John MacArthur: wie is hij en wat zijn zijn opvattingen?

Last Updated on 8 januari 2024 by M.G. Sulman

John MacArthur (19 juni 1939) is een inspirerend en invloedrijk persoon binnen het christendom, vooral in de Verenigde Staten maar ook daarbuiten. Hij is voorganger van Grace Community Church, een auteur, spreker op conferenties, hoofd van The Master’s University en Seminary, en docent bij de Grace to You media ministry. John en zijn vrouw Patricia wonen in Zuid-Californië en hebben vier kinderen.

John F. MacArthur in 2013 / Bron: Wikimedia Commons

Wie is John MacArthur?

Invloedrijk

John MacArthur is een zeer invloedrijke figuur in de christelijke gemeenschap en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de theologie en bediening van de kerk. Zijn nadruk op een zorgvuldige studie en uitleg van de Bijbel heeft veel mensen geholpen om een dieper begrip te krijgen van de Schrift en de waarheid van het evangelie te ontdekken. Daarnaast heeft hij met zijn meer dan 150 boeken en bediening als voorganger wereldwijd een groot aantal mensen bereikt en geïnspireerd.

Calvinist

John MacArthur wordt beschouwd als een vertegenwoordiger van de gereformeerde theologie. Hij behoort tot de stroming van het calvinisme en zijn theologische opvattingen zijn in overeenstemming met de vijf punten van het calvinisme, ook wel bekend als TULIP, het Engelse acroniem voor de vijf punten van het calvinisme. Hij gelooft in de autoriteit van de Bijbel, de totale verdorvenheid van de menselijke natuur, de uitverkiezing van de gelovigen door God, de verzoening door het bloed van Christus en de volharding van de heiligen. Door zijn invloed is er een toenemend aantal evangelicalen met een calvinistische inslag.1Wikimedia. John F. MacArthur. https://nl.wikipedia.org/wiki/John_F._MacArthur (ingezien op 26-2-2023)

Enkele theologische opvattingen van John MacArthur

Dit zijn enkele van de belangrijkste theologische opvattingen van John MacArthur:

Bijbel

MacArthur gelooft dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en de enige autoriteit voor het geloof en het leven van christenen. Hij staat bekend om zijn nauwkeurige en ‘letterlijke’ interpretatie van de Bijbel.

Verzoening

De voorganger gelooft in de leer van de verzoening door het bloed van Jezus Christus. Hij gelooft dat Jezus Christus de straf voor de zonden van de mensheid droeg aan het kruis en dat alleen door geloof in Hem de mens verzoend kan worden met God.

Uitverkiezing

MacArthur is een voorstander van de leer van de uitverkiezing. Hij gelooft dat God van tevoren degenen heeft uitgekozen die gered zullen worden en dat degenen die niet zijn uitverkoren, verloren zullen gaan.

Doop

John MacArthur gelooft in de doop als een symbolische daad van gehoorzaamheid aan Christus, en niet als een vereiste voor redding. Hij gelooft dat de doop alleen moet worden uitgevoerd bij personen die persoonlijk geloven en zich bekeren van hun zonden.

Hemel en hel

De man die aan het roer staan van Grace Community Church gelooft in een letterlijke hemel en hel. Hij gelooft dat degenen die Jezus Christus als hun Verlosser hebben aangenomen, zullen worden opgenomen in de hemel en dat degenen die Hem afwijzen, zullen worden veroordeeld tot de hel.

Vrouwelijke leiderschap

MacArthur is van mening dat de Bijbel leert dat vrouwen niet de leiding mogen hebben in de kerk of het ambt van predikant mogen bekleden (lees hier). De onverschrokken voorganger heeft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen het idee van vrouwelijke dominees. Hij is van mening dat de Bijbel duidelijk stelt dat mannen de leiders moeten zijn in de kerk en dat het vrouwen niet is toegestaan om het ambt van voorganger of ouderling te bekleden. Hij verwijst hierbij naar passages in de Bijbel waarin staat dat vrouwen moeten zwijgen in de kerk en ondergeschikt moeten zijn aan mannen.

Daarnaast heeft MacArthur ook kritiek geuit op kerken die vrouwelijke dominees aanstellen en meewaaien met de trend om traditionele genderrollen te herdefiniëren. Hij gelooft dat deze ontwikkelingen schadelijk zijn voor de kerk en voor de samenleving als geheel.

