Training i-Respect: gedragsinterventie van de reclassering

Last Updated on 5 januari 2024 by M.G. Sulman

De i-Respect training is ontworpen als een individuele training om agressieregulatie aan te leren. Het is speciaal bedoeld voor cliënten die reactieve agressie vertonen of een combinatie van reactieve en proactieve agressie vertonen. De training is niet geschikt voor cliënten die ernstige proactieve geweldsdelicten hebben gepleegd, herhaaldelijk ernstig geweld hebben gepleegd, een hoog recidiverisico hebben, een licht verstandelijke beperking hebben, ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek hebben, of het Nederlands niet voldoende beheersen. Het doel van de training is om inzicht te geven in het eigen gedrag, zelfbeheersing te verbeteren, sociale vaardigheden te verbeteren, te leren om andere oplossingen te zoeken en positieve levensdoelen te formuleren. i-Respect is een opvolger van de Agressie Reguliere Training (ART) en heeft twee versies: een reguliere versie van 12 sessies en een light versie van 6 sessies. De training wordt individueel gegeven en er zijn facultatieve onderdelen die de trainer naar eigen inzichten kan inzetten.

Training i-Respect / Bron: Pixabay

Wat is i-Respect?

De i-Respect is een individuele extramurale training die speciaal is ontworpen voor daders van agressiegerelateerde delicten die onder toezicht staan van de reclassering. Het doel van deze training is om de kans op geweldsrecidive te verminderen door middel van bewustwording en gedragsverandering. De deelnemers leren over hun agressiecirkel en hoe zij risicosignalen kunnen herkennen die kunnen leiden tot gewelddadig gedrag. De training omvat oefeningen die gericht zijn op het ontwikkelen van de-escalatie- en sociale vaardigheden, en het aanleren van andere strategieën om problemen op te lossen. Het belangrijkste doel is om de deelnemers te helpen voorkomen dat zij opnieuw geweldsdelicten plegen.

Voor wie is de training (niet) bedoeld?

De doelgroep van de i-Respect training zijn volwassenen die veroordeeld zijn voor (daadwerkelijk of poging tot) geweldsdelicten, maar huiselijk geweld, seksueel geweld en geweld op basis van racisme/discriminatie vallen hier buiten. Het gaat om delicten die veelvoorkomend geweld omvatten, zoals fysiek, psychisch en materieel geweld. De justitiabelen hebben een laag tot laag-gemiddeld risicoprofiel en hun agressie is primair reactief of een mix van reactief en proactief/instrumenteel. Mensen die ernstig proactief geweld hebben gepleegd of geweld onder invloed van alcohol vertonen vragen om een andere interventie dan i-Respect. Personen die al drie keer of vaker zijn veroordeeld voor geweldsdelicten vallen ook buiten deze doelgroep. Verslavings- en psychiatrische problematiek en onvoldoende beheersing van de taal van de trainer zijn ook uitsluitingscriteria.

Aanpak

Tijdens de training i-Respect worden individuele sessies gehouden die bestaan uit 12 bijeenkomsten of 6 bijeenkomsten voor de light-versie. De sessies vinden één of twee keer per week plaats en duren in totaal 18 uur (9 uur voor de light-versie). De training moet volledig worden afgerond en als er een sessie gemist wordt, wordt er een inhaalsessie georganiseerd. Echter, als de deelnemer drie keer ongeoorloofd afwezig is, stopt de training voor hem of haar.

Tijdsinvestering

De totale i-Respect training duurt 18 uur en bestaat uit twaalf bijeenkomsten van anderhalf uur per sessie. Voor de lage risicogroep is er ook een light-versie van zes bijeenkomsten, die in totaal 9 uur duurt.

Twee versies van de training

Er zijn twee versies van de i-Respect training beschikbaar: de reguliere versie van twaalf sessies en de light versie van zes sessies. De reguliere versie wordt gegeven bij een reclasseringstoezicht en de light versie is geschikt voor afdoeningen via ZSM.

Reguliere versie binnen een reclasseringstoezicht

De meest voorkomende vorm van reclasseringstoezicht is wanneer de rechter iemand in een vonnis onder toezicht plaatst. De persoon krijgt dan een voorwaardelijk strafdeel. Zolang hij zich houdt aan de specifieke voorwaarden die zijn opgenomen in het vonnis, voorkomt hij een gevangenisstraf. Het is cruciaal om deze bijzondere voorwaarden na te leven om te voorkomen dat de voorwaardelijke straf wordt omgezet in een daadwerkelijke gevangenisstraf.

Light versie voor afdoeningen via ZSM.

In verscheidene politiebureaus verspreid over het land zijn zogenaamde ZSM-tafels operationeel. Op deze tafels komen verschillende instanties zoals de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Slachtofferhulp samen. Zelfs buiten reguliere kantooruren en in het weekend. Ze behandelen direct zaken zoals diefstal, vandalisme of bedreiging. Dit stelt de officier van justitie in staat om snel na de aanhouding van een verdachte een weloverwogen beslissing te nemen over de meest geschikte afhandeling of straf. Hierbij worden de wensen en schade van het slachtoffer en de omstandigheden van de dader in overweging genomen.

Intake, sesies en eindgesprek

Beide versies hebben een intakegesprek en een eindgesprek. De sessies duren elk 1,5 uur en vinden een- of tweemaal per week plaats. De inhoud van de sessies bestaat uit een inleidend deel, psycho-educatie, oefeningen in sociale vaardigheden en huiswerkopdrachten. De deelnemers maken gebruik van apps op hun smartphone en/of laptop voor het in kaart brengen van hun leven, risico’s en contacten. Tussentijds oefenen de deelnemers nieuw geleerde vaardigheden in de praktijk en letten ze op agressie om hen heen en op het toepassen van escapes.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over de training i-respect, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.