Trump: de meest pro-Israël president in de geschiedenis van de VS?

Last Updated on 2 april 2023 by M.G. Sulman

De Amerikaanse president Harry Truman (8 mei 1884 – 26 december 1972) was de eerste wereldleider die Israël officieel erkende als een legitieme Joodse staat op 14 mei 1948, slechts elf minuten na de oprichting die werd geproclameerd door David Ben Goerion, de kersverse Israëlische premier. President Trump, sinds 20 januari 2017 de 45e president van de Verenigde Staten, is waarschijnlijk de meest pro-Israëlische president geweest sinds Harry Truman de staat Israël erkende. Trump heeft tijdens zijn regeerperiode veel beleidsmaatregelen genomen in het belang van Israël, waaronder het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv naar Jeruzalem en het terugtrekken van de VS uit de nucleaire Iran-deal. Toch moet er een kritische noot gekraakt worden wat betreft zijn vredesplan.

Trump
Official portrait of President Donald J. Trump, Friday, October 6, 2017. (Official White House photo by Shealah Craighead)

‘De meest pro-Israëlische Amerikaanse president uit de geschiedenis’

In augustus 2019 riep de 45e president van de VS – met Trumpiaanse bravoure – zichzelf uit tot “de meest pro-Israëlische Amerikaanse president uit de geschiedenis”. Trump draaide reeds lang bestaand Amerikaans beleid met betrekking tot verschillende veiligheids-, diplomatieke en politieke kwesties in het voordeel van Tel Aviv terug, vooral met betrekking tot het Palestijns-Israëlische conflict.[1] De veranderde opstelling van de VS ten aanzien van Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever is daar een voorbeeld van.

Benjamin Netanyahu, die sinds 2009 premier van Israël is, omschreef Trump als “de beste vriend die Israël ooit in het Witte Huis heeft gehad”. Hij stond dan ook niet te juichen bij de Amerikaanse verkiezingsuitslag waar Biden won van Trump.[2]

Amerikaanse ambassade verplaatst naar Jeruzalem

In december 2017, nog voordat Trump zijn eerste ambtsjaar afsloot, ondertekende hij een proclamatie waarin hij zei dat de VS Jeruzalem als de hoofdstad van Israël beschouwt, en gaf het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht om de ​​ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Volgens de Jerusalem Embassy Act uit 1995 is de Amerikaanse president verplicht de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, maar sinds 1995 heeft iedere president de verhuizing van de ambassade tegengehouden. De Amerikaanse president mag alleen op veiligheidsgronden van de verhuizing afzien  en dan steeds voor de duur van zes maanden. Op die manier werd jarenlang de ambassadeverplaatsing geblokkeerd.

De onverschrokken Trump heeft echter anders beslist en erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Op 14 mei 2018 is de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem officieel geopend. Er werd gevreesd dat het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem een golf van geweld zou kunnen veroorzaken in de regio, maar deze angst werd niet bewaarheid. Trump heeft zich niet laten gijzelen door angst.

Inwijdingsceremonie van de Ambassade van de Verenigde Staten in Jeruzalem
Inwijdingsceremonie van de Ambassade van de Verenigde Staten in Jeruzalem / Bron: Wikimedia Commons

Trump erkent Golanhoogten als deel van Israël

In maart 2019 ondertekende Trump een proclamatie die de VS het eerste land maakte dat de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogvlakte erkende, het strategische plateau op de grens tussen Libanon, Syrië, Jordanië en Israël. Israël veroverde het heuvelachtige gebied in 1967 op Syrië tijdens de Zesdaagse oorlog en het werd in 1981 door Israël geannexeerd. In juni 2019 heeft de Israëlische regering een beslissing goedgekeurd om een nieuwe nederzetting op de Golanhoogvlakte naar de Amerikaanse president Donald Trump te vernoemen. De nieuwe gemeenschap zal ‘Trump Heights’ heten, als eerbetoon aan Trumps erkenning.

Onthulling van het bord naar Trump Heights in juni 2019 / Bron: Wikimedia Commons

Sluiting van het PLO-kantoor in Washington

In 2017 sloot de Amerikaanse regering het kantoor van de ‘Palestijnse Bevrijdingsorganisatie’, meer bekend onder de Engelse afkorting PLO (Palestine Liberation Organization) in Washington en sloot in 2019 haar eigen diplomatieke missie voor de Palestijnen in Jeruzalem, waarbij de functies van dat kantoor werden ondergebracht in de nieuwe Amerikaanse ambassade van Jeruzalem.  De sluiting was een reactie op de pogingen van de Palestijnen om het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag proberen te bewegen onderzoek te doen naar vermeende oorlogsmisdaden door Israël.

De PLO is ongetwijfeld een van de meest beruchte terroristische organisaties ter wereld. Opgericht in 1964 tijdens de Top van de Arabische Liga in Caïro, was het oorspronkelijk gestelde doel van de PLO de ‘bevrijding van Palestina’ door middel van gewapende strijd, terwijl ze probeerde het bestaan van het zionisme in het Midden-Oosten te vernietigen.

VS zet financiële steun aan VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen stop

De Verenigde Staten hebben in augustus 2018 hun financiële steun aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) stopgezet. De VS is “niet langer bereid om het erg onevenredige deel van de lasten te dragen”, zo luidt het. Het ministerie spreekt van een “onherstelbare gebrekkige operatie” wegens het “eindeloos en exponentieel groeiende” aantal personen die aanspraak maken op de noodhulp. De VS doneerde in 2017 nog 365 miljoen dollar aan UNRWA, goed voor grofweg een derde van het totaalbudget.

Terwijl van echte vluchtelingen de vluchtelingenstatus eindigt als mensen zich succesvol in andere landen vestigen en daar een nieuw leven opbouwen, groeit het aantal Palestijnse vluchtelingen op kunstmatige wijze alsmaar verder – van naar schatting 750.000 in 1948 tot maar liefst 7.000.000 anno 2020. Dat komt omdat de UNRWA impliciet uitgaat van een ‘recht op terugkeer’ , dat wil zeggen dat het de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar Israël als haar doelstelling beschouwt.[2]

Trump zegt atoomakkoord met Iran op

In 2018 trok de Verenigde Staten trekken zich terug uit het kernakkoord met Iran die Barack Obama had gesloten. Obama was van 2009 – 2017 de 44e president van de Verenigde Staten. Voor Israël vormt het kernwapenprogramma van Iran een serieuze bedreiging voor de veiligheid. De leiders van Iran bezigen vaak oorlogszuchtige taal jegens de Joodse staat en roepen op tot de vernietiging ervan. Zo noemde de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, Israël in de zomer van 2018 nog een ‘kwaadaardig kankergezwel’ en in september 2019 verklaarde Hossein Salami, een generaal van de Iraanse Revolutionaire Garde, dat ‘de vernietiging van Israël geen droom meer is maar een doel dat binnen handbereik ligt’. De combinatie van deze extreme (islamitische) ideologie en (het streven naar) massavernietigingswapens maakt Iran tot de gevaarlijkste bedreiging wat betreft het voortbestaan ​​van Israël. Het nucleaire akkoord vertraagde slechts de mogelijkheden van het Iraanse regime om een kernwapen te bemachtigen.[3] Ayatollah Ali Khamenei, die sinds 1989 de hoogste leider van Iran is, claimde dan ook dat Iran met deze deal niet alleen president Obama en de Verenigde Staten verslagen heeft, maar ook Israël een hak had gezet. Daarnaast kan Iran ongestoord doorgaan met het ontwikkelen van ballistische wapens en blijft het terroristische groeperingen in het Midden-Oosten steunen. Terroristische groeperingen als Hamas en Islamitische Jihad ontvangen jaarlijks tientallen miljoenen dollars, wapens en training van de Iraanse Revolutionaire Garde. Ook geniet de Libanese terreurbeweging Hezbollah steun van het Iraanse regime.

Trump trekt zich terug uit de Iran-deal / Bron: Wikimedia Commons

Militaire hulp en samenwerking op het gebied van veiligheid

Trump heeft de militaire hulp aan Israël voortgezet. In ruil voor hulp verschaft Israël de VS onschatbare informatie over de effectiviteit van wapens, innovatieve militaire technologie zoals raketafweersystemen en grensbewakingstechnologie, en deelt het belangrijke oorlogskundige informatie.[4]

Het Amerikaanse leger voert ook jaarlijks militaire oefeningen uit met het Israëlische leger, en de regering Trump heeft de nauwe samenwerking tussen de VS en Israël op het gebied van veiligheid voortgezet en versterkt.

