Alles over gezondheid, lifestyle, geloof en voeding

Bijna geen enkel ander gezegde van Arthur Schopenhauer wordt zo vaak aangehaald als deze: “Over het algemeen is negen tiende van ons geluk op gezondheid gebaseerd,” aldus de Duitse filosoof. En het was Albert Schweitzer die zei: “Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen.” Hiermee wordt duidelijk hoe belangrijk een goede gezondheid voor mensen is. En goede voeding is daarvoor een eerste vereiste, maar daarmee is niet alles gezegd. “Een mens leeft niet van brood alleen. Een mens leeft óók van elk woord dat God spreekt”, staat in Deuteronomium 8:3b. Echt leven komt rechtstreeks van God en het vertrouwen in Zijn woord.

Gezond ouder worden, dat wil toch iedereen? / Bron: Shutterstock.com

Over ‘Mens & Gezondheid’

Mens & gezondheid gaat primair over de mens en de vele aspecten van zijn of haar gezondheid: zowel lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid als spirituele gezondheid. Door deze holistische benadering onderscheiden we ons van veel andere websites die gaan over gezondheid en gezond leven.

In de special ‘symptomen‘ gaan we in op de diverse klachten die je kunt ervaren en in de special ‘aandoeningen’ worden allerlei aandoeningen en stoornissen besproken.

Het menselijk lichaam zendt waarschuwingssignalen uit. Het laat daarmee duidelijk zien of er iets mis is met onze lichamelijke en/of psychische gezondheid. Het is daarom belangrijk om naar de innerlijke stem van het lichaam te luisteren en waarschuwingssignalen serieus te nemen. Vaak hebben mensen al kennis gemaakt met die kleine, aanvankelijk kleine signalen van het lichaam die je willen waarschuwen. Dit zijn bijvoorbeeld de aanhoudende buikpijn die ’s ochtends vroeg optreedt na het opstaan voordat je naar je werk of school moet, of de frequente hoofdpijn die de concentratie en het welzijn merkbaar verminderen. Maar ook sommige vormen van huiduitslag, hoest of lage rugpijn kunnen erop wijzen dat er iets mis is. Hoe dan ook, een gezonde gezondheid is afhankelijk van veel factoren. Sommige factoren heb je zelf in de hand, zoals voeding en de mate van stress, maar andere factoren heb je geen of nauwelijks invloed op, zoals genetische invloeden. Dit worden respectievelijk dynamische (veranderbare) en statische (onveranderbare) factoren genoemd.

In de special ‘voeding‘ kun je lezen hoe je gezond kunt blijven en worden door middel van gezonde voeding. Ook door je lifestyle en het doorvoeren van leefstijlveranderingen, kun je je gezondheid op een hoger peil brengen. Daarnaast speelt geloof en spiritualiteit een rol bij ziekte en pijn.

Patiënt in gesprek met arts
“Gezondheid is niet alles, maar zonder gezondheid is alles niets.” Alfred Vogel (Zwitserse fytotherapeut)

Waarin onderscheiden wij ons?

Algemeen aanvaarde behandelingsmethoden

In de artikelen over lichamelijke of psychische aandoeningen geven we een beschrijving van wetenschappelijk goed onderbouwde en in medische kringen algemeen aanvaarde behandelingsmethoden en gaan we niet in op wetenschappelijk onbewezen therapieën zoals homeopathie.

Kruidengeneeskunde (fytotherapie)

Voorts gaan we in op kruidengeneeskunde, ook wel fytotherapie genoemd, als dat relevant is door het onderwerp dat we behandelen. Binnen de studie naar en de kennis van geneesmiddelen (de farmacognosie) wordt onder meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de medicinale werkzaamheid van kruiden en kruidenextracten.

"Geneeskrachtige kruiden nummer 84" van H. Hartog
“Geneeskrachtige kruiden nummer 84” van H. Hartog

Preventie en zelfzorg

In de artikelen over lichamelijke of psychische aandoeningen gaan we – indien van toepassing – in op (bewezen) preventieve maatregelen die je kunt nemen om een ziekte of aandoening te voorkomen.

Ook bespreken we de zelfzorgmaatregelen die je kunt nemen om een ziekte, stoornis of aandoening te behandelen, naast de eventuele medische interventies. We geven ook aan wanneer je een afspraak moet maken met je huisarts.

Geloof en spiritualiteit

Er zijn steeds meer aanwijzingen voor een positieve correlatie tussen religieuze overtuigingen en gezondheid. Deze studies bestrijken een breed scala van ‘spiritualiteit’, maar focussen zich met name op het joods-christelijke geloof. Deze website besteedt ook aandacht aan het joods-christelijke geloof en onderzoekt de raakvlakken tussen geloof en gezondheid.

The Blessing / De Zegen
Haïtiaanse vrouwen aanbidden God in een kerk in Haïti / Bron: Shutterstock.com

Historische invalshoek

Bij sommige artikelen over voeding en aandoedingen, geven we een historisch overzicht van het voedingsmiddel of de betreffende ziekte. Ook kan het zijn dat we een oud krantenbericht die we opduikelen over dat onderwerp in het artikel opnemen.

Up-to-date

De artikelen op ‘Mens & Gezondheid’ worden jaarlijks onder de loep genomen en indien nodig gecorrigeerd en geactualiseerd. Dit doen we mede aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en publicaties, zoals die onder meer zijn te vinden op PubMed, een via het internet vrij toegankelijke zoekrobot die de MEDLINE-databank met referenties naar medisch wetenschappelijke artikelen evenals de database met boeken van de NCBI doorzoekt. Ook zijn wij lid van vakbladen zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Last Updated on 22 november 2021 by M.G. Sulman

Doe mee met de conversatie

2 reacties

    1. Fijn dat je interesse toont. We hebben geen nieuwsbrief, maar we overwegen het wel. Als we een nieuwsbrief gaan uitbrengen, zullen we dat op de site aankondigen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *