Hamas in de Bijbel: Betekenis van ‘chamac’?

Last Updated on 23 maart 2024 by M.G. Sulman

Het woord Hamas komt in de BIjbel voor als ‘chamac’ in de betekenis van ‘geweld’. Zeer toepasselijk! De terroristische groepering Hamas voerde op 7 oktober 2023 vanuit Gaza een grootschalige terroristische aanval uit op Israël via de lucht, grond en zee. Bijna op de verjaardag van de Yom Kippur-oorlog in 1973. Het leidde tot veel slachtoffers. Het was een orgie van geweld. Er was sprake van marteling, verkrachting en andere wreedheden. Kinderen, vrouwen en bejaarden, niemand werd gespaard. Aan Israëlische zijde zijn sinds het uitbreken van gewelddadigheden tussen Hamas en Israël zeker 1200 doden gevallen en er zijn ongeveer 240 gijzelaars die in gaza worden vastgehouden. Het gaat om zeker 840 burgers en rond de 350 militairen die door Hamasterroristen zijn vermoord.1BNR. Israël verlaagt aantal doden Hamas-aanval naar 1200.  https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10531106/israel-verlaagt-aantal-doden-hamas-aanval-7-oktober-naar-1200 (ingezien op 12-11-2023) In het Arabisch betekent ‘Hamas’ ‘ijver’ en in het Hebreeuws betekent het ‘geweld’. Dit roept vragen op over de betekenis van de naam in het licht van de Bijbel.2Dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op de video van Rabbi Jason Sobel: Unlocking Hidden Connections in Scripture: Noah, Esau, Ishmael, & Hamas | Rabbi Jason Sobel, op https://www.youtube.com/watch?v=MfTiLkHKfag&t=791s

Hamas schiet raket af vanuit Gaza / Bron: Pixabay

Operatie ‘Al-Aqsa Flood’

Op 7 oktober 2023 lanceerde de Palestijnse terreurbeweging Hamas een reeks gecoördineerde aanvallen op grensgebieden in Israël vanuit de Gazastrook. Deze operatie bestond uit raketaanvallen en invallen op Israëlisch grondgebied, met ernstige gevolgen voor zowel burgers als militairen. Deze aanvallen markeerden het begin van de Israël-Hamas-oorlog van 2023, bijna vijftig jaar na het begin van de Yom Kippur-oorlog in 1973. Het was een tragische gebeurtenis met aanzienlijk verlies van mensenlevens en de ontvoering van Israëlische burgers en soldaten, wat leidde tot een van de bloedigste dagen in de geschiedenis van Israël en de dodelijkste voor Joden sinds de Holocaust.3Wikimedia. Operation Al-Aqsa Flood. https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Al-Aqsa_Flood (ingezien op 22-10-2023)

Posters waarin wordt opgeroepen tot de terugkeer van Israëlische gijzelaars in Gaza / Bron: Wikimedia Commons

Betekenis van ‘Hamas’ in het Hebreeuws

Hamas is een Arabisch acroniem voor ‘Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya’, wat ‘de islamitische verzetsbeweging’ betekent. Maar ‘hamas’ is ook een Arabisch woord dat ‘ijver’ betekent. Ofschoon Arabisch en Hebreeuws zustertalen zijn, is de Hebreeuwse betekenis van ‘chamac’ ‘geweld’. ‘Wreedheid’ en ‘onrechtvaardigheid’ (‘vals getuigenis’) zijn aanvullende betekenissen, maar in elk geval niet ‘ijver’.

Het zal veel mensen verrassen, maar het woord ‘hamas’ komt ook in de Bijbel voor, namelijk als ‘chamac’. De ‘ch’ is als een ‘h’ en de c aan het einde is als een ‘s’ (Strong #025544De Strong’s Exhaustive Concordance is een bekend referentiewerk voor de Bijbel, dat een uitgebreide lijst van Bijbelse woorden bevat met bijbehorende nummers die verwijzen naar de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse woorden in de Bijbeltekst. Het helpt bij het identificeren en begrijpen van de betekenis van de bijbelse termen en wordt vaak gebruikt voor bijbelstudie en theologisch onderzoek.: chamac). Dat woord in het Hebreeuws wordt minstens zestig keer in de Bijbel gebruikt, vaak in directe samenhang met Israël.5The Hope of Israel. Is Hamas mentioned in Scripture? Joel 3:19; Obadiah 10. https://www.linkedin.com/pulse/hamas-mentioned-scripture-joel-319-obadiah-10-worldwide (ingezien op 22-10-2023) Het woord ‘chamac’ wordt voornamelijk gebruikt in de context van geweld tegen het Joodse volk.

“De waarheid is altijd vreemd, vreemder dan fictie,” zoals Lord George Byron eens zei. Voor Israël en voor Joden overal ter wereld betekent dat oude Hebreeuwse woord ‘chamas’ inderdaad geweld, thans in terroristische vorm, gepleegd door een relatief recent opgerichte terreurorganisatie met de naam ‘Hamas’.

Genesis 6:11-12

In het boek Genesis, hoofdstuk 6, vers 11 en 12, wordt gesproken over ‘hamas’ in het Hebreeuws (‘chamac’). Het zegt:

“Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld [chamac]. Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde.”

Dit geweld wordt later in het verhaal van Noach herhaald in Genesis 6:13:

“Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten.”