Israëlische soldaten en Amerikaanse mariniers van de 26th Marine Expeditionary Unit fast-rope van een CH-46E Sea Knight-helikopter op het dek van de USS Kearsarge (LHD-3).
Israëlische soldaten en Amerikaanse mariniers van de 26th Marine Expeditionary Unit fast-rope van een CH-46E Sea Knight-helikopter op het dek van de USS Kearsarge (LHD-3) / Bron: Wikimedia Commons

Het Palestijns-Israëlische conflict

Trump zei dat alle eerdere plannen om het Palestijns-Israëlische conflict op te lossen zijn geflopt en daarom was naar zijn mening een ​​radicaal andere aanpak nodig; de zeilen werden bijgezet en het roer ging volledig om. Het verplaatsen van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem was een van de campagnebeloften van Trump en markeerde deze nieuwe aanpak. Trump verlaagde tevens de jaarlijkse Amerikaanse hulp aan de Palestijnse Autoriteit (PA): zolang de PA terroristen en hun families betaalt, ontvangt die geen hulpgeld meer van de Verenigde Staten. Bovendien draaide hij de geldkraan naar de UNRWA dicht, omdat deze organisatie volgens hem corrupt is, het Palestijnse vluchtelingenprobleem bestendigt en omdat haar scholen vijandigheid en haat jegens Israël en Joden aanwakkeren.[5] In 2017 kreeg UNRWA nog 260 miljoen dollar van de VS.

Obama was mening dat de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet bevorderlijk zijn voor de vrede. Trump doorzag dat de stelregel dat ‘de illegale nederzettingen van Israël het grootste obstakel voor vrede vormen’ niets meer dan een mythe is; de nederzettingen zijn volgens hem niet illegaal en het is juist de vijandige houding van de Palestijnen die voor een impasse zorg(d)en in de onderhandelingen met Israël. Op 18 november 2019 verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo: “De vestiging van Israëlische civiele nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever is niet per se in strijd met het internationaal recht.”

Israël accepteerde het vredesplan waar Trump in januari 2020 mee kwam, maar de Palestijnen reageerden woedend: “Wij zeggen duizend keer nee”.[6] De Palestijnen moeten volgens president Trump een eigen staat krijgen met een hoofdstad in de buitenwijken van Oost-Jeruzalem. Het gaat om de wijken Abu Dis, Kafr Aqab en Shuafat. Deze bevinden zich ten oosten van de Afscheidingsmuur en zijn dus volledig geïsoleerd van (de rest van) Oost-Jeruzalem (inclusief de oude stad). Het plan van Trump legitimeert de Israëlische annexatie van Oost-Jeruzalem (inclusief de oude stad). Het stelt dat Jeruzalem de ‘ondeelbare’ hoofdstad is van Israël.

Het plan zou Israël in staat stellen alle nederzettingen te behouden die het al heeft gebouwd op grondgebied dat is veroverd tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967. Sterker nog, het maakt de toepassing van de Israëlische wet mogelijk in delen van de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria) die er nooit aan zijn onderworpen. In ruil daarvoor geeft het de Palestijnen delen van de Westelijke Jordaanoever en wat land in de Israëlische Negev-woestijn langs de Egyptische grens.

Doch dit plan doet niets om de haat van de Palestijnen jegens Joden en de Joodse staat op te lossen. Dit is de reden dat het gedoemd is te mislukken. De Palestijnen zouden een staat kunnen bemachtigen, ook bij een soort van schijnvrede. Het is een waanvoorstelling om te denken dat het geven van een staat aan de Palestijnen hen zal aanzetten om af te zien van plannen om Israël te vernietigen. Het principe van ‘land in ruil voor vrede’ (lees: schijn van vrede voor zolang het nodig is) past in het jihad-concept van de islam wat is gericht op islamitische wereldoverheersing. Dit verfoeilijke principe is in feite een vorm van afpersing.

Bovendien is de verdeling van het beloofde land vanuit Bijbels oogpunt laakbaar. Jeruzalem is de ondeelbare stad van de levende God Zelf, als een eeuwig bezit voor het Joodse volk. Het land Israël heeft God aan Abraham, Izaäk en Jakob en zijn nageslacht gegeven. Judea en Samaria zijn onderdeel van het Bijbelse hartland. God heeft het hun als een eeuwigdurend bezit gegeven, dus ook nu. Er is vandaag niets veranderd aan dat wat God gesproken heeft; de beloftes die God deed aan Abraham, Izaäk en Jakob blijven voor altijd gelden.

“Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.”

Nederzettingen Judea en Samaria

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde op 18 november 2019 een grote ommekeer aan in het al lang bestaande beleid van de VS ten aanzien van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria), waarbij hij een juridisch advies van het State Department uit 1978 verwierp dat de nederzettingen “in strijd met het internationale recht” achtte.

