Behandeling van bloedarmoede door ijzertekort leidt tot gewichtsverlies

Last Updated on 4 april 2024 by M.G. Sulman

Ben je ooit gestart met de behandeling van bloedarmoede door ijzertekort en gemerkt dat je kilo’s begon te verliezen? Welnu, onderzoek uit 2014 werpt licht op deze opmerkelijke bevinding!1Aktas G, Alcelik A, Yalcin A, Karacay S, Kurt S, Akduman M, Savli H. Treatment of iron deficiency anemia induces weight loss and improves metabolic parameters. Clin Ter. 2014;165(2):e87-9. doi: 10.7471/CT.2014.1688. PMID: 24770833. Vaak wordt gedacht dat het behandelen van ijzertekort alleen de bloedwaarden verbetert, waardoor klachten als vermoeidheid en lusteloosheid afnemen. Een kleine studie heeft verrassend genoeg aangetoond dat deze behandeling ook kan leiden tot een afname van tailleomvang en gewicht en dat het zelfs het HDL (het zogenaamde “goede” cholesterol) verlaagt! Dit roept de vraag op: kunnen ijzersupplementen helpen als je wilt afvallen?

IJzertabletten bij ijzergebrek

Bloedarmoede door ijzertekort

Bij bloedarmoede, ook bekend als anemie, zit er te weinig hemoglobine (Hb) in het bloed, waardoor het bloed te weinig zuurstof naar de lichaamscellen kan brengen. Courante symptomen hiervan zijn vermoeidheid, bleekheid en duizeligheid. Om hemoglobine te maken heeft je lichaam ijzer, vitamine B12 en foliumzuur nodig. Een tekort aan ijzer is de meest voorkomende oorzaak van bloedarmoede. Bij een ijzergebrek kan je lichaam minder hemoglobine aanmaken. Een te lage hoeveelheid hemoglobine veroorzaakt anemie.

IJzertekort behandelen leidt tot gewichtsverlies

Achtergrond van het onderzoek

De behandeling van bloedarmoede als gevolg van ijzertekort gebeurt meestal met ijzersupplementen. Deze kun je via de mond innemen met een glas water.

IJzersuppletie kan bijwerkingen veroorzaken, vooral maagdarmstoornissen zoals obstipatie, diarree, misselijkheid, braken en maagpijn. Kortom, klachten die je spijsverteringsstelsel treffen.

Een aanzienlijk aantal patiënten dat de behandeling met ijzersuppletie stopzet, zo merkten de onderzoekers, klaagde over gewichtstoename. Dit wilden ze nader onderzoeken.

Opzet van het onderzoek

Eenentwintig vrouwen die poliklinisch werden behandeld voor ijzergebreksanemie werden opgenomen in de studie. De studie had dus een beperkt aantal deelnemers.

Bij de deelnemende vrouwen werd bij het eerste bezoek hun tailleomvang, lichaamsgewicht, BMI en bloeddruk (zowel systolisch als diastolisch) gemeten en vastgelegd. Daarnaasr werd er bloedonderzoek verricht. Grofweg 4 tot 6 maanden na aanvang van de behandeling werd dit onderzoek herhaald .

Resultaten

Na de behandeling waren de tailleomvang, het lichaamsgewicht en de BMI van de vrouwen significant afgenomen in vergelijking met de periode voorafgaand aan de behandeling. Bovendien was het HDL-cholesterol (het “goede” cholesterol) aanzienlijk gestegen en waren de triglyceriden flink gedaald. Triglyceriden zijn vetachtige stoffen die voorkomen in je bloed en in de vorm van vetweefsel worden opgeslagen in je lichaam.

Conclusies

Het onderzoek suggeert dat de behandeling van ijzertekort niet alleen de bloedwaarden verbetert, maar ook gunstige effecten heeft op de stofwisseling en het lichaamsgewicht.  De onderzoekers hoduen echter een slag om de arm vanwege het beperkte aantal deelnemers. Om die reden is verder onderzoek nodig om deze resultaten te bevestigen. Dus niet te vroeg juichen.

Behandeling van bloedarmoede door ijzertekort leidt tot gewichtsverlies / Bron: Pixabay

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over gewichtsverlies door ijzerinname, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.