De context van deze verzen is ook interessant omdat deze ons de redenen voor de zondvloed vertelt. ‘Hamas’ is zoiets verschrikkelijks dat God besloot de mensheid om die reden te vernietigen.

In Matteüs 24:37 staat:

“Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”

Dit duidt erop dat de dagen van de terugkeer van de Messias op de dagen van Noach zullen lijken.

De ark van Noach en de zondvloed / Bron: Wikimedia Commons

Joodse geleerden hebben ook hun licht laten schijnen over de betekenis van het woord ‘chamac’ in de context van Genesis 6:13.6Deze alinea ontleen ik aan: Mayim Achronim. Hamas in the Torah. https://www.mayimachronim.com/hamas-in-the-torah/ (ingezien op 4-11-2023) Rasji (Hebreeuws acroniem van: Rabbi Sjlomo Jitschaki, 1040-1105) merkt op dat ‘chamac’ staat voor ‘diefstal’ of ‘diefstal met geweld’ is. Chizkuni (Rabbi Hizkia ben Manoach, ca. 1250-1310) legt uit dat Hamas een bijzondere vorm van diefstal of beroving is die wordt bewerkstelligd door middel van bedrog of list en manipulatie. Hij verwijst naar verzen uit andere plaatsen in de Tenach waarin deze term wordt gebruikt om aan te tonen dat het ook seksuele zonde, afgoderij en het vergieten van onschuldig bloed kan betekenen. ‘Chamac’ wordt dus ook geassocieerd met de drie zwaarste zonden in het jodendom: moord (het vergieten van onschuldig bloed), afgoderij en seksuele immoraliteit. Dit betekent dat ‘hamas’ niet alleen geweld omvat, maar ook deze diepere zonden. Avraham ben Meir ibn Ezra, of kortweg Ibn Ezra (Tudela, 1089-ca.1164)  voegt eraan toe dat ‘chamac’ verwijst naar de ontvoering van vrouwen. Dus de situatie waarbij  je tegen je wil door een ander naar een andere plek vervoerd en vastgehouden word.

Wat een profetische vergezichten! Al deze handelingen hebben we het manipulatieve en diabolische Hamas zien doen op die gruwelijke dag op 7 oktober 2023. Het is een bende rovers en dieven die ontvoert, verkracht, verminkt, plundert en het bloed van onschuldigen vergiet. Dat doen ze allemaal in de naam van Allah, een afgod, de voortzetting van de pre-islamitische maangod Hubal.

En alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, wil Hamas deze terroristische massaslachting blijven herhalen totdat Israël van de kaart geveegd is. Ghazi Hamad, een hoge Hamas-functionaris, zei in een televisie-interview op 24 oktober 2023 dat de aanval van 7 oktober op Israël nog maar het begin was. Hij beloofde “een tweede, een derde, een vierde” aanval te lanceren totdat het land “vernietigd” is.7MEMRI. Hamas Official Ghazi Hamad: We Will Repeat The October 7 Attack, Time And Again, Until Israel Is Annihilated; We Are Victims – Everything We Do Is Justified. https://www.memri.org/reports/hamas-official-ghazi-hamad-we-will-repeat-october-7-attack-time-and-again-until-israel (ingezien op 5-11-2023) Dit doet denken aan wat de Psalmdichter duizenden jaren geleden schreef over de situatie waarin Israël wordt bedreigd door heidense vijanden:

Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.” (Psalm 83:5)

Ghazi Hamad van Hamas (2021)  / Bron: Wikimedia Commons

Een Israëlische mortuariummedewerker, genaamd Shari, verklaart dat de verschrikkingen die de slachtoffers van Hamas zijn aangedaan ‘erger zijn dan de Holocaust’, waaronder de onthoofde zwangere vrouw en haar onthoofde ongeboren kind. Zij had nooit verwacht dat ze geconfronteerd zou worden met wat ze heeft gezien. Ze verklaart onder meer:

“Mensen wier hoofden zijn afgehakt. Vrouwen die in hun nachtjurken stonden, werden wakker en neergeschoten. Gezichten werden weggeschoten. Hoofden verbrijzeld en hun hersenen kwamen eruit.”

“Er werd een baby uit een zwangere vrouw gesneden en onthoofd, en daarna werd de moeder onthoofd.”

“Vrouwen en kinderen verbrand tot houtskool. Lichamen vermoord met hun handen op hun rug gebonden.”

“We zien bewijs van marteling en wreedheid.”

“We hebben baby’s waarvan het hoofd is afgehakt. Lichamen zonder handen, zonder benen, zonder geslachtsorganen.”8Mail Online. EXCLUSIVE: Israeli morgue worker says horrors inflicted on Hamas’s victims are ‘worse than the Holocaust’ including decapitated pregnant woman and her beheaded unborn child. https://www.dailymail.co.uk/news/article-12653435/Israeli-morgue-worker-says-horrors-inflicted-Hamass-victims-worse-Holocaust-including-decapitated-pregnant-woman-beheaded-unborn-child.html (ingezien op 22-10-2023)

Een andere vrouw, Sharon, verklaart:

“Meisjes werden verkracht op de lichamen van hun vrienden, veel overlevenden werden ontvoerd.”9Mail Online. Israeli girls ‘were raped over their friends’ bodies’ by Hamas terrorists who carried out ‘a second Holocaust’, British relatives reveal as they condemn those who celebrated the atrocities in Gaza, Iran and London. https://www.dailymail.co.uk/news/article-12623023/Israeli-girls-raped-friends-bodies-Hamas-terrorists-carried-second-Holocaust-British-relatives-reveal-condemn-celebrated-atrocities-Gaza-Iran-London.html (ingezien op 22-10-2023)

CBS News meldt:

“We zien bloed verspreid worden in huizen. We hebben lichamen gevonden van mensen die zijn afgeslacht”, zei woordvoerder van het Israëlische leger, majoor Libby Weiss. “De verdorvenheid ervan is angstaanjagend.”

