Mogelijk verband tussen carpaaltunnelsyndroom (CTS) en migraine

Last Updated on 12 januari 2024 by M.G. Sulman

Onderzoekers hebben onderzocht of er een verband bestaat tussen migraine en het carpaaltunnelsyndroom (CTS), een aandoening die kan worden behandeld middels een zenuwdecompressieoperatie.1 Gfrerer, Lisa M.D., Ph.D.; Lans, Jonathan M.D., Ph.D.; Chartier, Christian M.D.; Wenzinger, Eric M.D.; Austen, William G. Jr. M.D.; Eberlin, Kyle R. M.D.. Migraine Headaches in Patients with Upper Extremity Compressive Neuropathy. Plastic and Reconstructive Surgery 150(6):p 1333-1339, December 2022. | DOI: 10.1097/PRS.0000000000009684 Ze ontdekten dat mensen die op specifieke plaatsen in het lichaam een zenuwdecompressieoperatie ondergaan, een verhoogd risico hebben op migraine. Anno 2024 zijn verdere studies nodig om te begrijpen of deze operaties kunnen worden gebruikt om migraine te behandelen. Het carpaaltunnelsyndroom is een aandoening aan de binnenzijde van de pols waarbij de middelste armzenuw bekneld zit in de carpale tunnel, en het kan worden behandeld met chirurgische decompressie. Dezelfde compressie kan ook optreden in de zenuwen die het hoofd omringen, en decompressie van deze zenuwen kan leiden tot verlichting van migraine en hoofdpijn.

Hoofdpijn
Migraine / Bron: Pixabay

Carpaaltunnelsyndroom en migraine

Carpaaltunnelsyndroom ontstaat als gevolg van het samendrukken van de mediane zenuw, die van de onderarm via een doorgang in de pols (de zogeheten carpale tunnel) naar je hand loopt. Uit een cross-sectionele studie, ook wel correlationeel onderzoek genoemd, blijkt dat mensen met het carpaaltunnelsyndroom meer kans hebben op migraine dan mensen zonder het syndroom.

Het beter begrijpen van het verband tussen zenuwcompressie van de nervus medianus bij de pols en rond het hoofd kan de screening van patiënten op de aandoeningen verbeteren. Onderzoekers hebben ontdekt dat mensen met bepaalde soorten zenuwcompressie meer kans hebben op migraine.

Carpaal tunnel syndroom
Carpaal tunnel syndroom / Bron: Alexonline/Shutterstock.com

Wie heeft de meeste kans om migraine te krijgen?

In deze studie werden gegevens van 9.558 mensen onderzocht die tussen 2009 en 2019 een zenuwdecompressieoperatie van de armen en handen ondergingen. De onderzoekers screenden deelnemers op migraine en ontdekten dat mensen met mediane zenuwdecompressie bij het carpaaltunnelsyndroom en meervoudige zenuwdecompressie 30% en 70% meer kans hadden op migraine dan degenen met ulnaire zenuwdecompressie. (Ulnaire zenuwcompressie is een verschijnsel dat wordt gekarakteriseerd door druk op de nervus ulnaris, een zenuw die aan de binnenkant van de elleboog loopt.)

Ouderen en mannen werden onafhankelijk gekoppeld aan een lagere incidentie van migraine, terwijl bepaalde aandoeningen in verband werden gebracht met de aanwezigheid van migraine.

Zenuwcompressie en migraine

Ofschoon de exacte oorzaak van zenuwcompressie in de pols en migraine anno 2024 nog niet volledig begrepen wordt, zijn er wel verschillende theorieën. Obesitas, een sedentaire levensstijl (dat verwijst naar inactieve personen die minder dan 10% van het dagelijks energieverbruik aan (minstens matige) lichaamsbeweging besteden), slechte houding of RSI zijn risicofactoren die beide aandoeningen met elkaar delen.

Zenuwcompressie kan ontsteking veroorzaken en dit speelt een rol in de pathofysiologie van migraine. Ook kan genetische aanleg je vatbaarder maken voor zenuwcompressie en migraine. En  zenuwschade verhoogt de gevoeligheid voor pijn bij mensen met migraine.

Beperkingen van het onderzoek

De onderzoekers erkennen dat de studie enkele beperkingen heeft vanwege de retrospectieve opzet en de mogelijkheid van variatie in de diagnostische criteria voor migraine. Bovendien merken ze op dat er een algemene overlap is tussen verschillende chronische pijnsyndromen, wat betekent dat de correlatie tussen migraine en zenuwcompressie mogelijk het gevolg is van andere factoren dan zenuwcompressie. Daarom is anno 2024 verder onderzoek nodig om het verband tussen migraine en zenuwcompressie beter te begrijpen.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over het verband tussen CTS en migraine, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.