Leverabces: symptomen, oorzaak en behandeling

Last Updated on 4 september 2023 by M.G. Sulman

Een leverabces is een zeldzaam verschijnsel. Het kan zich ontwikkelen als gevolg van een infectie uit de naaste omgeving of elders. Er kan zich ook een abces in de lever vormen als gevolg van medische maatregelen zoals een leverpunctie. Symptomen van een leverabces zijn pijn in de bovenbuik die gepaard gaat met koorts en koude rillingen. Bloedvergiftiging (sepsis) komt zelden voor. Leverabcessen zijn gemakkelijk te herkennen. Een echografisch onderzoek is voldoende om de diagnose te kunnen stellen. Een leverabces wordt behandeld met antibiotica. Daarnaast is het noodzakelijk om het abces te draineren. De arts plaatst de drain met behulp van echografie of een CT-scan. Deze aandoening kan dodelijk zijn. Het risico op overlijden is groter bij mensen met veel leverabcessen.

Axiaal leverabces bij computertomografie
Axiaal leverabces bij computertomografie / Bron: Wikimedia Commons

Wat is een leverabces?

Een leverabces is een met pus gevulde holte in het leverweefsel. Het ontstaat na infecties die de lever, galwegen of andere plaatsen in het lichaam treffen. Een abces in de lever wordt vaak veroorzaakt door bacteriën, hoewel andere soorten ziektekiemen verantwoordelijk kunnen zijn. Hoewel zeldzaam, is de kans groter dat ze zich ontwikkelen bij mensen met diabetes.

Er kunnen één of meerdere abcessen in de lever aanwezig zijn.

Lever
Ligging van de lever in het lichaam / Bron: Nerthuz/Shuuetrstock.com

Oorzaak van een leverabces

Bacteriën, parasieten of schimmels

Een leverabces treedt meestal op als gevolg van infectie door ziekteverwekkers zoals bacteriën, parasieten of schimmels. Bacteriën veroorzaken een pyogeen leverabces. Deze ontstaat meestal secundair aan een infectie elders in het lichaam. Parasieten veroorzaken een amoebisch leverabces In de tropen wordt een leverabces vaak veroorzaakt door de darmparasiet Entamoeba histolytica. Schimmels veroorzaken een mycotisch leverabces.

Route

De infectie kan zich hebben verspreid naar de lever vanuit andere structuren in de buikholte, zoals de galblaas, galwegen, darmen of appendix (blindedarm). Het kan ook via de bloedbaan zijn gereisd naar de lever vanuit verder weg gelegen delen van het lichaam. Tevens kan het ontstaan na een operatie of een verwonding aan je lever.

De ziekteverwekkers kunnen de lever binnendringen via het bloed (hematogeen), de lymfe (lymfogeen) of de galwegen (cholangiogeen van purulente cholangitis). Ziekteverwekkers uit ontstekingshaarden (bijvoorbeeld bij purulente appendicitis of blindedarmontsteking) kunnen ook via de poortader de lever bereiken en zo abcessen veroorzaken.

Symptomen van een leverabces

De symptomen van een leverabces zijn meestal hoge koorts, koude rillingen, leverpijn (pijn in de rechter bovenbuik) of drukpijn bij de lever, misselijkheid en braken, geelzucht en bloedarmoede.

Onderzoek en diagnose

De diagnose wordt bevestigd door middel van een echografisch onderzoek en een CT-scan. Een pyogeen leverabces ontstaat vaak secundair aan een infectie elders in het lichaam. Teneinde de primaire infectieplaats te achterhalen, is een uitgebreide anamnese op basis van een vraaggesprek met de arts noodzakelijk.1Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2869

Behandeling van een leverabces

De behandeling van een leverabces vindt plaats met hoog gedoseerde antibiotica en percutane drainage of  chirurgische verwijdering van het abces. Bij een abcesdrainage prikt de arts de holte aan zodat de pus kan weglopen.

Complicaties

Een sepsis (bloedvergiftiging) of een gescheurd abces met een doorbraak in de vrije buikholte en daaropvolgende peritonitis (buikvliesontsteking) worden beschouwd als complicaties van een leverabces. Dit kan uiteindelijk de dood tot gevolg hebben.

Prognose

Een pyogeen leverabces kan levensbedreigend zijn en een dodelijke afloop hebben. Je moet daarom onverwijld medische hulp inschakelen als je symptomen hebt die wijzen op een leverabces teneinde ernstige gezondheidscomplicaties te voorkomen. Een snelle diagnose en adequate chirurgische behandeling zijn belangrijk voor een goed herstel en een gunstige prognose. Het risico op overlijden is groter bij mensen die meerdere leverabcessen hebben.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over een leverabces, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.