Nierbloeding: symptomen, oorzaken en behandeling

Last Updated on 29 januari 2024 by M.G. Sulman

De nieren worden rijkelijk van bloed voorzien ten behoeve van hun taak. Deze organen werken samen als een soort ‘waterzuiveringsstation’ om het plasmawater te zuiveren. Een nierbloeding is een bloeding in de nier.  Er wordt onderscheid gemaakt tussen subcapsulaire en perirenale nierbloedingen. Bij een subcapsulaire nierbloeding of hematoom hoopt zich bloed op onder de rand van het nierkapsel. Bij een perinefrisch hematoom is er een bloeding tussen het fascieblad en het nierkapsel. De nieren en het perirenale vet worden samen omgeven door een dun fascieblad, de fascia renalis, ook wel de fascie van Gerota genoemd. 

Perirenale nierbloeding en subcapsulaire nierbloeding / Bron: Wikimedia Commons

Vóórkomen

Nierbloedingen zijn een zeldzaam verschijnsel. Het is anno 2024 niet precies bekend hoe vaak het voorkomt in Nederland.

Oorzaken van een nierbloeding

Een nierbloeding of hematoom kan door een aantal oorzaken ontstaan:

  • trauma of letsel aan de nier, bijvoorbeeld door een ongeval
  • na het verwijderen van nierstenen in de urinewegen door middel van de niersteenvergruizer ofwel Extracorporele Shock Wave Lithotrypsie (ESWL)
  • het aanprikken van de nier voor een nierbiopsie: een onderzoek waarbij een stukje weefsel uit de nier wordt gehaald voor onderzoek onder de microscoop
  • niercelcarcinoom of nierkanker
  • renaal angiomyolipoom: een goedaardig gezwel in de nier en deze niertumor bestaat uit een variabele hoeveelheid en combinatie van vaat-, spier- en vetweefsel
  • nierabces: een abces in een nier
  • niercysten: cysten in de nier, zoals bijvoorbeeld bij autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD), waarbij je meerdere cysten in de nieren hebt
  • arterioveneuze malformatie (waarbij de aansluiting tussen slagaders en aders misvormd is) met daarbij autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD) en vaatafwijkingen, zoals periarteriitis nodosa (een vorm van systeemvasculitis)
  • nierbloedingen kunnen ook spontaan bij hemodialysepatiënten voorkomen1Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1789-93
  • als complicatie bij percutane thermocoagulatiebehandeling van niertumoren2Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1448-53

Symptomen van vierbloedingen

Niet alle nierbloedingen geven direct symptomen en soms zijn er klachten als gevolg van de onderliggende oorzaak. Zo gaat ene nierabces gepaard met symptomen als piekende koorts, koude rillingen, buikpijn, flankpijn, gewichtsverlies en algehele malaise.3Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3120

Mogelijke symptomen zijn pijn in de zij (flankpijn) of pijn in de rug (rugpijn) c.q. nierstreek (nierpijn). Je urine kan roze of rood verkleurd zijn door aanwezigheid van bloed in de urine (hematurie). Als gevolg van het bloedverlies kan er bloedarmoede ontstaan. Dit kan klachten geven, zoals vermoeidheid, duizeligheid, het gevoel hebben dat je flauwvalt of snel kortademig worden.

Onderzoek en diagnose

Vaak is het met echografie van de nieren al mogelijk de diagnose te stellen. Een CT-scan kan echter de bloeding en de oorzaak beter in beeld brengen. Een MRI-scan kan ook nodig zijn.

Behandeling van een nierbloeding

Als de bloeding leidt tot een flinke bloedarmoede (anemie, dan kan met een bloedtransfusie de hoeveelheid rode bloedcellen in het lichaam aangevuld worden. Dit gebeurt alleen bij heftige bloedarmoede.

Bij mensen die antistollingsmiddelen gebruiken, zal deze behandeling tijdelijk gestaakt worden. Antistollingsmedicijnen zijn medicijnen die de stolling van het bloed verminderen of vertragen.

De pijn kan verlicht worden met pijnstillers.

Bij een aanhoudende of een levensbedreigende bloeding zal de arts overgaan tot embolisatie of nefrectomie. Embolisatie betekent het dichtmaken of afsluiten van een bloedvat. Nefrectomie is het operatief verwijderen van de nier en het omringende vet. Met één gezonde nier kun je goed leven. De overgebleven nier neemt het werk van de verwijderde nier deels over.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over een nierbloeding of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.