Weiss vertelde CBS News dat meer dan één van de Israëlische soldaten die Kfar Aza als eerste bereikten, rapporteerde dat ze “onthoofde kinderen van verschillende leeftijden hadden aangetroffen, variërend van baby’s tot iets oudere kinderen”, samen met volwassenen die ook in stukken waren gehakt.

Yossi Landau, het hoofd van de operaties voor de zuidelijke regio Zaka, Israëls vrijwillige civiele noodhulporganisatie, vertelde CBS News dat hij met eigen ogen kinderen en baby’s zag die waren onthoofd.

“Ik heb nog veel meer gezien dat voorlopig niet kan worden beschreven, omdat het heel moeilijk te beschrijven is”, zei hij, sprekend over ouders en kinderen die met vastgebonden handen werden aangetroffen en duidelijke tekenen van marteling vertoonden.10CBS news. Israel kibbutz the scene of a Hamas “massacre,” first responders say: “The depravity of it is haunting”. https://www.cbsnews.com/news/israel-babies-killed-hamas-terror-attack-kibbutz-kfar-aza-first-responders-say/ (ingezien op 23-10-2023)

Een hulpverlener beschrijft wat hij aantrof in een huis dat hij betrad. Een echtpaar zat op de knieën, de handen op de rug gebonden. Tegenover hen zaten hun geknielde kinderen. Ook met gebonden handen. Ze waren gemarteld, waarbij ze elkaar moesten zien. Een oog eruit. Vingers eraf gesneden. Tot ze tenslotte werden gedood. Op tafel stond het maal waar de familie aan had gezeten. Tijdens de marteling hadden de Palestijnen de resten van het maal opgegeten.

Een andere Israëlische hulpverlener geeft in een schokkende video-getuigenis aan dat Hamas-terroristen een baby in een oven hebben geroosterd.11Mail Online. Hamas killers ‘roasted babies in an oven’ during October 7 terror attack, Israeli first responder claims. https://www.dailymail.co.uk/news/article-12703453/Hamas-killers-roasted-babies-oven.html (ingezien op 3-11-2023) Dit zijn ontstellende taferelen. Door en door slecht.

Het doet denken aan de wede oorlogstactiek van de Babyloniërs en de Assyriërs: onderlippen afsnijden, gezichten verminken door daar heet asfalt overheen te gieten, zwangere vrouwen opensnijden en de kinderen op harde rotsen te pletter gooien.12de Waarheidsvriend. Wraakgebeden en haatteksten in de Bijbel. https://gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/artikelen/wraakgebeden-en-haatteksten-in-de-bijbel/ (ingezien op 5-11-2023) Tegen de achtergrond van dergelijke wreedheden, ga je opeens een wraakpsalm zoals Psalm 137 (beter) begrijpen.

Gewapende terroristen van Hamas bestormen de kibboets Alumim in het zuiden van Israël op 7 oktober 2023 / Bron: Wikimedia Commons

Leugens

Een andere contextuele betekenis van ‘chamac’ is ‘leugenachtigheid’ en ‘het afleggen van valse getuigenis’, zoals te zien in Exodus 23:1, waar staat:

“Gij zult geen vals gerucht opnemen; en stelt uw hand niet bij den goddeloze, om een getuige tot geweld te zijn.”

Dit wijst op het feit dat ‘Hamas’ voortdurend liegt en valse getuigenissen aflegt om mensen aan hun kant te krijgen.

Zo probeerde Hamas op 18 oktober 2023 de internationale media te misleiden door Israël te beschuldigen van een aanval op een ziekenhuis in de Gazastrook, terwijl een mislukte raketlancering door Islamitische Jihad de schade heeft aangericht aan het ziekenhuis. Ze hebben zelfs het aantal slachtoffers sterk overdreven: het waren er geen 500, maar 10 tot 20.13RTL Nieuws. Israël: Hamas probeert media te misleiden over explosie ziekenhuis. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5413822/hamas-israel-oorlog-hezbollah-raketaanval-gaza-ziekenhuis (ingezien op 22-102023)

In Deuteronomium 19:16 wordt ook gesproken over een ‘misdadige getuige’, wat de aard van ‘Hamas’ weerspiegelt. Ze liegen, plegen moorden, praktiseren afgoderij en zijn betrokken bij seksuele immoraliteit, ontvoering van vrouwen, kinderen en ouderen, en het plegen van gruwelijk geweld.

Gekrenkte eer

Genesis 34

In Genesis heeft ‘chamac’ een betekenis die dieper gaat dan alleen geweld. Neem bijvoorbeeld de gebeurtenis in Genesis 34, waarin Jacob zich tot zijn zonen, Simon en Levi, richt. Hier draait het om een tragische gebeurtenis waarbij hun zus onteerd was door Sichem door haar als een hoer te behandelen. In reactie hierop besluiten Simon en Levi om een gewelddadige verrassingsaanval uit te voeren op Sichem en zijn mannen. Ze overtuigen Sichem en zijn mannen om zich met hen te laten besnijden, maar wanneer ze verzwakt zijn door de besnijdenis, vallen Simon en Levi aan en doden de mannen van de stad. Deze gewelddadige verrassingsaanval op hun buren laat zien wat het woord ‘chamac’ in dit Bijbelgedeelte representeert.

