Verhoogd risico bij vrouwen op overlijden en hartfalen na hartaanval

Last Updated on 23 juni 2023 by M.G. Sulman

Volgens onderzoek van de Universiteit van Alberta in Canada hebben vrouwen gedurende de vijf jaar na een hartaanval 20 procent meer risico dan mannen om te overlijden of hartfalen te krijgen.1Women face higher risk of death or heart failure following a heart attack: study [news release]. University of Alberta; December 15, 2020. https://www.ualberta.ca/folio/2020/12/women-face-higher-risk-of-death-or-heart-failure-following-a-heart-attack-study.html. Accessed December 16, 2020. De vrouwen waren gemiddeld een decennium ouder dan mannen op het moment van hun eerste hartaanval en ze vertoonden vaker het minder ernstige type hartaanval, maar als ze het ernstigere type hartaanval kregen, dan ontwikkelden ze wel vaker hartfalen.

Pijn op de borst bij een vrouw
Verhoogd risico bij vrouwen op overlijden en hartfalen nadat ze een hartaanval hebben gehad / Bron: Photographee.eu/Shutterstock.com

Opzet van het onderzoek

Het Canades onderzoeksteam onderzocht de medische dossiers van meer dan 45.000 Albertanen die tussen 2002 en 2016 in het ziekenhuis waren opgenomen voor een eerste hartaanval, waarbij gegevens over de bij hen verrichte angiografie (röntgenonderzoek waarbij de bloedvaten zichtbaar worden), de ingezette behandelingen inclusief medicatie en bypasoperatie of de plaatsing van een stent, met elkaar werden vergeleken.

Uitkomsten van het onderzoek

Ongeveer 45 procent van de patiënten ervoer het ernstigere type hartaanval, bekend als STEMI, en 55 procent het minder ernstige type dat bekend staat als non-STEMI, een hartaanval waarbij respectievelijk wel en geen verhoging van het ST-segment op het ECG zichtbaar is. Beide typen brengen een blokkering van de bloedtoevoer naar de hartspier met zich mee en kunnen tot blijvende schade leiden. Hartfalen treedt op wanneer de hartspier niet langer voldoende bloed en zuurstof kan pompen om in leven te blijven.

Volgens een persbericht ontdekten de onderzoekers dat de vrouwelijke patiënten gemiddeld een decennium ouder waren dan de mannelijke patiënten, meer chronische aandoeningen hadden zoals diabetes, hoge bloeddruk of boezemfibrilleren, en een grotere kans hadden om in het ziekenhuis te overlijden. De vrouwen kregen ook minder vaak een diagnostisch angiogram en werden minder vaak verwezen naar een hartspecialist en kregen minder medicijnen voorgeschreven.

Advies aan vrouwen

Hoofdonderzoeker Ezekowitz zei dat hij hetzelfde advies geeft aan mannelijke en vrouwelijke patiënten, door hen te vertellen te stoppen met roken, vaker te sporten en hun bloeddruk en stressniveaus onder controle te houden, vooral als ze al een hartaanval hebben gehad. De onderzoekers merken op dat sommige vrouwen hun gang naar het het ziekenhuis uitstellen omdat ze niet beseffen dat ze een hartaanval hebben. Ze voegden eraan toe dat er meer moet worden gedaan om vrouwen voor te lichten over de symptomen, waaronder pijn op de borst of bovenlichaam, zweten, misselijkheid, kortademigheid of een licht gevoel in het hoofd. Vrouwen hebben bij een hartinfarct evenwel vaker signalen die minder duidelijk zijn dan mannen.

Goede diagnose

Volgens het persbericht moeten alle patiënten met deze symptomen worden gediagnosticeerd met zowel een elektrocardiogram als een bloedonderzoek op zoek naar markers van hartbeschadiging. Hoewel de aanbevolen behandelingen voor STEMI- en nom-STEMI-hartaanvallen vergelijkbaar zijn, merkt Ezekowitz op dat degenen met ernstigere hartaanvallen sneller behandeling nodig hebben.

Bloedonderzoek
Bloedonderzoek / Bron: Alexander Raths/Shutterstock.com

Kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner

De onderzoekers voegen eraan toe dat hoewel eerdere studies de kloof tussen mannen en vrouwen hebben aamngetoond, hun bevindingen laten zien dat deze kloof in de loop van de tijd kleiner wordt.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over hartziekten, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.