Pijn bij inademen: oorzaken pijn bij inademing

Last Updated on 11 november 2023 by M.G. Sulman

Pijn bij het inademen is een onaangenaam gevoel tijdens de inademing. Dit kan variëren van licht ongemak tot ernstige pijn. Inademingspijn kan stekend, dof of scherp zijn. Naast de pijn kan het ook moeilijk zijn om uit te ademen. Bepaalde factoren kunnen het ademen bemoeilijken, zoals de positie van je lichaam of de luchtkwaliteit. Bij het inademen rekt de borstkas op. Pijn bij de inademing en het oprekken van de borstkas wordt vaak veroorzaakt door een spierscheurtje, een klemzittend zenuwtje of een kneuzing. Pijnlijke ademhaling kan ook een teken zijn van een ernstige medische aandoening of ziekte.

Pijn bij inademen (pijn op de borst) / Bron: Freepik

Oorzaken van pijn bij inademen

Als je pijn op de borst ervaart door diep adem te halen, dan kun je het gevoel hebben dat je longen pijn doen. Maar je longen zelf doen geen pijn. Dit komt omdat de longen geen pijnreceptoren hebben. De waargenomen pijn kan wel in het longvlies of borstvlies optreden. Het longvlies zit om de long en het borstvlies zit tegen de binnenkant van de borstwand. Tussen deze vliezen zit een klein beetje vocht (pleuravocht). Vaak ontstaat pijn bij inademing door een spierscheurtje, een bekneld zenuwtje of een kneuzing. Pijn bij het ademen kan ook wijzen op een longontsteking. Er zijn verder nog andere, minder vaak voorkomende oorzaken van pijn bij inademen.

Verrekte spier in de borst

Bij een verrekte borstspier kun je last krijgen van:

 • pijn die toeneemt bij beweging van de borstkas of de bovenste wervelkolom
 • pijn die verergert bij diep ademhalen, niezen of hoesten
 • een bepaald gebied dat pijn doet of gevoeligheid in de borstwand
 • pijn in de bovenrug

Pijnklachten in de borstregio kunnen aan de voorzijde (borst, borstbeen en ribben) en/of aan de achterzijde (bovenrug) gevoeld worden.

Spierscheurtje

Scheurtje in een tussenribspier

Tijdens het ademhalen gebruik je veel verschillende spieren. Ook de spieren tussen je ribben. Je intercostale spieren of tussenribspieren liggen tussen je ribben en hechten ze aan elkaar. Ze helpen bij het stabiliseren van je bovenlichaam en bij het ademen. Externe of buitenste tussenribspieren zorgen voor inspiratie (inademing). Interne of binnenste tussenribspieren zorgen voor expiratie (uitademing).

Een scheurtje in één van de intercostale spieren kan pijn en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Je kunt je tussenribspieren op veel verschillende manieren blesseren. Vaak gebeurt het tijdens een draaiende beweging. Pijn kan beginnen met een plotselinge verwonding, of het kan geleidelijk beginnen bij repetitieve bewegingen.

De binnenste tussenribspierenzijn een groep van 11 paar spieren die tussen de ribbenliggen; zij lopen schuin van onder naar achteren onder een rechte hoek met de buitenste tussenribspieren. / Bron: Wikimedia Commons
De buitenste tussenribspieren zijn een groep van 11 paar spieren die tussen de ribben; zij lopen schuin van beneden naar voren. Zijn zijn aangegeven in rood het rood, vanaf de rugzijde bezien./ Bron: Wikimedia Commons

Oorzaken

Activiteiten die ervoor kunnen zorgen dat je deze ribspieren overbelast, zijn onder meer:

 • boven jezelf reiken, zoals bij het schilderen van een plafond
 • tillen tijdens het draaien
 • hout hakken
 • hoesten of niezen
 • sportbeoefening, zoals roeien, golf, tennis of honkbal
 • vallen
 • stomp trauma, zoals bij een auto-ongeluk of tijdens contactsporten

Symptomen

Symptomen van een scheurtje in een tussenribspier zijn onder meer:

Pijn

Je kunt een scherpe pijn voelen op het moment van een blessure. De pijn kan ook geleidelijk opkomen. De pijn wordt erger als je je draait, uitrekt, of diep inademt, hoest of niest.

Gevoeligheid

Het geblesseerde gebied tussen je ribben zal pijnlijk aanvoelen bij aanraking.

Ademhalingsmoeilijkheden

Doordat het zo pijnlijk is om te ademen, zal je merken dat je oppervlakkig ademt. Hierdoor kunt u kortademig worden.

Zwelling

Een (gedeeltelijk) gescheurde spier kan ontstoken raken. Dit gaat gepaard met zwelling tussen en rond de aangedane ribben.

Spierstijfheid

De aangedane spier(en) kan strak en stijf aanvoelen als je ademt, uitrekt of draait.

Klemzittend zenuwtje

Een beknelde zenuw heeft geen directe invloed op je longen, maar afhankelijk van de locatie van de compressie, kan de beweging van de longen en de borstholte tijdens het in- en uitademen tot meer compressie en pijn leiden.

Kneuzing in de borststreek

De borstwand loopt van de schouders naar het middenrif of de onderkant van de ribben. Het omvat de voor- en achterkant van de ribbenkast. Het omvat ook het borstbeen, de schouders en de sleutelbeenderen. Een stomp trauma, zoals tijdens een auto-ongeluk of een val, kan de borstwand beschadigen. Deze verwonding wordt een kneuzing genoemd.