“Na zorgvuldig alle kanten van het juridische debat te hebben bestudeerd … is de vestiging van Israëlische civiele nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet per se in strijd met het internationaal recht”, zei Pompeo, daarbij verwijzend naar de beoordeling van president Ronald Reagan uit 1981 die zei dat de nederzettingen niet “inherent illegaal” zijn.

Israëlische nederzettingen bij Za'atara
Israëlische nederzettingen bij Za’atara / bron: Wikimedia Commons

Vooringenomen internationale organisaties

Verenigde Naties (VN)

De Algemene Vergadering van de VN nemen aan de lopende band anti-Israël resoluties aan, terwijl er nauwelijks resoluties tegen welk ander land ter wereld dan ook worden aangenomen. Ook Nederland stemt vaak voor resoluties waarin Israël wordt veroordeeld. Dit terwijl de Tweede Kamer heeft besloten zich “actief te verzetten tegen VN-organisaties die onevenredige aandacht aan Israël besteden”, en de verklaring van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, in 2019 dat Nederland “zich actief zou inzetten om onevenredige aandacht voor Israël bij de VN te bestrijden”. Deze belofte is anno 31 december 2020 – de dag dat het onderhavige artikel online kwam te staan – niet meer dan een wassen neus gebleken. Trumps VN-ambassadeur Nikki Haley las de VN diverse keren de Levieten vanwege hun talrijke eenzijdige anti-Israël resoluties.[7]

De VN Mensenrechtenraad is het hoogste VN mensenrechtenorgaan; het valt direct onder de Algemene Vergadering. Deze raad wordt vooral verweten gepolitiseerd te zijn. Het zou de meest gepolitiseerde en anti-Israël VN-orgaan zijn dat er is. Het heeft meer resoluties aangenomen waarin Israël wordt veroordeeld dan de rest van de wereld samen.[8] In juni 2018 trok Trump zich terug uit dit vooringenomen orgaan en hij beschuldigde hen een ‘hypocriete instantie te zijn die de mensenrechten bespot’. Hij sloeg daarmee de spreekwoordelijke spijker op z’n kop.

“Nowhere has the UN’s failure been more consistent and more outrageous than in its bias against our close ally Israel.”

Nikki Haley (Senate Confirmation Hearing, January 2017)

Tweet

Internationaal Strafhof (ICC)

De aanklager van het Internationaal Strafhof (International Criminal. Court, ICC) had besloten een onderzoek te openen tegen Israël wegens vermeende oorlogsmisdaden op de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Trump koos de kant van Israël tegen dit plan. Het ICC is ook van plan de VS te onderzoeken wegens oorlogsmisdaden in Afghanistan. De VS dreigden zware sancties op te leggen aan de officier van justitie, rechters en werknemers van het ICC.

UNESCO

De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), bekend van de Werelderfgoedlijst van UNESCO, heeft op 10 oktober 2018 twee resoluties aangenomen, die stellen dat de Grot van de Patriarchen en Graf van Rachel – twee voor Joden heilige plekken – “integraal onderdeel zijn van bezet Palestina” en dus alleen heilige plaatsen voor de Palestijnen zijn. Als reactie hierop trokken de VS zich in januari 2019 terug uit de UNESCO. Geschiedverdraaiing en een dubbele standaard ten aanzien van Israël zijn gemeengoed bij deze VN-instantie. Het CIDI schreef hierover: “De Joodse historie van de stad Hebron wordt ontkend, archeologische opgravingen in Oost-Jeruzalem worden als illegaal bestempeld, en Joodse banden met de Tempelberg worden genegeerd.”[9] Trump is een man van ‘geen woorden maar daden’ en dat betekent dat hij de banden verbreekt met een organisatie die zich structureel schuldig maakt aan ‘anti-Israëlische vooringenomenheid’.

De voorwaarden voor vrede creëren

In december 2020 werd bekend dat Marokko het zevende Arabische land is dat het bestaansrecht van Israël onderschrijft en diplomatieke- en handelsbetrekkingen aangaat. Egypte was in 1979 het eerste land dat dit deed, gevolgd door Jordanië in 1994. In de herfst van 2020 volgden onder aanvoering van de VS de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan. Zelfs Saoedi-Arabië heeft de deur naar vrede met Israël op een kier gezet. Dankzij het leiderschap van president Trump heeft het Midden-Oosten en Afrika de snelste geopolitieke transformatie doorgemaakt in meer dan een generatie. Naarmate meer landen de betrekkingen met Israël normaliseren, zal naar verwachting de regio stabieler, veiliger en welvarender worden.

