Leefstijl 24/7: interventie van de reclassering

Last Updated on 25 april 2023 by M.G. Sulman

De training of interventie ‘Leefstijl 24/7’ is een programma dat ontworpen is om justitiabelen te helpen bij het beheersen van problematisch middelengebruik of gokverslaving. Het is een gedragsinterventie van de (verslavings)reclassering die niet alleen gericht is op het vergroten van inzicht, maar ook op het stimuleren van gedragsverandering en het bereiken van een sociale leefstijl.

De training of interventie ‘Leefstijl 24/7’ is een programma dat ontworpen is om cliënten te helpen bij het beheersen van problematisch middelengebruik of gokverslaving. / Bron: Freepik

Wat is Leefstijl 24/7?

Leefstijl 24/7 is een training of interventie die specifiek ontworpen is om justitiabelen te helpen bij het beheersen van hun middelengebruik, zodat ze een meer sociaal aanvaardbare levensstijl kunnen bereiken zonder dat ze in contact komen met justitie. De training wordt in principe gegeven in groepsverband, maar er is ook de mogelijkheid voor individueel maatwerk.

De reclassering kan de Leefstijl 24/7 training aanbevelen aan het Openbaar Ministerie, de rechter of DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). De training kan worden opgenomen als een bijzondere voorwaarde met toezicht. Ook kan de training worden aangeboden als onderdeel van een re-integratietraject tijdens detentie. De intensiteit van de training wordt bepaald door de trainer of toezichthouder van de reclassering.

Wist je dat?

Uit onderzoek is gebleken dat 60 tot 80% van alle criminaliteit gerelateerd is aan middelengebruik. Hoewel het verband tussen middelengebruik en crimineel gedrag complex is, is herhaaldelijk aangetoond dat afname in middelengebruik gepaard gaat met een afname in criminele recidive. Bovendien hebben deelnemers aan de Leefstijl 24/7 training na afronding meer motivatie om te veranderen, beter inzicht in hun denkpatronen die leiden tot gebruik en zijn ze beter in staat om met hun verslaving om te gaan.

Wat levert deze training jou op?

De training Leefstijl 24/7 kan je helpen om zowel het middelengebruik te verminderen als het aantal contacten met justitie te verminderen door verschillende aspecten aan te pakken. Zo kan de training helpen bij het verkrijgen van meer inzicht in het eigen middelengebruik en het doorbreken van bestaande denkpatronen door het aanleren van nieuwe denkpatronen. Daarnaast kan de motivatie om verandering aan te brengen in het middelengebruik en delict gedrag vergroot worden, en kan de zelfwerkzaamheid versterkt worden. De training kan ook helpen bij het veranderen van de antisociale attitude en het vermijden van contacten met pro-criminele vrienden, en het aanleren van zelfcontrolevaardigheden en probleemoplossende vaardigheden. Ten slotte kan de training helpen bij het herkennen en vermijden van persoonlijke risicovolle (delict) situaties.

Hoe lang duurt de training?

Stepped-care principe

De Leefstijl 24/7 interventie bestaat uit drie modules. Hoeveel modules er gevolgd moeten worden, hangt af van de ernst van het middelengebruik. Bij een ernstigere verslaving zal men meer modules moeten volgen volgens het stepped-care principe. Stepped care betekent dat zorgverlening bestaat uit verschillende niveaus van behandeling, waarbij in eerste instantie de minst ingrijpende en intensieve behandeling wordt gekozen. Als deze behandeling niet leidt tot significant resultaat, wordt er overgegaan op de volgende stap, die meer intensief en ingrijpend kan zijn.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering van de Leefstijl 24/7 training hangt af van de modules die worden gevolgd. De training bestaat uit drie modules en wordt bij voorkeur in groepsverband gevolgd, hoewel individuele aanpak mogelijk is indien nodig. Voor module 1 en 2 is de tijdsbesteding in totaal 23 uur, met 3 individuele gesprekken van elk 1 uur en 10 groepssessies van elk 2 uur. Voor module 1, 2 en 3 is de totale tijdsbesteding 34 uur, met 4 individuele gesprekken van elk 1 uur en 15 groepssessies van elk 2 uur. Deelnemers krijgen ook individuele begeleiding en thuisopdrachten naast de training.

Voor wie is deze training bedoeld?

De training Leefstijl 24/7 is bedoeld voor mensen die zowel middelen gebruiken en/of gokken als ook strafbare feiten plegen. Zowel actieve gebruikers als mensen die gestopt zijn met middelengebruik en delictgedrag zijn welkom. Mensen die gestopt zijn met middelengebruik en delictgedrag volgen alleen module 3 van de training, waarin ondersteunende gesprekken en terugvalpreventie centraal staan.

Voor wie is deze training niet bedoeld?

De training Leefstijl 24/7 is niet bedoeld voor cliënten die:

  1. onvoldoende beheersing hebben van de Nederlandse taal
  2. een verstandelijke beperking hebben
  3. gediagnosticeerd zijn met een antisociale persoonlijkheidsstoornis of psychopathie
  4. acute ernstige psychopathologie hebben waardoor groepsdeelname niet mogelijk is
  5. een delict hebben gepleegd dat groepsdeelname belemmert (zoals een zedendelict)

Als er sprake is van contra-indicatie 3 kan deelname mogelijk zijn als er naast de training een forensische behandeling loopt. Bij contra-indicaties 4 en/of 5 kan de trainer onderzoeken of een individueel aanbod gegeven kan worden.

Training volgen in groepsverband of individueel?

De voorkeur gaat uit naar een groepstraining, omdat deze even effectief is als individuele training en deelnemers van elkaar kunnen leren. De trainers zijn getraind om dit goed te faciliteren. Als een cliënt om verschillende redenen niet aan een groepstraining kan deelnemen, kan de training individueel worden aangeboden op basis van professioneel oordeel.

Wie verzorgt deze training / waar vind je meer informatie?

Voor meer informatie over de training Leefstijl 24/7 kun je contact opnemen met de Stichting Verslavingsreclassering (SVG). Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de training.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over de training Leefstijl 24/7, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.