CoVa-plus training van de reclassering

Last Updated on 22 juni 2024 by M.G. Sulman

CoVa-plus is een speciale training van de reclassering voor mensen met een licht verstandelijke beperking die hen helpt controle te krijgen over hun gedrag. De training richt zich op het aanleren van vaardigheden om impulsief gedrag te beheersen en zelfstandig problemen op te lossen. Hoewel de doelstellingen van CoVa-plus vergelijkbaar zijn met die van CoVa, is CoVa-plus een aparte training die specifiek is ontworpen voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

CoVa-plus is een speciale training van de reclassering voor mensen met een licht verstandelijke beperking / Bron: Freepik

Wat is de CoVa-plus voor training?

CoVa-plus is een programma van de reclassering dat speciaal is ontwikkeld om mensen met een licht verstandelijke beperking te helpen meer grip op hun leven te krijgen. Het programma richt zich op het bereiken van positieve levensdoelen en biedt verschillende hulpmiddelen om dit te realiseren. De training bestaat uit korte sessies met herhaling van de lesstof en is aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van deze cliënten. Er wordt gewerkt in kleinere groepen en de training wordt op maat gemaakt. Het liefst vindt de training plaats in groepsverband, maar als dat niet mogelijk is vanwege praktische problemen of als een cliënt niet geschikt is voor een groepstraining, is er ook een individuele training beschikbaar.

Wist je dat?

Wist je dat gemiddeld 30 tot 50% van de reclasseringscliënten een licht verstandelijke beperking heeft? Deze doelgroep interpreteert niet-vijandige situaties vaak als vijandig en kiest vaker voor agressieve oplossingen, zonder hun eigen oplossingen te evalueren. Dit leidt tot een hoog delictgedrag bij deze groep, omdat zij niet over de vaardigheden beschikken om hun sociale problemen op te lossen. Gelukkig laat oplossingsgerichte gespreksvoering bij deze doelgroep na slechts 6 gesprekken al een aantoonbare verbetering zien.

Wat levert deze gedragstraining van de reclassering je op?

De gedragstraining CoVa-plus heeft als doel om het vermogen tot zelfbeheersing in risicovolle situaties van de deelnemer te vergroten, het probleemoplossend vermogen te verbeteren en het uitvoeren van sociaal geaccepteerd/assertief gedrag te bevorderen. De training richt zich op het opheffen van sociaal-cognitieve tekorten bij personen met een LVB en delict-/probleemgedrag. De training helpt cliënten om hun vertrouwen te vergroten en invloed uit te oefenen op hun omgeving en eigen leven. Ze worden gestimuleerd om kleine successen te behalen en kleine stappen te maken richting hun doelen. Daarnaast leert de cliënt om persoonlijke risicovolle situaties te herkennen en te vermijden, positieve levensdoelen te stellen en in lastige situaties hun lichaamssignalen, emoties en niet-helpende gedachten te herkennen en hier op een helpende manier mee om te gaan, bijvoorbeeld door ontspanningstechnieken te gebruiken en helpende gedachten te formuleren. Tot slot leert de cliënt om assertieve in plaats van agressieve oplossingen te bedenken die goed zijn voor zichzelf, goed zijn voor de ander en hen op het rechte pad houden.

Hoe lang duurt de training?

Groepstraining

De groepstraining van CoVa-plus bestaat uit 25 sessies, inclusief start-, tussen- en eindgesprekken, en duurt 17 weken. De groepen bestaan uit maximaal vijf deelnemers en er worden twee groepssessies per week gegeven, afgewisseld met vijf individuele sessies.

Individuele training

De individuele training bestaat uit 20 bijeenkomsten, inclusief start-, tussen- en eindgesprekken, en vindt eenmaal per week plaats. De volledige individuele training heeft een doorlooptijd van 20 weken.

Voor wie is deze training bedoeld?

De training CoVa-plus is bedoeld voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (IQ tussen de 50 en 85) die problemen ervaren op verschillende leefgebieden en bij wie sprake is van cognitieve tekorten, zoals impulsiviteit en een gebrekkig probleemoplossend vermogen. De beperking moet zijn ontstaan voor het 18e levensjaar en de cliënt moet een indicatie hebben op basis van diagnostiek onderzoek door een gedragskundige of de uitkomst van de SCIL. De training is gericht op het verbeteren van zelfbeheersing, probleemoplossend vermogen en sociaal gedrag en wordt zowel in groepsverband als individueel aangeboden.

Voor wie is deze training niet bedoeld?

De training is niet bedoeld voor cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen (lezen en schrijven), bij wie sprake is van een DSM-diagnose antisociale persoonlijkheidsstoornis of psychopathie, of bij wie sprake is van acute, ernstige psychopathologie of verslaving. Contra-indicaties voor de groepsvariant van de training zijn onder meer praktische omstandigheden waardoor de cliënt niet kan deelnemen aan een groepstraining (bijvoorbeeld werk in wisseldiensten, zorg voor kinderen, grote reisafstand naar locatie), persoonskenmerken waardoor de cliënt niet kan deelnemen aan een groepstraining (bijvoorbeeld extreme vijandigheid of kwetsbaarheid), of bij wie sprake is van een laag recidiverisico.

Inzet vrijwilliger als BAP

De BAP (Belangrijke Andere Persoon) is een belangrijk onderdeel van de ondersteuning van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) tijdens en na de training. Het is mogelijk om een vrijwilliger deze rol te laten vervullen in samenwerking met het 3RO-project Vrijwilligersinzet bij de reclassering.

Maatwerk

Maatwerk is een ander belangrijk element van de interventie, wat betekent dat er individuele sessies zijn om de persoonlijke doelen en behoeften van de cliënt beter te kunnen aanpakken. De trainer kiest op maat verschillende oefeningen uit een toolbox en sluit deze aan bij de persoonlijke doelen van de cliënt. Er is ook een individuele variant van de training beschikbaar voor deelnemers die niet geschikt zijn voor groepstrainingen.

Een individuele trainingssessie / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over de CoVa-plus, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.