Letsel aan de borstwand kan pijn, gevoeligheid, blauwe plekken en zwelling tot gevolg hebben. Het kan ook leiden tot gebroken ribben en pijnlijke spieren. Dit veroorzaakt pijn, vaak tijdens het ademen.

Auto-ongeval
Auto-ongeval / Bron: Pixabay

Besmettelijke oorzaken van pijn bij inademing

Hoewel een ernstige verkoudheid piepende ademhaling en milde ademhalingsproblemen kan veroorzaken, moet pijn bij inademen in verband worden gebracht met ernstiger ziekten, zoals ene longontsteking.

Sommige ziekten die pijn bij het inademen kunnen veroorzaken, zijn onder meer:

 • longontsteking, veroorzaakt door een virus, schimmel of bacterie: dit kan onder meer pijn op de borst veroorzaken, verergerd door diep ademhalen
 • longembolie: hierbij zit een bloedvat in of naar je longen verstopt, met symptomen als plotseling opkomende en onverklaarbare kortademigheid, pijn bij zuchten en hoesten, pijn op de borst, pijn bij ademhalen, pijn tussen de schouderbladen, snelle ademhaling, etc.
 • tuberculose (tbc), een ernstige bacteriële longinfectie
 • pleuritis: een ontsteking van je longvlies (de pleura) of je borstvlies, ook wel longvliesontsteking of borstvliesontsteking genoemd
 • bronchitis: hierbij is de wand van de bronchiën ontstoken, waardoor je hoest en moeilijker ademhaalt
Hoesten
Hoesten en pijn bij inademen door longontsteking

COVID-19

Pijn op de borst tijdens het ademen kan een symptoom zijn van COVID-19. Je kunt bij corona ook andere symptomen krijgen, zoals:

Pijnlijke ademhaling kan ook een symptoom zijn van een post-COVID. Sommige mensen houden langdurige klachten nadat ze COVID-19 (corona) hebben gehad. Dat wordt ‘post-COVID’ genoemd.

Chronische longziekten

Een andere mogelijke oorzaak van diepe ademhalingspijn is een chronische longziekte. Bijvoorbeeld chronische obstructieve longziekte (COPD), astma of een empyeem (ophoping van pus). Empyeem ontstaat wanneer er bacteriën in de pleuraholte terecht komen.

Astma (longen)
Astma (longen) / Bron: Wikimedia Commons

Verwonding aan de longen

Het is ook mogelijk dat lichamelijk letsel, zoals een gebroken rib of een klaplong, pijn bij het inademen kan veroorzaken. Bij een klaplong is er lucht tussen het longvlies en het borstvlies gekomen. Hierdoor klapt de long in. Als diep ademhalen een hoestbui en pijn veroorzaakt, kan dit een aanwijzing zijn dat een longletsel de oorzaak is.

Hartziekte

Eén van de ernstigste oorzaken van diepe ademhalingspijn is een hartziekte. Als je vaak buiten adem bent, ook na geringe inspanning, dan dit een teken zijn van een onderliggend hartprobleem. Abnormale kortademigheid kan bijvoorbeeld een symptoom zijn van hartfalen. In sommige ernstige gevallen kan de pijn gepaard gaan met een branderig gevoel, zweten, misselijkheid en pijn in de kaak, arm of schouder. Als je een van deze symptomen ervaart, samen met ademhalingsmoeilijkheden, moet je direct een arts raadplegen, aangezien dit kan wijzen op een hartaanval.

Gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ)

Gastro-oesofageale refluxziekte, afgekort als GORZ, is een aandoening waarbij de zure maaginhoud terugvloeit in je slokdarm. Het is een veelvoorkomende aandoening. Veel Nederlanders hebben er last van.

Het belangrijkste symptoom van GORZ is brandend maagzuur, maar je kunt ook last krijgen van:

 • misselijkheid
 • slechte adem
 • moeite met slikken

Paniekaanval en hyperventilatie

Een paniekaanval is het best te omschrijven als een golf van intense angst die je plotseling overvalt.  Bij een paniekaanval kun je een snelle hartslag hebben, zweten, duizelig zijn en trillen. Een paniekaanval kan leiden tot hyperventilatie. Dit betekent letterlijk ‘te veel ademen’. Je ademt te snel en/of te diep. Hierdoor heb je het gevoel dat je in ademnood geraakt.

Paniekaanval en hyperventilatie / Bron: Freepik

Alarmsymptomen

Neem direct contact op met ene arts bij pijn bij n het inademen en één of meer van deze alarmsymptomen:

 • verlies van bewustzijn
 • plotselinge kortademigheid
 • snel ademhalen
 • luchthonger, of het gevoel hebben dat je niet genoeg lucht kunt krijgen
 • happen naar lucht
 • verstikking
 • verwardheid
 • overmatig zweten
 • bleekheid of bleke huid
 • blauwe verkleuring van de huid, lippen, vingers of tenen (cyanose)
 • duizeligheid
 • bloed ophoesten
 • (hoge) koorts

Onderzoek en diagnose

Vanwege de brede waaier aan mogelijke medische aandoeningen die ademhalingspijn kunnen veroorzaken, zijn de mogelijke behandelingen ook zeer divers. De arts zal de beste behandeling bepalen na het stellen van een nauwkeurige diagnose. De arts stelt een diagnose op basis van ene vraaggesprek over je klachten, lichamelijk onderzoek en je medische geschiedenis. Er kan ook vervolgonderzoek nodig zijn, zoals röntgenfoto’s van de borst, bloedonderzoek of een CT-scan.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over pijn bij het inademen. Of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.