President Trump spreekt aan de telefoon met premier Benjamin Netanyahu van Israël, en sjeik Mohammed Bin Zayed, kroonprins van Abu Dhabi en plaatsvervangend opperbevelhebber van de Verenigde Arabische Emiraten / Bron: Wikimedia Commons

Conclusie

President Trump heeft veel betekend voor Israël en toonde zich een ware vriend van het land. Zo verhuisde Trump de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem en erkende hij de Israëlische soevereiniteit in de bezette Golanhoogte. Maar daar is niet alles mee gezegd. Trump lanceerde ook een vredesplan waarin hij Israël weliswaar flink tegemoet kwam, maar dat in de kern gericht was op het verdelen van Eretz Yisrael, het land dat God geschonken heeft tot een eeuwige bezitting aan het volk Israël.

“Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.”

Voetnoten

 1. Daily Sabah. Trump’s burden to Biden: US support of Israel’s illegal activities. https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/trumps-burden-to-biden-us-support-of-israels-illegal-activities (ingezien op 30-12-2020)
 2. De Volkskrant. De ‘beste vriend van Israël’ is uit het Witte Huis, maar ook van Biden hoeven Palestijnen niet veel te verwachten. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-beste-vriend-van-israel-is-uit-het-witte-huis-maar-ook-van-biden-hoeven-palestijnen-niet-veel-te-verwachten~b245ced0/ (ingezien op 30-12-2020)
 3. Likoed. De nep-vluchtelingen van de VN. https://likoed.nl/2014/11/de-nep-vluchtelingen-van-de-vn/ (ingezien op 30-12-2020)
 4. CIDI. Trump trekt de stekker uit het nucleaire akkoord met Iran. https://www.cidi.nl/trump-trekt-de-stekker-uit-het-nucleaire-akkoord-met-iran/ (ingezien op 30-12-2020)
 5. Clingendael Spectator. Trump: The most pro-Israel president in American history. https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/trump-most-pro-israel-president-american-history (ingezien op 30-12-2020)
 6. Ibid
 7. De Volkskrant. Palestijnen woedend over Trumps vredesplan: ‘Wij zeggen duizend keer nee’. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/palestijnen-woedend-over-trumps-vredesplan-wij-zeggen-duizend-keer-nee~b458f8ca/ (ingezien op 30-12-2020)
 8. Lezenswaardig te dezen is het artikel  ‘13 Times Nikki Haley Stood Up for Israel at the UN (And AIPAC)‘ van de Israëlische krant Haaretz d.d. 09-10-2018.
 9. Zie noot 4.
 10. CIDI. UNESCO: Grot van de Patriarchen en Graf van Rachel “integraal onderdeel van bezet Palestina”.
  https://www.cidi.nl/unesco-grot-van-de-patriarchen-en-graf-van-rachel-integraal-onderdeel-van-bezet-palestina/ (ingezien op 31-12-2020)