‘Chamac’ duidt niet alleen op geweld, maar wijst ook op situaties waarin mensen zich onrechtvaardig behandeld voelen of beledigd en gekrenkt zijn. Gekrenkte eer dat alleen hersteld kan worden door middel van een buitensporige gewelddadige vergelding tegen zowel de veronderstelde daders als de mensen in hun directe omgeving. Deze dynamiek komt voor in zowel Bijbelse verhalen als in hedendaagse gebeurtenissen.

Oorzaken van de krenking van de moslimgemeenschap

Het bestaan van Israël is een voortdurende krenking van de moslimgemeenschap, de ‘oemma’. Hieronder zullen we uiteenzetten waarom dat zo is.

Vanuit de islam wordt de wereld verdeeld in het Huis van Islam en het Huis van Oorlog, respectievelijk het Dar al-Islam en het Dar al-harb. Het Dar al-Islam omvat alle landen waar een moslimregering heerst en de Heilige Wet van de islam geldt. Niet-moslims kunnen daar leven met de genade van moslims. De buitenwereld, die nog niet is onderworpen, wordt het ‘Huis van Oorlog’ genoemd. Strikt genomen verkeert deze in een eeuwige staat van jihad, heilige oorlog. Het moet worden bekeerd tot Dar-al-Islam, indien nodig met geweld. Dar-al-Islam is dat deel van de wereld waar de islam heerst en de islamitische wetgeving wordt toegepast. Het wordt als de eindbestemming gezien en is bedoeld om permanent islamitisch te blijven.

Een stuk land dat tot de Dar-al-Islam behoort, moet dat voor altijd blijven en het is ondenkbaar dat het weer terug zal keren naar Dar-al-Harab. Dit laatste geldt onder meer voor Israël. Dat maakt het bestaan van Israël, een Joodse staat, zo pijnlijk voor veel moslims. Dat is dan ook de reden dat Hamas de leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ heeft opgenomen in het handvest. De letterlijke betekenis ‘van de rivier tot de zee’ heeft betrekking op het land van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Dat is dus het hele gebied waar Israël en de ‘Palestijnse gebieden’ liggen. Hamas is uit op de vernietiging van Israël en het creëren van een islamitische staat onder de sharia-wetgeving in ‘Palestina’.

De landen en steden van Dar al-Islam in de 10e eeuw, volgens de geograaf al-Muqaddasi / Bron: Wikimedia Commons

De islam heeft het jodendom en het christendom overbodig heeft gemaakt. Dit is een standpunt dat moslims (uitgezonderd nominale moslims)  innemen op basis van hun geloof. Ze geloven dat de islam de uiteindelijke en meest volledige openbaring van God is en dat eerdere religies, zoals het jodendom en het christendom, zijn vervangen door de islam. De Islam is de laatste godsdienst, de Koran is het laatste boek door Allah gezonden en de profeet Mohammed is als laatste profeet door Allah is gezonden. Soera 3:19 luidt:

“De enige godsdienst bij God is de islam.”

In de koran wordt de moslimgemeenschap bovendien neergezet als de beste gemeenschap ooit voortgebracht voor het welzijn van de mensheid. In soera 3:110 staat:

“Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven.”

Miljoenen moslims zijn geprogrammeerd om niet alleen Joden als vijanden van ‘Palestina’ te zien, maar ook als vijanden van alle moslims, Allah en de hele mensheid. Arabische geestelijke leiders, hebben generaties lang onvermoeibaar hun toehoorders ‘onderwezen’ en ‘opgevoed’ om te geloven dat Joden “het uitschot van het menselijk ras, de ratten van de wereld, de schenders van pacten en overeenkomsten, de moordenaars van profeten, en de nakomelingen van apen en varkens” zijn. Dit zijn de woorden van sjeik Abdul Rahman al-Sudais, imam van de Masjid al-Haram-moskee in Mekka.14C.S. Mmonitor. Why Middle East Muslims are taught to hate Jews. https://www.csmonitor.com/Commentary/Global-Viewpoint/2013/0124/Why-Middle-East-Muslims-are-taught-to-hate-Jews (ingezien op 4-11-2023) En deze ‘nakomelingen van apen en varkens’ bezitten sinds 1948 een stukje land dat ooit onder het bestuur van moslims, ‘de beste gemeenschap’ met ‘de enige godsdienst’, stond. Een slag in het gezicht van de oemma, de wereldwijde islamitische gemeenschap.

