Geen verband tussen terrorisme en armoede volgens onderzoek

Last Updated on 26 april 2024 by M.G. Sulman

Anno 2024 nemen veel mensen aan – onder wie politici, geestelijk leiders en academici – dat er een oorzakelijk verband is tussen terrorisme en armoede. Terroristen moeten dan vooral gezocht worden onder mensen met een lage opleiding en die onderaan de maatschappelijke ladder staan. De econoom Claude Berrebi heeft onderzocht in hoeverre er een verband is tussen opleidingsniveau en levensstandaard en deelname aan terroristische activiteiten bij de terreurgroepen Hamas en Islamitische Jihad.1Berrebi, Claude (2007) “Evidence about the Link Between Education, Poverty and Terrorism among Palestinians,” Peace Economics, Peace Science and Public Policy: Vol. 13 : Iss. 1, Article 2.

Pro_Hamas_Rally_in_Damascus.
Pro Hamas Rally in Damascus / Bron: Wikimedia Commons

Geen verband tussen terrorisme en armoede

Het onderzoek van Berrebi verscheen bij Berekley Electronic Press onder de titel: ‘Evidence about the Link Between Education, Poverty and Terrorism among Palestinians’. Het laat zien dat de kans dat Palestijnen zich aansluiten bij Hamas en Islamitische Jihad en bereid zijn zelfmoordaanslagen te plegen groter is als hun levensstandaard en onderwijsniveau hoger is. Op zich niet zo verwonderlijk: de daders van 9/11 waren ook goed opgeleide jongeren afkomstig uit de bovenklasse van de Saoedische samenleving. Tevens blijkt dat Palestijnen die getrouwd zijn veel minder snel deelnemen aan terroristische activiteiten. Getrouwd zijn is dus een beschermende factor.

Onderwijs moedigt aan tot jihad

Schoolprogramma veranderen

Berrebi doet de aanbeveling aan beleidsmakers om terrorisme niet louter te bestrijden door het opleidingsniveau op te krikken, maar vooral door de inhoud van het schoolprogramma ten goede te veranderen door aandacht te besteden aan democratie, vrede een vreedzaam samenleven. Op dit moment lijkt het tegengestelde gepropageerd te worden in het lesprogramma aan de Palestijnse jeugd. Prof. dr. Hans Jansen heeft de inhoud bestudeerd van schoolboeken die de sinds de Oslo-akkoorden door de Palestijnse Autoriteit zijn uitgegeven. De resultaten liegen er niet om: het Palestijns onderwijs moedigt onmiskenbaar aan tot jihad (heilige oorlog) tegen Israël.2Prof. dr. Hans Jansen, Onderwijs van Palestijnse Autoriteit moedigt aan tot heilige oorlog tegen Israël, Chai Pers, 2004.

Palestijnse schoolboeken

Itamar Marcus, directeur van Palestinian Media Watch, een organisatie die de Palestijnse media en schoolboeken kritisch in de gaten houdt, schreef op 29 juni 2003 in de Israëlische krant Jerusalem Post dat de Palestijnse schoolboeken de zaadjes planten voor een nieuwe oorlog. De kinderen wordt in de leerboeken voorgehouden dat Israël geen bestaansrecht heeft, heel Israël wordt voorgesteld als Palestijns land en de kinderen hebben de plicht om het land te bevrijden. De boeken zetten aan tot haat en geweld. Het is wrang te beseffen dat de leerboeken die door Itamar Marcus en Hans Jansen zijn onderzocht, zijn samengesteld in een periode dat het vredesproces op een hoogtepunt was.

Actuele situatie

In september 2020 werd bekend dat het nieuw Palestijnse leerplan geen verbeteringen vertoont: het blijft doorspekt met antisemitisme. Palestijnse kinderen wordt nog steeds geleerd het martelaarschap en de jihad tegen Israël te verheerlijken.3The Jerusalem Post. New Palestinian curriculum shows no improvements, antisemitism remains. https://www.jpost.com/middle-east/new-palestinian-curriculum-shows-no-improvements-antisemitism-remains-643152 (ingezien op 29-5-2021)

