TULIP: uitleg van de vijf punten van het calvinisme

Last Updated on 8 januari 2024 by M.G. Sulman

De Dordtse Leerregels zijn een belangrijk document in de geschiedenis van het Calvinisme, een protestantse stroming binnen het Christendom die naar reformator Johannes Calvijn is vernoemd. De Dordtse Leerregels zijn opgesteld tijdens de Nationale Synode van Dordrecht, die plaatsvond van 1618 tot 1619. De Leerregels bevatten een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen van het Calvinisme, die ook wel de ‘vijf punten van het Calvinisme’ worden genoemd.

TULIP: de vijf punten van het calvinisme / Bron: Wikimedia Commons

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels zijn een verzameling van theologische stellingen die tijdens de Synode van Dordrecht (ook wel de Dordtse Synode genoemd) in 1618-1619 werden vastgesteld. Deze synode was een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de Nederlandse Reformatie en werd bijgewoond door theologen uit verschillende landen. De Dordtse Leerregels zijn bedoeld als een reactie op de Vijf artikelen van de remonstranten, een document dat was opgesteld door een groep theologen die bekend stonden als de remonstranten. De remonstranten waren van mening dat de kerk zich moest aanpassen aan de tijdgeest en dat de persoonlijke overtuiging van ieder individu belangrijk was. De Dordtse Leerregels verwerpen deze opvatting en benadrukken in plaats daarvan de autoriteit van de Bijbel en de noodzaak om te leven volgens de leer van Christus en de apostelen.

Ten aanzien van deze vijf punten van het calvinisme is een gemakkelijk te onthouden ezelsbruggetje bedacht: TULIP. Mogelijk is deze naam ook een verwijzing naar de Nederlandse oorsprong van de Dordtse Leerregels.1Dordtse leerregels. Tulip. https://www.dordtse-leerregels.nl/tulip (ingezien op 24-12-2022)

TULIP

TULIP is een acroniem voor de vijf hoofdpunten van het Calvinisme. Een acroniem is een afkorting die bestaat uit de eerste letters van andere woorden en uit te spreken is als een woord. TULIP is een ezelsbruggetje dat de vijf hoofdpunten van het calvinisme vertegenwoordigt, een systeem van protestantse theologie ontwikkeld door Johannes Calvijn in de 16e eeuw. De letters in het acroniem staan voor de volgende vijf punten:

  • T: Total Depravity (Totale Verdorvenheid)
  • U: Unconditional Election (Onvoorwaardelijke Verkiezing)
  • L: Limited Atonement (Beperkte Verzoening)
  • I: Irresistible Grace (Onweerstaanbare Genade)
  • P: Perseverance of the Saints (Volharding der Heiligen)

Betekenis en uitleg

Deze vijf hoofdpunten zijn gebaseerd op de leer van de protestantse reformator Johannes Calvijn (1509-1564) en zijn opgenomen in de Dordtse Leerregels, een belangrijk document binnen het Calvinisme. De TULIP-punten zijn bedoeld om de belangrijkste leerstellingen van het Calvinisme op een heldere manier samen te vatten.

Total Depravity (Totale Verdorvenheid)

Total Depravity (Totale Verdorvenheid) betekent dat alle mensen van nature zondig zijn en dat ze daardoor niet in staat zijn om zichzelf te bekeren tot God of om Zijn genade te verdienen. Volgens dit hoofdpunt is het alleen door de genade van God en Zijn onvoorwaardelijke verkiezing dat mensen gered kunnen worden.

Unconditional Election (Onvoorwaardelijke Verkiezing)

Unconditional Election (Onvoorwaardelijke Verkiezing) betekent dat God alle mensen heeft voorbestemd om gered te worden of om verloren te gaan, en dat dit niet afhangt van de mensen zelf of van hun daden. Volgens dit hoofdpunt is het alleen door de onvoorwaardelijke verkiezing van God dat mensen gered kunnen worden.

“Folks, if we could lose our salvation, we would.”

Voddie Baucham

Limited Atonement (Beperkte Verzoening)

Limited Atonement (Beperkte Verzoening) betekent dat de verzoening door het bloed van Jezus alleen bedoeld is voor degenen die door God zijn voorbestemd om gered te worden. Volgens dit hoofdpunt is de verzoening niet bedoeld voor alle mensen, maar alleen voor degenen die door God zijn uitverkoren.

Irresistible Grace (Onweerstaanbare Genade)

Irresistible Grace (Onweerstaanbare Genade) betekent dat wanneer God iemand uitverkiest om gered te worden, Hij ook Zijn genade geeft om die persoon te bekeren en te redden. Volgens dit hoofdpunt kan de genade van God niet worden afgewezen of weerstaan.

Perseverance of the Saints (Volharding der Heiligen)

Perseverance of the Saints (Volharding der Heiligen) betekent dat degenen die eenmaal door God zijn gered, ook altijd gered blijven. Volgens dit hoofdpunt blijven deze mensen in de genade van God en zullen ze nooit verloren gaan.

TULIP in de Bijbel / Bron: Onbekend

TULIP in één oogopslag

TULIPTermUitleg
TTotale verdorvenheidDe mensheid wordt van nature beïnvloed door zonde en is geestelijk verdorven. Als gevolg daarvan is de mens niet in staat om zichzelf te redden of God te kiezen zonder goddelijke genade.
UUnconditional electionGod kiest op soevereine wijze wie er zal worden gered, zonder dat deze keuze afhangt van menselijke verdienste of vooruitziende geloof. Dit wordt ook wel predestinatie genoemd.
LLimited atonementHet offer van Jezus Christus aan het kruis was bedoeld om alleen degenen te verlossen die door God zijn uitverkoren. Dit betekent dat de verlossing beperkt is tot de uitverkorenen.
IIrresistible graceWanneer God iemand kiest voor verlossing, is Zijn genade onweerstaanbaar. Mensen kunnen Gods genade niet afwijzen; zij die zijn uitverkoren zullen zeker tot geloof komen.
PPerseverance of the saintsDegenen die echt zijn uitverkoren en tot geloof komen, zullen tot het einde volharden. Ze kunnen niet definitief afvallen van het geloof of hun redding verliezen.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.