Voorbeeld van een Hamas-geestelijke: Hamas-sjeik Hamad Al-Regeb verwijst op vrijdag 7 april 2023  tijdens een preek naar Joden als ‘broeders van apen en varkens’, hij bidt voor de vernietiging van polytheïsten en atheïsten en voegt eraan toe: ‘O Allah, stel ons in staat de halzen van de Joden te bereiken’.15MEMRI. Hamas Official Sheikh Hamad Al-Regeb Refers To Jews As ‘Brothers Of Apes And Pigs’ During A Rafah Friday Sermon, Prays For Annihilation Of Polytheists And Atheists, Adds: ‘Oh Allah, Enable Us To Get To The Necks Of The Jews’. https://www.memri.org/tv/rafah-gaza-friday-sermon-hamas-official-regeb-allah-necks-jews-annihilate-them (ingezien op 4-11-2023)

Predikers van Hamas rechtvaardigen hun aanvallen op Joden door te verwijzen naar het voorbeeld van Mohammed, zoals te lezen in de hadith16 De Hadith zijn de in grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed. en in zijn biografie17Alfred Guillaume, The Life of Muhammad. A Translation of Isḥaq’s “Sirat Rasul Allah”, with introduction [pp. xiii–xliii] and notes (Oxford University, 1955), xlvii + 815 pages. The Arabic text used by Guillaume was the Cairo edition of 1355/1937 by Mustafa al-Saqqa, Ibrahim al-Abyari and Abdul-Hafiz Shalabi, as well as another, that of F. Wustenfeld (Göttingen, 1858–1860). Ibn Hasham’s “notes” are given at pages 691–798.. In deze biografie wordt beschreven hoe Mohammed strijd leverde tegen de drie belangrijkste Joodse stammen van Medina nadat hij hen had beschuldigd van hypocrisie en ongeloof in zijn religieuze boodschap. Dit voorbeeld legt een aanzienlijke hoeveelheid religieus gewicht in de schaal voor degenen die proberen het model van Mohammed te volgen. In sommige verslagen wordt beschreven hoe Mohammed de Joden aanpakte, waarbij ‘alle volwassen mannen werden geëxecuteerd en vrouwen en kinderen tot slaven werden gemaakt’. Hamasterrorristen zijn vervuld van het verlangen om een dergelijk model na te volgen.18WNG. Hamas and the ideology of hate. https://wng.org/opinions/hamas-and-the-ideology-of-hate-1696852140 (ingezien op 4-11-2023) Het is uitermate krenkend als ze daar niet in slagen en in Israël hun meerdere moeten erkennen.

Tabari en Ibn Hisham vermelden dat 600 tot 900 van de Banu Qurayza – een Joodse stam in het noorden van Arabië – werden onthoofd. Detail uit miniatuurschilderij De profeet, Ali en de metgezellen bij de slachting van de gevangenen van de Joodse stam van Banu Qurayza, illustratie van een 19e-eeuwse tekst van Muhammad Rafi Bazil. / Bron: Wikimedia Commons

Israël steekt de omringende Arabische moslimlanden de loef af. Het land stond zo’n 75 jaar geleden voor enorme uitdagingen. Op 14 mei 1948 zette Israël een historische stap en riep zijn onafhankelijkheid uit. Maar hier begint het échte verhaal pas: nog geen 24 uur later vielen de legers van Egypte, Jordanië, Syrië, Libanon en Irak het land binnen. Israël verloor in deze oorlog zo’n 1% van hun bevolking. Dit land, met een zeer slechte uitgangspositie, moest meer dan een miljoen vluchtelingen absorberen, waaronder Holocaustoverlevenden en Joden die werden verdreven uit Arabische landen. Ze hadden nauwelijks iets bij de oprichting en er was voedselrantsoenering om de bevolking van voedsel te voorzien in een tijd van schaarste. In de jaren die volgden heeft het land zich omhooggewerkt en op veel gebieden indrukwekkende successen geboekt. Israël schittert op verschillende gebieden:

  • Economische groei
  • Technologische innovatie
  • Onderwijs en wetenschap
  • Defensie-industrie
  • Cultuur en kunst
  • Culturele diversiteit
  • Medische vooruitgang
  • Veiligheid en defensie
Silicon Wadi is een gebied met een sterke concentratie van hightechbedrijven in de kustvlakte van Israël, waardoor Israël ook wel Start-Up Nation wordt genoemd / Bron: Wikimedia Commons

Genesis 16:5

Een andere manier waarop het woord ‘chamac’ in de Thora gebruikt wordt, treffen we aan in Genesis 16:5.19Mayim Achronim. Hamas in the Torah. https://www.mayimachronim.com/hamas-in-the-torah/ (ingezien op 3-11-2023) Hierbij is de context van groot belang. Sarah, de vrouw van Abraham, richt zich tot hem. De Naardense Bijbels geeft het als volgt weer:

Dan zegt Sarai tot Abram:
mijn geweld over jou!-
ik heb
jou mijn slavin in de schoot gegeven;
ze ziet dat ze zwanger is geworden
en ik ben niets meer in haar ogen!-
moge de Ene rechtspreken tussen jou en mij!

De NBG-vertaling 1951 (NBG51) luidt:

“Toen zeide Sarai tot Abram: De krenking mij aangedaan, komt voor uw rekening; ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven, en nu zij ziet, dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen; de HERE doe recht tussen mij en u.”

De Herziene Statenvertaling (HSV):

“Toen zei Sarai tegen Abram: De verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de HEERE oordelen tussen mij en jou.”

Het woord dat ze gebruikt voor  “geweld”, “onrecht” of “krenking” is “chamac” (Strong #02555, zn van #02554). Waarom is dit zo cruciaal? Om dit te begrijpen, moeten we de context van Sarah’s woorden onderzoeken. Ze verwijst naar het onrecht wat haar is aangedaan als gevolg van Hagar, hun dienstmaagd, die als draagmoeder fungeert voor Ishmael, nog voordat ze het wonder van Isaak ontvangt. Met andere woorden, Sarah wijst op ‘chamac’ dat voortvloeit uit de situatie met Hagar, de moeder van Ishmael, de voorvader van de Ismaëlieten, die uiteindelijk de Arabieren werden.