Structureel probleem

We hebben niet te maken met een nieuw fenomeen. De onderwijsprogramma’s van de Palestijnen zetten al tientallen jaren aan tot haat en geweld. De onderzoeksjournalist en historicus John Laffin schreef in 1973 dat Palestijnse kinderen bloot staan aan indoctrinatie en terroristische propaganda, waardoor ze worden opgeleid om zich op te offeren in de strijd tegen Israël.4John Laffin, Fedayeen – The Arab-Israeli Dilemma, Cassel & Company LTD, 1973. Laffin signaleerde dat in de meeste scholen voor Palestijnse vluchtelingen die beheerd worden door de vluchtelingenorganisatie UNRWA van de Verenigde Naties, The Palestine Pupil’s Motto (het motto van de Palestijnse schoolgaande jeugd) op een in het oog springende plaats hangt:

Palestine is our home
To return home is our target
To struggle is our way
Education is our light
Faith is our sword
Sacrifice is our duty
Union is our explorer
Work is our constitution
Discipline is our motto
Martyrs are our leaders
Death doesn’t frighten us
Palestine ours ours ours

Palestina is ons huis
De terugkeer is ons doel
De strijd is de weg die we gaan
Onderwijs is ons licht
Geloof is ons zwaard
Opoffering is onze plicht
Samenwerking is onze kracht
Arbeid is ons principe
Discipline is ons motto
Martelaren zijn onze leiders
De dood jaagt ons geen angst aan
Palestina is van ons ons ons

De geneugten van het huwelijk

Een andere aanbeveling die Berrebi doet is om de Palestijnse jeugd en dan met name de (potentiële) terroristen, aan te moedigen om te trouwen. Hoe dat dan het beste kan gebeuren zegt de onderzoeker niet. Wellicht kan dit thema een prominente plek krijgen in het onderwijs. In plaats van Palestijnse jeugd lekker te maken met paradijsvrouwen als zij als martelaar sterven, kan er in het onderwijsprogramma, maar ook in de opvoeding en in moskeeën de nadruk worden gelegd op de geneugten van het aardse huwelijk.

Verplichte literatuur

In 2003 verscheen in de Nederlandse vertaling het boek ‘De aarde is mooier van het paradijs’ van de hand van Khaled al-Berry. 5Khaled al-Berry, De aarde is mooier van het paradijs, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2003. Al Berry was van 1986 tot 1991 lid van de Egyptische terreurorganisatie Al-Jama’a al Islamiyya, waar ook Mohammed Atta – één van de terroristen van 9/11 – lid van was. Hij raakt geheel ondergedompeld in de leer van deze beweging, die de jihad voorstaat om een goddeloze staat omver te werpen. Ook legt de beweging hem een verwrongen seksuele moraal op. Deze moraal leidt tot een verregaande onderdrukking van de menselijke natuur, met als gevolg dat hij seksuele problemen ontwikkelt, onverdraagzaam wordt en woede-uitbarstingen krijgt.

Na zijn arrestatie en gevangenschap, maakt Al-Berry een radicale verandering door. Moderne films en boeken leren hem dat het hier-en-nu belangrijker en mooier is dan het paradijs dat martelaars in het vooruitzicht wordt gesteld. Het sleutelwoord is verdraagzaamheid in de omgang met jezelf en anderen. Hij sluit het boek af met de woorden: “Alles wat ik weet is dat ik voortaan de hele menselijke natuur, de mijne en die van anderen, met oneindig veel meer gevoeligheid en verdraagzaamheid beschouw.” Dit zou verplichte literatuur moeten zijn in Palestijnse scholen.

‘De aarde is mooier van het paradijs’ van Khaled Al-Berry

Verband tussen terrorisme en kinderporno

Op 17 oktober 2008 berichtte TimesOnline dat er een verband is tussen terrorisme en hardcore kinderporno. 6http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article4959002.ece Het is niet duidelijk of de terroristen meer geïnteresseerd zijn in het materiaal voor persoonlijke bevrediging of dat zij gebruik maken van kinderpornonetwerken als een veilige methode voor het verzenden van berichten. Of een combinatie van beide.

Britse veiligheidsbronnen bevestigden dat in een aantal gevallen een dergelijke koppeling was ontdekt. In een zaak zijn er minder dan een dozijn afbeeldingen gevonden, doch in een andere zaak maar liefst 40.000. Zij wezen op de tegenstrijdigheid tussen mensen die zich wijden aan het bewerkstelligen van een islamitische heerschappij op aarde en het verspreiden van het islamitische fundamentalistische gedachtegoed en het feit dat ze gebruik maken van kinderpornografie. “Het blijkt dat deze mensen zeer verward zijn,” zei een bron. “Ze haten de westerse decadentie, maar maken er wel feitelijk gebruik van en zij genieten van dit spul.”

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.