Ziekte van Balo: symptomen, oorzaak en behandeling

Last Updated on 10 maart 2024 by M.G. Sulman

De ziekte van Balo, ook bekend als Balo concentrische sclerose, is een zeldzame en progressieve aandoening waarbij schade aan het hersenweefsel en letsels in de hersenen optreden. Ofschoon het enige gelijkenissen vertoont met multiple sclerose, zijn er ook verschillen. De symptomen van deze vermoedelijke auto-immuunaandoening bestaan uit onder meer hoofdpijn, geleidelijke verlamming, onvrijwillige spierspasmen en cognitief functieverlies. In de behandeling worden glucocorticosteroïden gebruikt, vaak als pulstherapie met methylprednisolon. Sommige artsen combineren corticosteroïden met cytostatica, zoals mitoxantron.

Typische kenmerken van ziekte van Balo, oftewel Baló’s concentrische sclerose. (a) Oorspronkelijk geval van Baló; verschillende anastomosen bevinden zich in het onderste deel van de laesie. (b) Laesie gecentreerd door een venule die ringfragmentatie vertoont in een beperkt gebied. (c) Laesie. (d) Voortgang van het pathologische proces vanuit een centrum dat zich bevindt in een beperkt gebied, met de vorming van banden. Loyez-kleuring (myeline in zwart, vernietigde gebieden in wit); schaalstaven: 1 cm. / Bron: Wikimedia Commons

Naamgeving

De ziekte werd in de medische literatuur voor het eerst beschreven in 1928 door de Hongaarse pathomorfoloog Joseph Balo. Aan hem heeft de zikete dan ook zijn naam te danken.

Symptomen van de ziekte van Balo

Symptomen van de ziekte van Balo lijken op die van multiple sclerose (MS) en ontwikkelen zich meestal geleidelijk over twee tot drie jaar, ofschoon sommige mensen een snellere verslechtering kunnen ervaren binnen enkele weken. De symptomen variëren afhankelijk van het getroffen gebied in de hersenen en kunnen bestaan uit:

 • Hoofdpijn
 • Epileptische aanvallen
 • Geleidelijke verlamming
 • Onvrijwillige spierspasmen
 • Cognitieve achteruitgang, die invloed heeft op het denkvermogen, gepaard gaat met geheugenverlies en moeilijkheden bij het begrijpen van anderen
 • Depressie
 • Problemen met spreken
 • Spierpijn, spierspasmen en spierzwakte
 • Gedragsveranderingen

In ernstige gevallen vertoont de ziekte van Balo ook symptomen vergelijkbaar met een infectieziekte, zoals hoge koorts en hevige hoofdpijn. In tegenstelling tot MS volgt de ziekte van Balo geen patroon van terugkerende episoden, wat leidt tot discussie onder experts over de vraag of het een subtype van MS is.

Oorzaak van Balo concentrische sclerose

De exacte oorzaak van multiple sclerose (MS) en varianten zoals de ziekte van Balo is anno 2024 nog niet bekend. Er wordt gedacht dat auto-immuunfactoren mogelijk een rol spelen bij de ontwikkeling van de ziekte van Balo. Auto-immuunziekten treden op wanneer het lichaam, om onbekende redenen, gezond weefsel begint aan te vallen in plaats van indringers.

Onderzoek en diagnose

De diagnose begint met een grondige analyse van de medische geschiedenis. Vervolgens omvat de verdere diagnostiek:

 • Neurologisch onderzoek: Een algemeen onderzoek om neurologische symptomen te identificeren.
 • MRI-scan: Beeldvorming van de hersenen, oogzenuwen en ruggenmerg om eventuele afwijkingen in beeld te brengen.
 • Lumbaalpunctie: Een ruggenprik waarbij er via een naald hersenvocht (liquor) wordt afgenomen teneinde informatie te verkrijgen over mogelijke afwijkingen.
 • Bloedonderzoek: Om mogelijke infecties op te sporen die gerelateerd kunnen zijn aan de symptomen.
 • Opgewekte potentialen: Zintuigen worden geprikkeld en de reacties van het zenuwstelsel worden via elektroden gemeten in de vorm van elektrische signalen. Dit om laesies of beschadigde gebieden op te sporen.

Behandeling van de ziekte van Balo

Er is anno 2024 geen vast behandelplan voor de ziekte van Balo, waarschijnlijk omdat het zo zeldzaam is. Meestal gebruiken artsen corticosteroïden bij de behandeling om ontstekingen te verminderen en je immuunsysteem te kalmeren.

In de behandeling wordt gebruikgemaakt van glucocorticosteroïden in de vorm van pulstherapie met methylprednisolon. Pulstherapie is een behandelmethode waarbij hoge doses medicatie, zoals methylprednisolon, in korte pulsen worden toegediend. Sommige behandelaars passen ook een combinatie van corticosteroïden met cytostatica (mitoxantron) toe.

Andere behandelingen die mogelijk kunnen helpen, zijn:

 • Plasma-uitwisseling: Een medische procedure waarbij bepaalde stoffen uit je bloed worden verwijderd.
 • Immunosuppressie: Het verminderen van de werking van je immuunsysteem.
 • Intraveneus Immunoglobuline (IVIg): Om de balans van je afweersysteem te herstellen
 • Cyclofosfamide: Een medicijn dat je immuunsysteem onderdrukt.
 • Azathioprine of mitoxantron: Andere medicijnen om je immuunsysteem te reguleren.

Je arts kan ook behandelingen voorschrijven om symptomen zoals pijn, zwakte of spierproblemen te verlichten. Omdat de ziekte van Balo zeldzaam is, wordt de behandeling vaak aangepast aan jouw individuele behoeften.

Prognose

De langetermijnvooruitzichten voor mensen met de ziekte van Balo zijn beperkt en variëren sterk.

Over het algemeen variëren de vooruitzichten, maar ze lijken sterk afhankelijk te zijn van het tijdstip van diagnose. Vroege diagnose en behandeling zijn belangrijk.

De ernst en progressie van de ziekte verschillen van persoon tot persoon. Sommigen ervaren een ernstiger en progressiever verloop, terwijl anderen een milder beloop hebben met periodes van remissie.

Je algehele gezondheid draagt ook bij aan de vooruitzichten bij de ziekte van Balo.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over de ziekte van Balo, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.