Brandoffer: betekenis van het brandoffer in de Bijbel

Last Updated on 9 februari 2024 by M.G. Sulman

Wat is de betekenis van het brandoffer in de Bijbel? Een brandoffer is een vorm van offerande1Een offerande is een gave die men aan een god opdraagt en toebrengt. en het staat beschreven in het eerste deel van de Bijbel, het zogeheten Oude-Testament. De term wordt voor het eerst gebruikt voor de offers van Noach: “En Noach bouwde de Heere een altaar; en hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte, en offerde brandoffers op dat altaar.” Genesis 8 :20) Als eerbetoon aan God werd een brandoffer volledig verbrand op het altaar. Een offer daarentegen werd gedeeltelijk verbrand; het meeste ervan werd gegeten tijdens een offermaaltijd.

Het reukofferaltaar, het brandofferaltaar en het wasbekken van de bijbelse tabernakel; illustratie uit de Holman-bijbel uit 1890
Het reukofferaltaar, het brandofferaltaar en het wasbekken van de bijbelse tabernakel; illustratie uit de Holman-bijbel uit 1890 / Bron: Wikimedia Commons

Vijf offers

In Leviticus 1-7 treffen we vijf offers aan die een plaats hebben in de mozaïsche cultus:

  • het brandoffer;
  • het spijsoffer of graanoffer;
  • het vredeoffer;
  • het zondoffer of reinigingsoffer; en
  • het schuldoffer.

Het brandoffer was het meest voorkomende offer. Tijdens de Eerste en Tweede Tempelperiode was het brandoffer een tweemaal daags dierenoffer op het altaar in de tempel in Jeruzalem dat volledig door vuur werd verteerd. De huid van het dier werd echter niet verbrand,  want die was voor de priester (Leviticus 7:8).

Betekenis van het brandoffer in de Bijbel

Opstijging

Het brandoffer is een bloedig offer en er wordt reeds in Genesis gewag van gemaakt. Het Hebreeuwse woord voor brandoffer is olah, hetgeen betekent ‘(offer der) opstijging’. Dit offer gaat geheel in rook op; er wordt niets van gegeten. Het Griekse woord voor ‘brandoffer’ is holokaustôma, ‘dat wat ‘geheel verbrandt wordt’ betekent. Het woord ‘holocaust’ als aanduiding voor de vernietiging van de Joden in het Derde Rijk, is hiervan afgeleid. Dit woord duidt op het massale karakter van deze genocide en het suggereert een offerkarakter.

Jezus

Het opstijgoffer werd gebracht ‘als geurige gave die de HEER behaagt’ (Leviticus 1:9), door een rund, een schaap of geit of zelfs een tortelduif of jonge duif te offeren. Het offerdier moest zonder vlek of gebrek zijn. Het is een vrijwillig offer, met een verzoenende betekenis. Het wordt niet gebracht voor specifieke zonden, want daarvoor is het zondoffer. Het brandoffer is een prachtig beeld van de wijze waarop Jezus zijn lichaam gedurende zijn rondwandeling op aarde als een levend offer heeft gegeven aan Zijn Hemelse Vader – hetgeen uitmondde in zijn verzoenende dood aan het kruis. Jezus was zonder zonde, hij was niet bezoedeld en kon daarom als brandoffer dienen.

Het brandoffer duidde ook op volkomen toewijding aan God. Jezus kwam uit de hemel naar deze aarde. Hij leefde een leven in volkomen toewijding aan de Vader.

Reacties

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.