Bijbelse leefregels voor het gebruik van alcohol

Last Updated on 8 maart 2024 by M.G. Sulman

Er zijn verschillende verzen in de Bijbel die je aansporen om weg te blijven van overmatig alcoholgebruik (zoals Leviticus 10:9; Numeri 6:3; Deuteronomium 14:26; enz.). De Bijbel verbiedt ons echter niet om van bier, wijn of andere dranken te genieten. Zijn er Bijbelse leefregels ten aanzien van het gebruik van alcohol? Jazeker! De Bijbel geeft ons wat inzichten over dit onderwerp. Soms wordt het gezien als acceptabel, soms als niet zo’n goed idee. Hoe gaan we als christenen om met alcohol, en wat wil God eigenlijk? De Bijbel is helder. Het gebruik van alcohol wordt niet afgewezen, maar wel het misbruik ervan. Wijn wordt zowel positief als negatief belicht. En laten we niet vergeten, Jezus zelf veranderde water in wijn (Johannes 2), en Prediker moedigt aan om wijn met een vrolijk hart te drinken. Zelfs Paulus gaf Timotheüs groen licht voor een beetje wijn (1 Timotheüs 5). Laten we onderzoeken wat de Bijbel ons te zeggen heeft over dit onderwerp!

Bier (alcohol)
Bijbelse leefregels voor het gebruik van alcohol / Bron: Pixabay

Bijbelse leefregels ten aanzien van alcohol

Waarschuwingen

De Bijbel geeft een aantal leefregels die betrekking hebben op het gebruik van alcohol. Sommige verzen in de Bijbel geven duidelijk aan dat overmatig alcoholgebruik ongepast is. Bijvoorbeeld, in Spreuken 23:29-35 wordt gewaarschuwd voor de gevaren van teveel drank, met als gevolg problemen zoals fysieke en geestelijke teloorgang, verlies van zelfbeheersing en moreel verval:

Wie roepen er aldoor ach en wee? Wie lopen altijd te ruziën en te klagen? Wie raken altijd nodeloos gewond? Wie lopen altijd met rode ogen? Mensen die bij elkaar komen om eens lekker door te drinken en daar de hele nacht mee doorgaan.

Laat je niet verleiden door de wijn, prachtig rood fonkelend en schitterend in de beker. Hij is zo heerlijk! Maar uiteindelijk bijt hij als een slang, is hij giftig als een adder.

Je gaat naar andere vrouwen kijken. Je zegt dingen die je niet had moeten zeggen. Je voelt je alsof je midden op zee bent, alsof je moet slapen in het topje van de mast.

Later zeg je: “Ze hebben me geschopt en geslagen, maar ik heb er niets van gevoeld. Ik moest maar eens goed wakker worden. Daar heb ik eerst een slok wijn voor nodig.”

Andere verzen waarschuwen voor het gevaar van dronkenschap, zoals in Efeziërs 5:18-19:

Word niet dronken van wijn, want dan weet je niet meer wat je doet. Maar word vol van de Geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer.

Aanbevelingen

Aan de andere kant zijn er ook verzen die het nuttigen van wijn of andere alcoholische dranken in beperkte hoeveelheden toestaan of zelfs aanbevelen. Bijvoorbeeld, in Psalm 104:14-15 wordt God geprezen voor het feit dat Hij wijn gemaakt heeft om mensen vrolijk te maken.

Wat zegt de Bijbel over het drinken van alcohol? / Bron: Adobe Firefly

Jezus veranderde water in wijn

Er staat een verhaal in de Bijbel waarin Jezus water in wijn veranderde tijdens een huwelijksfeest in Kana (Johannes 2:1-11). Dit verhaal wordt vaak gezien als een voorbeeld van Jezus’ genade en goedheid, omdat Hij de gastheren van het feest de schaamte bespaarde door meer wijn te genereren toen de oorspronkelijke voorraad op was.

Houd het volgende echter in gedachten. In de tijd van het Nieuwe Testament, was het water vaak niet schoon en er waren grote risico’s voor gezondheidsproblemen die veroorzaakt konden worden door besmet water. Mensen dronken indertijd vaak wijn omdat de kans veel kleiner was dat deze vervuild was. In 1 Timoteüs 5:23 raadt Paulus Timoteüs aan om voortaan niet alleen meer water te drinken, maar met een beetje wijn zijn gezondheid een dienst te doen. Indertijd ging het vaak om licht gefermenteerde druiven. Het ging dus niet slechts om druivensap, maar het is ook onjuist om te beweren dat het hetzelfde was als de wijn die tegenwoordig genuttigd wordt.1Got Questions. Wat zegt de Bijbel over het nuttigen van alcohol / wijn? Is het een zonde voor Christenen om alcohol / wijn te drinken? https://www.gotquestions.org/Nederlands/alcohol-Christen.html (ingezien op 2-4-2023)

Tegen deze achtergrond kan het verhaal van Jezus die water verandert in wijn tijdens een huwelijksfeest in Kana ook worden gezien. Jezus wilde mogelijk niet alleen de gastheren van het feest een gunst bewijzen door meer wijn te geven toen de oorspronkelijke voorraad op was, maar hij kon zo ook de gezondheid van de gasten beschermen door hen wijn te geven in plaats van water.