Dit verbindt de afstammelingen van Ishmael met het plegen van ‘chamac’ tegen de vader van het Joodse volk, Abraham, en de moeder van het Joodse volk, Sarah. Dit is van groot belang, omdat Abraham in zowel het jodendom als de islam als een stamvader wordt beschouwd. Ja, ook in de islam wordt Abraham beschouwd als de stamvader van de Arabieren. En het verband tussen Ishmael en ‘chamac’ tegen de Joden wordt reeds hier gelegd.

Sara brengt Hagar naar Abraham (Matthias Stom) / Bron: Wikimedia Commons

Joël 3:19-21 en Obadja 1:10

De Edomieten zijn de nakomelingen van Ezau (of: Edom) en dus stamverwant met de Israëlieten. Edom is een van de voorouders van het Arabische volk. De nakomelingen van Esau zijn Arabieren, maar niet alle Arabieren zijn nakomelingen van Esau.

Bijbelverzen zoals Obadja 10 en Joël 3:19 werpen een specifiek licht op het geweld (‘chamac’) gepleegd door Edom tegen Jakob en Juda, de voorouders van het Joodse volk.

Joël 3:19-21 luidt:

“Egypte zal worden tot een woestenij,
Edom zal worden tot een woeste wildernis
vanwege het geweld tegen de Judeeërs:
in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten.
Maar Juda zal voor eeuwig blijven,
Jeruzalem van generatie op generatie.
Ik zal hun bloed voor onschuldig houden,
dat Ik niet voor onschuldig gehouden had.
En de HEERE zal wonen in Sion.”

Laten we eens teruggaan naar de eeuwenoude rivaliteit tussen Edom – oftewel Esau – en zijn tweelingbroer Jacob, die later Israël werd genoemd. Edom koesterde altijd het gevoel dat Jacob hem op onrechtmatige wijze had ontnomen wat hem toebehoorde. Hij zorgde ervoor dat zijn kinderen vanaf jonge leeftijd werden geïndoctrineerd om hun oom Jacob, later gaf God Jakob de naam Israël (Genesis 35:10) , te haten. Onder de nakomelingen van Esau bevonden zich ook de Amalekieten, de meest gehate vijanden van Israël onder de afstammelingen van Esau. Deze diepgewortelde haat jegens Israël lijkt tot op de dag van vandaag onverminderd voort te duren onder de nakomelingen van Israëls broer Esau/Edom.20The Hope of Israel Worldwide. Is Hamas mentioned in Scripture? Joel 3:19; Obadiah 10. https://www.linkedin.com/pulse/hamas-mentioned-scripture-joel-319-obadiah-10-worldwide (ingezien op 3-11-2023)

Antisemitische graffiti in Huwara, tijdens de Israël-Hamas-oorlog van 2023. Toont 2 swastika’s, vermeldt Hamas, Islamic Jihad & Mohammed Deif, de opperbevelhebber van de Izz ad-Din al-Qassam-brigades, de militaire vleugel van het afkomstig Hamas / Bron: Wikimedia Commons

Amalek kan ook als een morele of metafysische categorie worden beschouwd. Deze gedachte kwam in de Middeleeuwen in het Joodse denken op. In deze context kunnen de Palestijnse (Arabische) Hamasterroristen als Amalekieten worden geclassificeerd. Hun gedrag is dan typisch voor Amalek.

De boodschap uit Deuteronomium 25:17-18 is kristalhelder: ”

“Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok: hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was; en hij vreesde God niet.”

Dit herinnert ons aan het tegenovergestelde gedrag van Amalek in vergelijking met de leer van de Thora. In de Thora wordt ons juist geleerd om zorg te dragen voor de zwakken en degenen die achterblijven: de weduwe, de wees, de vreemdeling. Het gedrag van Amalek staat haaks op deze principes van mededogen en rechtvaardigheid. Amalek viel de zwakken in de achterhoede aan en Hamas deed dat ook op 7 oktober 2023.

In dit verband kan ook Haman niet onbesproken blijven. Haman is de antagonist in het Bijbelboek Esther. Deze hooggeplaatste man, de eerste minister van de Perzische koning Ahasveros, is vervuld van Jodenhaat. Hij wilde het Joodse volk uitroeien door middel van een sinister plan. Esther en haar pleegvader Mordechai spelen een cruciale rol bij het dwarsbomen van de boosaardige plannen van Haman om genocide te plegen op het Joodse volk. Haman is afkomstig van een familie die is verbonden met de Amalekieten, een oude vijand van het Joodse volk. Zijn wens om de Joden uit te roeien en zijn specifieke achtergrond als een nakomeling van Agag, de koning van de Amalekieten, voegen extra diepte en historische context toe aan het verhaal in het boek Esther.

