CoVa-training van de reclassering

Last Updated on 23 april 2023 by M.G. Sulman

CoVa staat voor ‘cognitieve vaardigheden’. De CoVa-training van de reclassering is een gedragsinterventie die cliënten helpt om controle te krijgen over hun gedrag en impulsieve beslissingen te vermijden. De training is gebaseerd op cognitieve gedragstheorie en is een effectieve manier om gedragsverandering te bewerkstelligen. De training vindt plaats in groepsverband en duurt 12 sessies van 2 uur voor groepstraining en 1,5 uur voor individuele training, met extra individuele sessies voor start-, voortgangs- en eindgesprekken. De training richt zich op het aanpassen van denkpatronen en attitudes, het formuleren van positieve levensdoelen en het aanleren van hulpmiddelen om emoties en lichaamssignalen te herkennen en hiermee om te gaan. De training is bedoeld voor cliënten met een intelligentieniveau hoger dan 85 en is niet geschikt voor cliënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen, een IQ lager dan 85, gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal, verslavingsproblematiek of zedendelicten.

CoVa-training van de reclassering / Bron: Pixabay

Denkfouten

Veel mensen die misdaden plegen maken fouten in hun denkpatronen. Omdat ons denken de basis is van ons gedrag, is het belangrijk om deze denkfouten te voorkomen teneinde recidive (herhaling van misdaden) te voorkomen. Vaak hebben daders problemen met hun cognitieve vaardigheden, waardoor ze impulsief handelen of in moeilijkheden komen. De CoVa-training is ontworpen om deze cognitieve vaardigheden te verbeteren, zodat herhaling van delictgedrag kan worden voorkomen.

Wat levert de training op?

De CoVa-training van de reclassering helpt deelnemers om meer controle te krijgen over hun leven door inzichten en vaardigheden te ontwikkelen. Dit wordt bereikt door deelnemers te leren kritisch te kijken naar situaties en daarbij te letten op lichaamssignalen, emoties en niet-helpende gedachten. Ook leren deelnemers rationeel problemen op te lossen, inlevingsvermogen te ontwikkelen en impulsief gedrag beter te beheersen. Daarnaast worden sociale vaardigheden verbeterd om uit de problemen te blijven of problemen op een assertieve manier op te lossen.

Hoe is de training opgebouwd?

Deze training van de reclassering is opgebouwd door deelnemers hun persoonlijke doelen vast te laten leggen en tijdens de training voortdurend uit te dagen om hun eigen denkpatronen onder de loep te nemen. Er wordt intensief geoefend met manieren om minder snel denkfouten te maken en problemen op te lossen en te voorkomen. In de individuele variant van de training is er meer aandacht voor delictanalyse en het bekennen van het delict.

Voor wie is de training bedoeld?

De CoVa-training is bedoeld voor personen die problemen ervaren en moeite hebben met reflecteren op hun eigen denkwijze en verminderde controle hebben over hun eigen handelen. Ze ervaren problemen als iets wat hen overkomt en hebben weinig inzicht in de gevolgen van hun handelen. Ook zijn ze onverschillig ten opzichte van slachtoffers en de maatschappij.

N.B.: Voor delictplegers met een IQ tussen de 65 en 85 is er de CoVa+ (CoVa-plus).

Wat is de tijdsinvestering?

De tijdsinvestering voor de CoVa-training in groepsverband bestaat uit 3 individuele sessies van elk 1 uur en 12 groepssessies van elk 2 uur. Voor de individuele variant is er een startgesprek van 1 uur en 12 groepssessies van elk 1,5 uur. Naast de groeps- en individuele sessies krijgen de deelnemers ook thuisopdrachten en individuele begeleiding.

Training volgen in groepsverband of individueel?

Over het algemeen wordt aanbevolen om de CoVa-training in groepsverband te volgen, tenzij er specifieke problemen zijn. Bijvoorbeeld als er geen groep beschikbaar is op korte termijn, als de cliënt ver weg woont of als de cliënt halverwege uit een groepstraining is gestapt. Ook als de cliënt niet geschikt is voor een groepstraining vanwege bijvoorbeeld angstproblematiek of een laag recidiverisico kan individuele training worden overwogen. Het is gebleken dat vrouwen het vaak prettiger vinden om de training individueel te volgen in plaats van in een groep met voornamelijk mannen.

Wie verzorgt de training?

De training wordt uitgevoerd door Reclassering Nederland en er is meer informatie beschikbaar bij deze organisatie.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over het volgen van de CoVa-training, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.