De bruiloft te Kana van Paolo Veronese / Bron: Wikimedia Commons

Zelfbeheersing en zelfcontrole

De Bijbel wijst alcoholgebruik niet af, maar het veroordeeld alcoholmisbruik wel. Er zijn verzen in de Bijbel die waarschuwen voor de gevaren van overmatig alcoholgebruik en het belang van zelfbeheersing. In 1 Korinthe 6:12 zegt Paulus:

Alles mag, maar niet alles is nuttig. Ik mag alles, maar ik mag nergens slaaf van worden.

Dit wil zeggen dat we de vrijheid hebben om te kiezen voor dingen, maar we moeten er wel voor zorgen dat het geen controle over ons heeft.

Efeze 5:18 is ook een belangrijk vers in deze context, waar staat:

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. (HSV)

Hier wordt gewaarschuwd voor de gevaren van overmatig alcoholgebruik, zoals het verlies van zelfbeheersing en morele verval. Het is alleszins beter om vervuld te zijn met de Heilige Geest in plaats van dronken te worden van wijn.

de Bijbel roept op tot zelfbeheersing en het vermijden van dingen die ons in de weg staan van het volgen van Gods wil. Dit betekent niet dat het gebruik van alcoholische dranken in zichzelf een zonde is, maar dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat we niet onder de macht van alcohol komen en dat we ons drankgebruik onder controle houden.

Je lichaam is een tempel is van de Heilige Geest

1 Korinthe 6:19 roept ons op om goed voor ons lichaam te zorgen omdat het een tempel is van de Heilige Geest. Dit betekent dat we moeten doen wat we kunnen om ons lichaam gezond te houden en te beschermen tegen dingen die schadelijk zouden kunnen zijn.

In dit verband betekent het ook dat we moeten zorgen dat we op een gezonde en verantwoorde wijze met alcohol omgaan, aangezien overmatig alcoholgebruik schadelijk kan zijn voor ons lichaam. Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, zoals leverziekte, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes, depressie, en andere lichamelijke en geestelijke aandoeningen.

Houd rekening met de gevoeligheden van anderen

Romeinen 14:21 roept ons op om rekening te houden met de gevoeligheden van de mensen met wie we samen zijn, wat eten en drinken betreft. Dit betekent dat we moeten zorgen dat we geen aanstoot geven aan anderen.

In dit verband betekent het dat we alert moeten zijn op de manier waarop we drinken wanneer we samen zijn met anderen en er rekening mee moeten houden of het gedrag van andere kan worden beïnvloed door ons gedrag. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we géén alcohol drinken in het bijzijn van mensen die niet kunnen stoppen met drinken na 1 of 2 glazen, of mensen die het gebruik van alcohol principieel afwijzen.

Het ook belangrijk om bewust te zijn van de voorbeeldfunctie die ouders of opvoeders hebben naar hun kinderen toe. Alcoholgebruik kan invloed hebben op kinderen. Neem daarom verantwoorde beslissingen en geef het juiste voorbeeld. Dit kan betekenen dat ouders bewust moeten zijn van hun eigen alcoholgebruik en dat ze proberen om een gezonde balans te vinden tussen gezelligheid en verantwoordelijkheid.

Bijbelse voorbeelden van desastreuze gevolgen van alcoholmisbruik

In de Bijbel staan veel voorbeelden van mensen die te veel alcohol gebruikten en desastreuze gevolgen hiervan ondervonden. Lot en koning Belsazar zijn een paar voorbeelden waaruit blijkt dat overmatig alcoholgebruik verantwoordelijk kan zijn voor slecht gedrag met soms grote persoonlijke en sociale gevolgen.

Lot pleegde onder invloed van wijn incest met zijn dochters (Genesis 19:30-38) en in Daniël 5 aanbad een dronken menigte onder leiding van Koning Beltsazar valse goden: “Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen.” Zo verloor Belsazar zijn koninkrijk.

Jan Steen: Lot en zijn dochters / Bron: Wikimedia Commons

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over het onderwerp alcohol end e Bijbel, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.