Esther wijst Haman aan / Bron: Wikimedia Commons

Ironisch genoeg komen dus zowel Palestijnen (Arabieren) als Joden voort uit dezelfde familie. Ze delen een gemeenschappelijke afstamming vanuit de Bijbelse figuur Abraham. Ook wetenschappelijk onderzoek werpt een fascinerend licht op de genetische geschiedenis en verwantschap tussen Joden en Arabieren. “Joden en Arabieren zijn allemaal echte kinderen van Abraham”, zegt Harry Ostrer, M.D., directeur van het Human Genetics Program aan de New York University School of Medicine, en de auteur van een studie uitgevoerd door een internationaal team van onderzoekers in de Verenigde Staten, Europa en Israël.21 Hammer MF, Redd AJ, Wood ET, Bonner MR, Jarjanazi H, Karafet T, Santachiara-Benerecetti S, Oppenheim A, Jobling MA, Jenkins T, Ostrer H, Bonne-Tamir B. Jewish and Middle Eastern non-Jewish populations share a common pool of Y-chromosome biallelic haplotypes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000 Jun 6;97(12):6769-74. doi: 10.1073/pnas.100115997. PMID: 10801975; PMCID: PMC18733.  “En ze hebben allemaal gedurende 4000 jaar hun genetische wortels in het Midden-Oosten behouden“, zegt hij. Kortom, Palestijnen en Arabieren zijn eigenlijk verre neven van de Joden. Maar de vete tussen deze ‘neven’ is al eeuwenoud en de oorsprong ervan is terug te vinden in de Bijbel.

Laten we een blik werpen in het Bijbelboek Obadja. Het begint met een profetie en een visioen over Esau/Edom (Obadja 1:1). Maar laten we vooral stilstaan bij vers 10:

“Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden.”

De eerder besproken passage uit Joël 3:19 en deze in Obadja 1, spreken expliciet over het geweld (‘chamac’) begaan door Edom, een andere naam voor Esau, een van de voorvaders van de Arabieren, tegen Jacob en Juda, de voorvaderen van het Joodse volk. Het is een ferme waarschuwing. Edom en alle heidense volken die de God van Israël en Zijn volk tegenwerken, zullen Gods oordeel ondergaan.22 Studiebijbel HSV. pag. 1479.

Ds. C. Harinck verwoordt heel duidelijk wat de wortel is van het geweld tegen Israël in een preek over Obadja 1, “De strijd tussen Jakob en tussen Ezau”:

“De wortel van die strijd is nog altijd dezelfde. Een verzet tegen de Goddelijke verkiezing van Jacob en zijn nakomelingen, het volk of Israël. De strijd is ten diepste een geestelijke strijd. Het gaat niet om land, het gaat niet om bezit, al zegt men dat wel. Het gaat om de grote vraag wie het uitverkoren volk is: Israël of Edom? En wie de echte Messias is: Jezus of Mohammed?

De oude strijd woedt voort in de strijd tussen Israël, Hamas en Hezbollah. De duivel zit daar achter. Die zoekt het volk van Israël te vernietigen. Want God heeft nog Zijn plan met Israël. In het laatste der dagen zullen ze op een krachtige manier tot geloof in Christus komen. En de volkeren zullen verbaasd staan en van Israël leren de ware God te dienen. Het zal zijn, zegt de apostel, als een opstanding uit de doden. Daar woedt de duivel tegen, tegen die goddelijke plannen van heil en van verlossing voor Israël.

Satan zoekt Israël te vernietigen. Hij zoekt Gods plannen te verijdelen.” (…)23Prekenweb. Ds. C. Harinck – Obadja 1 : 17 en 21. https://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/27292 (ingezien op 3-11-2023)

Hamas in de Psalmen

In vogelvlucht

In Psalm 35:11 zien we ‘chamac’ opduiken, waar het spreekt van ‘wrevelige getuigen’ (of ‘getuigen van geweld’) die tegen hem opstaan. Dit leidt tot een oproep tot God om bevrijding in Psalm 55:9.24Blessed Hope. Lord’s Day, Vol. 11 No. 43. https://www.blessedhope.sg/2023/10/21/lords-day-vol-11-no-43/ (ingezien op 3-11-2023)

De diepere oorzaken van kwaad en geweld worden in Psalm 58:2 en Psalm 73:6 aangehaald. Trots en arrogantie worden geïdentificeerd als grondoorzaken van zonden en geweld.

In Psalm 74:2025Aanschouw het verbond, want de duistere oorden van het land zijn vol woningen van geweld.” (HSV) horen we de smeekbede van de psalmist aan de HEER om Zijn verbond met het belegerde volk Israël te gedenken en de duistere plaatsen op aarde te vullen met gerechtigheid.

Psalm 140:11 benadrukt dat God het kwaad zal vernietigen en degenen die geweld plegen uiteindelijk zullen worden geconfronteerd met de gevolgen van hun daden.

De vijanden van Gods volk worden in Psalm 27 omschreven als “mensen die briessen van geweld” (Psalm 27:12).

“Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders,
want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan
en mensen die briesen van geweld.”

Psalm 140

Het woord ‘chamac’ (‘geweld’) lijkt al met al zeer goed te passen bij de terroristische groepering Hamas. Niet alleen viel Hamas op 7 oktober 2023 op beestachtige wijze Israël aan, waarbij honderden burgers op een bloeddorstige en zeer wrede manier om het leven kwamen, maar in de jaren ervoor heeft Hamas Israël reeds zeer vaak aangevallen middels zelfmoordaanslagen, raketlanceringen en nog veel meer.

Geen wonder dat koning David duizenden jaren geleden dit over ‘chamac’ bad in Psalm 140:2-4:

“Red mij, HEERE, van slechte mensen.
Bescherm mij tegen de mannen van geweld,
die veel kwaad in hun hart bedenken,
elke dag samenscholen om te strijden.
Zij scherpen hun tong als een slang,
addervergif is onder hun lippen.”