Geraadpleegde literatuur

 • CIDI. Trump trekt de stekker uit het nucleaire akkoord met Iran. https://www.cidi.nl/trump-trekt-de-stekker-uit-het-nucleaire-akkoord-met-iran/
 • CIDI. UNESCO: Grot van de Patriarchen en Graf van Rachel “integraal onderdeel van bezet Palestina” https://www.cidi.nl/unesco-grot-van-de-patriarchen-en-graf-van-rachel-integraal-onderdeel-van-bezet-palestina/
 • Clingendael Spectator. Trump: The most pro-Israel president in American history. https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/trump-most-pro-israel-president-american-history
 • Daily Sabah. Trump’s burden to Biden: US support of Israel’s illegal activities. https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/trumps-burden-to-biden-us-support-of-israels-illegal-activities
 • De Volkskrant. Palestijnen woedend over Trumps vredesplan: ‘Wij zeggen duizend keer nee’. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/palestijnen-woedend-over-trumps-vredesplan-wij-zeggen-duizend-keer-nee~b458f8ca/
 • De Volkskrant. De ‘beste vriend van Israël’ is uit het Witte Huis, maar ook van Biden hoeven Palestijnen niet veel te verwachten. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-beste-vriend-van-israel-is-uit-het-witte-huis-maar-ook-van-biden-hoeven-palestijnen-niet-veel-te-verwachten~b245ced0/
 • https://www.parool.nl/wereld/waarom-de-palestijnen-er-nog-nooit-zo-slecht-voor-stonden-als-nu~bd246a91/
 • https://cip.nl/82295-christenunie-en-cda-spreken-zich-uit-tegen-omstreden-vnresolutie-over-tempelberg
 • https://www.zoeklicht.nl/artikelen/de+profetien+spreken_6151
 • https://www.maasbach.nl/israel-de-boodschap/
 • https://www.hln.be/buitenland/generaal-iraanse-eliteleger-de-vernietiging-van-israel-is-doel-dat-binnen-handbereik-ligt~abdb2d2e/
 • https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-beste-vriend-van-israel-is-uit-het-witte-huis-maar-ook-van-biden-hoeven-palestijnen-niet-veel-te-verwachten~b245ced0/
 • https://www.israelhayom.com/2020/11/09/an-amazing-friend-to-israel-departs-the-white-house-thank-you-president-trump/
 • https://www.cidi.nl/hamas-eerste-verdedigingslinie-van-iran/
 • https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/trump-most-pro-israel-president-american-history
 • https://christipedia.miraheze.org/wiki/Westoever
 • https://www.christenenvoorisrael.nl/projecten/hartland-judea-en-samaria
 • https://thehill.com/hilltv/what-americas-thinking/431675-trump-is-most-pro-israel-president-since-truman-says-analyst
 • https://www.ncronline.org/news/politics/evangelicals-embrace-trumps-peace-plan-saying-it-recognizes-bible-legal
 • https://watchjerusalem.co.il/907-will-the-trump-peace-plan-bring-peace-to-israel
 • https://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2020/june/will-trumps-israeli-palestinian-peace-plan-divide-gods-land
 • https://www.trouw.nl/nieuws/trump-verhuist-ambassade-vs-naar-jeruzalem-waarom-is-dat-omstreden~bcc82d8f/
 • https://11.be/verhalen/qa-amerikaans-vredesplan-voor-palestina
 • https://www.standaard.be/cnt/dmf20190616_04462810
 • https://www.cidi.nl/amerikanen-sluiten-plo-kantoor-in-washington/
 • https://www.jewishvirtuallibrary.org/history-and-overview-plo
 • https://www.hln.be/buitenland/vs-zet-financiele-steun-aan-vn-agentschap-voor-palestijnse-vluchtelingen-stop-hamas-noemt-trump-vijand-van-het-moslimvolk~ad35a62f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.googl
 • https://edition.cnn.com/2019/11/18/politics/pompeo-west-bank-settlements-announcement/index.html
 • https://www.ad.nl/buitenland/trump-zegt-atoomakkoord-met-iran-op~aa2ff078/
 • e.com%2F
 • https://likoed.nl/2014/11/de-nep-vluchtelingen-van-de-vn/
 • https://www.joods.nl/2020/01/trumps-vredesplan-israel-behoudt-alle-nederzettingen-en-de-jordaan-vallei-palestijnse-staat/
 • https://nvvn.nl/nederland-in-de-vn-mensenrechtenraad-nou-en/
 • https://www.joods.nl/2019/11/nederland-stemde-opnieuw-voor-anti-israel-resoluties-in-vn/
 • https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland-worstelt-met-trumps-verzet-tegen-het-internationaal-strafhof~b44f4e33/
 • https://www.axios.com/international-criminal-court-trump-israel-54fee624-3ebc-47d5-91c6-771357642985.html
 • https://www.axios.com/trump-sanctions-icc-war-crimes-afghanistan-2457248b-9c3a-49b3-9a11-e4a041557751.html
 • https://www.haaretz.com/us-news/.premium-13-times-nikki-haley-stood-up-for-israel-at-the-un-and-aipac-1.6545972
 • https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-brokers-historic-peace-agreement-israel-sudan/
 • https://nos.nl/artikel/2348751-de-teller-staat-op-vier-zullen-meer-arabische-landen-israel-erkennen.html
 • https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ook-marokko-herstelt-banden-met-israel-onder-aanvoering-vs~b6317fd4/
 • https://www.ad.nl/buitenland/saoedi-arabie-zet-deur-naar-vrede-met-israel-op-een-kier-hoe-is-het-mogelijk~a60e1aa9/
 • Likoed. De nep-vluchtelingen van de VN. https://likoed.nl/2014/11/de-nep-vluchtelingen-van-de-vn/

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.