Homoseksualiteit

John MacArthur is een predikant van orthodoxe signatuur. De voorganger heeft vaak standpunten ingenomen die tegen de homoseksuele praxis zijn, en in het verleden heeft hij dikwijls zijn mening over dit onderwerp kenbaar gemaakt in preken en in zijn geschriften, maar ook op televisie.

De Bijbel beschouwt homoseksualiteit als een zonde en dat is dan ook wat MacArthur leert. Hij is van mening dat seksuele relaties alleen bedoeld zijn voor een huwelijk tussen een man en een vrouw en dat homoseksuele activiteit niet in overeenstemming is met de wil van God.

Cessationisme

Cessationisme is een geloofsovertuiging die stelt dat de ’tekengaven’ die in de Bijbel worden beschreven, zoals profetie, wonderen en het spreken in tongen, slechts tijdelijk aan de apostelen werden gegeven om de waarheid van de Schrift te bevestigen, en dat deze gaven aan het einde van het apostolische tijdperk niet langer werden gegeven.2Wikimdia Commons. John MacArthur (American pastor). https://en.wikipedia.org/wiki/John_MacArthur_(American_pastor) (ingezien op 26-2-2023)

Deze bovennatuurlijke geestelijke gaven van het Nieuwe Testament zijn niet langer actief.

John MacArthur is een bekende aanhanger van het cessationisme en hij heeft kritiek op de charismatische beweging en pinksterbeweging, die beweren dat God vandaag de dag nog steeds tekengaven schenkt.

In oktober 2013 organiseerde zijn kerk een conferentie genaamd ‘Strange Fire’ ter gelegenheid van de lancering van een boek met dezelfde naam. Tijdens het evenement waren een aantal sprekers aanwezig die een lans braken voor het cessationisme en sterke kritiek hadden op de charismatische beweging.

Jongeaardecreationisme

Jongeaardecreationisme is een geloofsovertuiging die stelt dat de aarde en het universum slechts 6.000 (tot maximaal 10.000) jaren oud zijn, zoals beschreven in de Bijbel. MacArthur is een aanhanger van deze overtuiging en pleit hiervoor in zijn boek ‘The Battle For the Beginning’ en in zijn preken. Hij bekritiseert de evolutietheorie (in de bekentenis van ‘universele gemeenschappelijke afstamming’) en beschouwt deze als leugen die christenen moeten bestrijden.

MacArthur gelooft dat de strijd om het begin een strijd is tussen geloof in de Schrift en geloof in antitheïstische hypothesen, en niet tussen wetenschap en de Bijbel.

De meest gehate christelijke doctrine

John MacArthur bespreekt in deze preek een recent onderzoek onder evangelicals genaamd The State of Theology, waarin evangelicals worden gedefinieerd als degenen die in de Bijbel, Jezus, het evangelie geloven en zich verantwoordelijk voelen om het met anderen te delen. Uit het onderzoek bleek echter dat veel evangelicalen niet echt in deze dingen geloven, waarbij een aanzienlijk percentage het niet eens is met uitspraken als “Jezus is God” en “de Bijbel is letterlijk waar”. John MacArthur suggereert dat dit te wijten is aan de poging van de evangelische kerk om niet-aanstootgevend te zijn en de aanstootgevende aspecten van het evangelie te verwijderen, wat resulteert in een beweging die verstoken is van waarheid. Vervolgens gaat MacArthur in op de meest gehate christelijke doctrine.

Opstelling tijdens de COVID-19-crisis

Tijdens de COVID-19-crisis in 2020 en 2021 heeft MacArthur, als voorganger van de Grace Community Church, de bevelen van volksgezondheidsfunctionarissen in Los Angeles County overtreden door diensten in de kerk voort te zetten. MacArthur beweerde dat er geen rechtvaardiging was om kerken te sluiten vanwege een ziekte met zo’n hoog overlevingspercentage en dat er een dodelijker virus was – het virus van de zonde – dat mensen naar de eeuwige dood leidde.

Los Angeles County klaagde de kerk aan voor het niet sluiten van de diensten, terwijl de kerk een tegenaanklacht indiende en beweerde dat het graafschap het recht op vrijheid van godsdienst schond. Uiteindelijk werden alle rechtszaken buiten de rechtbank beslecht, waarbij het graafschap Los Angeles en de staat Californië elk $ 400.000 betaalden aan Grace Community Church.

MacArthur meldde aan de gemeenteleden dat hij en zijn vrouw COVID-19 hadden opgelopen tijdens de periode waarin de kerk doorging met de diensten.

John MacArthur: wie is hij en wat zijn zijn opvattingen? / Bron: Wikimedia Commons

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.