Waar is ‘chamac’ in dat vers? Welnu, als je naar het Hebreeuwse woord voor geweld in vers 1 kijkt, dan staat daar ‘chamac’ (Strong #02555, zn van #02554)! Dus als we het nog eens lezen, met ‘chamac’ of ‘Hamas’ op ons netvlies, dan krijgen we:

“Red mij, HEERE, van slechte mensen.
Bescherm mij tegen de mannen van ‘Hamas’,
die veel kwaad in hun hart bedenken,
elke dag samenscholen om te strijden.
Zij scherpen hun tong als een slang,
addervergif is onder hun lippen.”

Beschrijft dit wat er momenteel in deze huidige tijd gebeurt? Beschrijft dit wat Hamas Israël aandoet? Zeker!

Psalm 58

Koning David had een vooruitziende blik. In zowel het Jodendom als christendom wordt hij ook als profeet gezien. Hij voorzag met profetisch inzicht de  onrechtvaardige en corrupte ‘machtige heren’, ‘godheden’ of ’tirannen’26Zie Studiebijbel HSV. Pag. 927 en doet een beroep op de opperste Rechter. Psalm 58:2-3 volgens de Naardense Bijbel:

“Spreekt gij, godheden,
werkelijk goed recht,
richt ge eerlijk,
zonen van Adam?-
nee, van harte
doet ge op aarde euvele daden,
met het geweld van uw handen
baant ge u de weg!

Dit vers begint door te zeggen dat ‘de machige heren’ van wie verwacht mag worden dat zij werkelijk recht spreken, in plaats daarvan ‘euvele daden’ bedrijven. Ze hebben ook bloed aan hun handen, want ze doen mee aan het geweld (58:3).27Mayim Achronim. Hamas in the Torah. https://www.mayimachronim.com/hamas-in-the-torah/ (ingezien op 3-11-2023)

Deze Psalm doet mij denken aan het vuige gedrag van de Algemene Vergadering, het belangrijkste overlegorgaan van de Verenigde Naties. De  Algemene Vergadering van de VN heeft op 29 oktober 2023 een door Arabieren opgestelde resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een “humanitaire wapenstilstand” in Gaza, na het verwerpen van een Canadees amendement dat de terroristische aanslagen van 7 oktober door Hamas veroordeeld en de onmiddellijke vrijlating van door Hamas genomen gijzelaars eist.28UN Watch. UN General Assembly rejects motion to condemn Hamas, calls for ceasefire. https://unwatch.org/un-general-assembly-rejects-motion-to-condemn-hamas-calls-for-ceasefire/ (ingezien op 3-11-2023) De resolutie veroordeeld dus niet het bloedbad van Hamas, noch ondersteunt het het recht van Israël op zelfverdediging.

Slechts veertien landen stemden tegen de resolutie: Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Fiji, Guatemala, Hongarije, Israël, de Marshalleilanden, Micronesië, Nauru, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Tonga en de Verenigde Staten. Tot de 45 landen die zich onthielden van stemming, behoorden ook Australië, Canada, Finland, India, Irak, Italië, Japan, Nederland, Polen, Zuid-Korea, Zweden, Tunesië en Oekraïne.29Israel Today. Israel, allies turn against UN over ‘despicable’ stance on Gaza war. https://www.israeltoday.co.il/read/israel-allies-turn-against-un-over-despicable-stance-on-gaza-war/ (ingezien op 3-11-2023)

Hoe de landen gestemd hebben

Jezus en Hamas

Hierboven is Jezus’ uitspraak in Matteüs 24 reeds kort aan de orde gekomen. In dit gedeelte gaf Jezus een opmerkelijk profetisch antwoord toen Hem werd gevraagd naar de omstandigheden bij Zijn wederkomst. Hij vergeleek die periode met de ‘dagen van Noach’ en verwees naar Genesis 6:1-13. In Genesis 6:13 staat onder meer “… want de aarde is door hen vervuld met geweld [“chamac”, Strong #02555, zn van #02554] …”. 

De website “Jesus Saves” komt met de volgende duiding:

“Jezus wees daarmee expliciet naar de terroristengroepering die later haatdragend actief zou zijn tegen Israël, Jezus wist dat Hij de naam prijsgaf van de groep die zich in zou zetten voor een beoogde vernietiging van Israël en een van de oorzaken zouden zijn voor ‘Jacobs diepe nood’.”30Jezus Saves. Hamas in de Bijbel. https://www.jesussaves.nl/hamas-in-de-bijbel (ingezien op 3-11-2023)

Van ‘chamac’ naar ‘vrede’

Laten we hoopvol afsluiten met de profetie van Jesaja in Jesaja 60:17-18:

“In plaats van koper zal Ik goud brengen,
in plaats van ijzer zal Ik zilver brengen,
in plaats van hout koper,
in plaats van stenen ijzer.
En als uw opzichter stel Ik vrede aan
en als uw opzieners gerechtigheid.
Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land,
van verwoesting of rampen binnen uw grenzen,
maar uw muren zult u noemen Heil,
en uw poorten Lof.”

De profetie belooft een wereld zonder geweld (‘chamac’) in het land!

Het is een prachtige en hoopvolle Bijbelse profetie. Hoewel de wereld van vandaag geteisterd wordt door eindeloze conflicten en oorlogen, is er de belofte dat dit in de toekomst anders zal zijn. Als Jezus Christus, Yeshua Hamashiach in het Hebreeuws, op aarde terugkeert, zal Hij het Koninkrijk van God vestigen en zal er vrede heersen.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.