Is psoriasis dodelijk?

Last Updated on 3 juli 2024 by M.G. Sulman

Is psoriasis dodelijk? Kan je sterven aan deze huidziekte? Is het een huidziekte waaraan je kan komen te overlijden? Deze vragen kunnen je als psoriasispatiënt (soms) bezighouden. Psoriasis wordt over het algemeen niet als levensbedreigend of dodelijk beschouwd, maar het kan dit wel zijn voor mensen met zere ernstige vormen van psoriasis. Mensen met ernstige psoriasis hebben een 50% verhoogd risico op overlijden in vergelijking met mensen zonder de inflammatoire huidziekte, zo blijkt uit onderzoek.1Gelfand JM, Troxel AB, Lewis JD, et al. The Risk of Mortality in Patients With Psoriasis: Results From a Population-Based Study. Arch Dermatol. 2007;143(12):1493–1499. doi:10.1001/archderm.143.12.1493

Psoriasis op rug en armen
Psoriasis op rug en armen / Bron: Wikimedia Commons

Verhoogd risico op overlijden bij ernstige psoriais

Uit onderzoek blijkt dus dat ernstige psoriasis in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op overlijden. Mannen met ernstige psoriasis stierven gemiddeld 3,5 jaar eerder dan mannen zonder de aandoening, terwijl vrouwen met ernstige psoriasis 4,4 jaar eerder stierven dan vrouwen zonder psoriasis. Het hebben van milde psoriasis ging niet gepaard met een verhoogd risico op overlijden en de onderzoekers hadden geen informatie over doodsoorzaken. Milde psoriasis wordt gedefinieerd als het hebben van psoriasis zonder voorgeschiedenis van systemische therapie, terwijl er bij ernstige psoriasis wel sprake is van een voorgeschiedenis van systemische therapie. Een systemische behandeling werkt op het hele lichaam.

Psoriasis en de dood

Situatie in Nederland

Ongeveer 400.000 mensen in Nederland hebben psoriasis. Grofweg 80% tot 85% van de patiënten heeft milde tot matige psoriasis, terwijl er bij 15% tot 20% grotere delen van de huid zijn aangedaan. Deze patiënten hebben over het algemeen een behandeling nodig met systemische medicatie zoals de medicijnen methotrexaat en cyclosporine of nieuwere biologische geneesmiddelen, zoals:

  • Enbrel (etanercept)
  • Humira (adalimumab)
  • Remicade (infliximab)

Dit zijn zogenaamde TNF-remmers, ook bekend als TNF-blokkers, een klasse geneesmiddelen die ontstekingen verminderen door de immuunrespons te temperen.

Het onderzoek

Tijdens de onderzoeksperiode was het sterftecijfer onder patiënten met ernstige psoriasis bijna twee keer zo hoog als bij patiënten zonder psoriasis (21,3 sterfgevallen per 1.000 personen per jaar versus 12 sterfgevallen per 1.000 personen per jaar). Tijdens de onderzoeksperiode hadden patiënten met ernstige psoriasis een 50% verhoogd risico op overlijden in vergelijking met degenen zonder psoriasis. Degenen met mildere psoriasis hadden geen verhoogd risico op overlijden in vergelijking met mensen zonder psoriasis.

Ernstige psoriasis wordt geassocieerd met een verhoogd risico op overlijden door verschillende oorzaken, waarbij sterfte als gevolg van cardiovasculaire ziekten de meest voorkomende etiologie is. Deze patiënten liepen ook een verhoogd risico op overlijden door niet eerder gerapporteerde oorzaken zoals infectie, nierziekte en dementie. Aanvullende studies zijn nodig om te bepalen in welke mate overmatige doodsoorzaken te wijten zijn aan psoriasis, de behandelingen, bijbehorend gedrag of andere factoren.

Associatie met andere aandoeningen

Systemische effecten

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat psoriasis, vooral ernstige psoriasis, verband houdt met verschillende andere ernstige medische aandoeningen. Onderzoek suggereert dat mensen met psoriasis vaker last hebben van COPD, nierziekten, milde leveraandoeningen, atherosclerose (slagaderverkalking), perifeer vaatlijden, hartaanvallen, beroertes en vaker komen te overlijden door hart- en vaatziekten.2Zie o.a.: Mehta, N. N., Azfar, R. S., Shin, D. B., Neimann, A. L., Troxel, A. B., & Gelfand, J. M. (2010). Patients with severe psoriasis are at increased risk of cardiovascular mortality: cohort study using the General Practice Research Database. European heart journal, 31(8), 1000–1006. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehp567

Psoriasis is dus niet uitsluitend een ziekte van de huid en de gewrichten, maar ze heeft ook systemische effecten en kan tot chronische ontstekingsziekten leiden.

Ook geeft psoriasis een verhoogd risico op diabetes. Een studie laat zien dat systemische complicaties zoals retinopathie (beschadiging van het netvlies bij diabetes) en neuropathie (een aandoening van de zenuwen van armen en benen), gecorreleerd blijken met de ernst van de psoriasis.3Yeung H, Takeshita J, Mehta NN, et al. Psoriasis Severity and the Prevalence of Major Medical Comorbidity: A Population-Based Study. JAMA Dermatol. 2013;149(10):1173–1179. doi:10.1001/jamadermatol.2013.5015  Een verschijnsel dat goed verklaarbaar is, aangezien zowel bij diabetes als psoriasis TH-1-cytokinen vrijkomen die zowel inflammatie als insulineresistentie bevorderen.

Ontsteking en cytokinen

Psoriasis veroorzaakt geen van deze ziekten, maar ze hebben wel een aantal kenmerken met elkaar gemeen, namelijk:

  • de aanwezigheid van ontstekingen
  • de activiteit van bepaalde eiwitten, cytokinen genaamd, die geproduceerd kunnen worden door vele verschillende celtypen betrokken bij ontsteking

Ontsteking en cytokinen zijn verantwoordelijk voor veel van de symptomen van psoriasis en zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van aderverkalking en insulineresistentie, evenals mogelijk verlies van botdichtheid.

Video: Comorbiditeiten bij psoriasis

Behandeling

Of het behandelen van psoriasis je risico op hartaandoeningen kan verminderen, is onduidelijk. Maar als je psoriasis hebt, moet je vooral goed letten op cardiovasculaire risicofactoren, waaronder bloeddruk, cholesterolgehalte, roken, lichaamsbeweging en voeding.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over psoriasis, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.