voriconazol1Mayo Clinic. Simvastin. https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/simvastatin-oral-route/side-effects/drg-20069006?p=1 (ingezien op 6-5-2023)

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt meestal niet aanbevolen, maar kan in sommige gevallen nodig zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan je arts de dosis wijzigen of hoe vaak je een of beide geneesmiddelen gebruikt.

 • Acenocoumarol
 • Adagrasib
 • Amiodaron
 • Amlodipine
 • Azitromycine
 • Belzutifan
 • Bempedonzuur
 • Bezafibraat
 • Carbamazepine
 • Ceritinib
 • Ciprofibraat
 • Ciprofloxacine
 • Clofibraat
 • Colchicine
 • Conivaptan
 • Dabigatran Etexilaat
 • Dabrafenib
 • Dalfopristine
 • Daptomycine
 • Darolutamide
 • Delavirdine
 • Digoxine
 • diltiazem
 • Dronedaron
 • Duvelisib
 • Eltrombopag
 • Enasidenib
 • Encorafenib
 • Eslicarbazepine-acetaat
 • Fedratinib
 • Fenofibraat
 • Fenofibrinezuur
 • feximidazol
 • Fluconazol
 • Fosnetupitant
 • Fusidinezuur
 • Glecaprevir
 • Ivosidenib
 • Larotrectinib
 • Lefamuline
 • Leflunomide
 • lenacapavir
 • leniolisib
 • Levamlodipine
 • Lomitapide
 • Lorlatinib
 • Lumacaftor
 • midostaurine
 • netupitant
 • niacine
 • Olutasidenib
 • Omaveloxolon
 • Pacritinib
 • Pazopanib
 • Pibrentasvir
 • Pirtobrutinib
 • Quinupristine
 • Ranolazine
 • Ribociclib
 • Risperidon
 • Simeprevir
 • Tadalafil
 • Teriflunomide
 • Trofinetide
 • Verapamil
 • Warfarine2Mayo Clinic. Simvastin. https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/simvastatin-oral-route/side-effects/drg-20069006?p=1 (ingezien op 6-5-2023)

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen kan een verhoogd risico op bepaalde bijwerkingen veroorzaken, maar het gebruik van beide geneesmiddelen kan toch de beste behandeling voor je zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan de arts de dosis wijzigen of hoe vaak je een of beide geneesmiddelen gebruikt.

 • Albiglutide
 • Alitretinoïne
 • Bosentan
 • Cilostazol
 • Clopidogrel
 • Efavirenz
 • Fosfenytoïne
 • Fostemsavir
 • Interferon Beta
 • Levothyroxine
 • Haverzemelen
 • Oxcarbazepine
 • Pectine
 • Fenytoïne
 • Rifampicine
 • Sint-janskruidTicagrelor3Mayo Clinic. Simvastin. https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/simvastatin-oral-route/side-effects/drg-20069006?p=1 (ingezien op 6-5-2023)

Andere interacties

Grapefruitsap

Drink geen grapefruitsap. Grapefruitsap versterk de werking van simvastatine, waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan.

Cranberrysap

De medische literatuur vermeldt ook een mogelijke interactie tussen cranberrysap en simvastatine.4Goldenberg, G. & Khan, R. & Bharathan, Thejas. (2012). Interaction between simvastatin and cranberry juice in an elder. Clinical Geriatrics. 20. 38-42.

Andere medische problemen

De aanwezigheid van andere medische problemen of bepaalde aandoeningen kan van invloed zijn op het gebruik van dit geneesmiddel. Zorg ervoor dat je aan je arts vertelt als je andere medische problemen hebt, vooral:

 • (Geschiedenis van) alcoholmisbruik
 • Diabetes (statinen, waaronder simvastatine, kunnen het nuchtere bloedglucosegehalte en het HbA1c-gehalte verhogen)
 • Hypothyreoïdie (een traag werkende schildklier), niet goed onder controle
 • Leverziekte of verhoogde leverenzymen (simvastatine mag niet worden gebruikt door mensen met een leverziekte)
 • Ernstige elektrolytenstoornissen
 • Ernstige endocriene stoornissen
 • Epilepsie (toevallen), niet goed onder controle
 • Hypotensie (lage bloeddruk)
 • Ernstige hypovolemie (onvoldoende bloedvolume)
 • Ernstige nierziekte (statines kunnen immers ongewenste effecten hebben op de nieren5Pharmaceutisch Weekblad. Risico op nierschade bij krachtige statines. PW Magazine 14, jaar 2013 – 29-03-2013 (ingezien op 6-5-2023))
 • Ernstige stofwisselingsstoornissen
 • Sepsis (ernstige infectie)

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over zin of onzin van simvastatine, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.