Matched care: betekenis en uitleg

Last Updated on 21 juni 2024 by M.G. Sulman

De term ‘matched care’ verwijst naar een benadering binnen de hulpverlening van het bieden van zorg en ondersteuning die specifiek is afgestemd op de individuele behoeften, voorkeuren en kenmerken van de ‘zorgvrager’, ‘cliënt’ en ‘patiënt’. Voor mensen met autismespectrumstoornis (ASS) is het bijvoorbeeld van belang om zorg en ondersteuning te ontvangen die past bij hun unieke behoeften, interesses en uitdagingen. Ook voor mensen met een psychose is matched care essentieel, waarbij de behandeling wordt afgestemd op hun individuele behoeften en omstandigheden. Dit kan bestaan uit psycho-educatie, medicatie, therapeutische interventies en sociale ondersteuning.

Er wordt in geval van psychose gewerkt op basis van principes van matched care (i.p.v. stepped care) / Bron: Freepik

Betekenis en uitleg van matched care

Binnen de gezondheidszorg zijn twee belangrijke principes van toepassing: matched care, waarbij elke patiënt de juiste behandeling ontvangt die past bij hun diagnose, en stepped care, waarbij zorg geleidelijk wordt opgebouwd en alleen de hulp wordt geboden die op dat moment nodig is, teinede overmatige afhankelijkheid van de gezondheidszorg te voorkomen.

In gevallen van complexe problematiek is matched care vaak effectiever dan stepped care. Deze benadering zorgt ervoor dat elke patiënt een op maat gemaakte behandeling ontvangt die specifiek is afgestemd op hun unieke behoeften en omstandigheden. Hierdoor kan de zorg beter worden afgestemd op de complexiteit van de situatie, wat resulteert in een verbeterde kwaliteit van zorg en welzijn voor de patiënt.

In plaats van een one-size-fits-all benadering, waarbij alle patiënten met bijvoorbeeld psychose of autisme dezelfde behandeling krijgen, wordt met matched care erkend dat deze aandoeningen zich op verschillende manieren manifesteren en dat een gepersonaliseerde aanpak de beste resultaten oplevert.

Matched care versus stepped care

Matched care betekent dat elke patiënt de juiste behandeling krijgt die past bij zijn of haar diagnose, en dat patiënten met dringende behoeften snel toegang moeten hebben tot passende hulp.

Stepped care, aan de andere kant, betekent dat patiënten alleen de hulp krijgen die op dat moment nodig is, zonder afhankelijk te worden gemaakt van meer zorg dan nodig is. Het idee is om zorg stapsgewijs op te bouwen, waarbij de meeste patiënten met een korte of minder intensieve behandeling geholpen kunnen worden, en meer intensieve therapieën worden gereserveerd voor patiënten met ernstigere problemen.

In Vogelvlucht:

  • Matched care: Zorgt voor gepersonaliseerde behandelingen die zijn afgestemd op individuele symptomen en behoeften.
  • Stepped care: Biedt zorg in verschillende stappen, waarbij lichte interventies eerst worden toegepast en intensievere zorg later wordt overwogen.
  • Matched care: Optimaliseert de effectiviteit door de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats te bieden.
  • Stepped care: Zo nodig geleidelijke intensivering van zorg afhankelijk van de reactie op eerdere interventies.
  • Matched care: Prioriteert de behoeften van individuele patiënten en past de behandeling dienovereenkomstig aan.
  • Stepped care: Kan resulteren in kosteneffectievere zorg door lichte interventies te proberen voordat meer intensieve behandelingen worden ingezet.

Voorbeelden van matched care

Voorbeelden waarbij matched geboden is:

Psychiatrische aandoeningen

Zoals bij mensen met een bipolaire stoornis, een psychose of een autismespectrumstoornis. Met matched care krijgt elke persoon de behandeling die perfect past bij hun specifieke diagnose en klachten, of het nu gaat om medicatie, therapie of ondersteuning.

Chronische ziekten

Mensen met bijvoorbeeld diabetes hebben verschillende behoeften als het gaat om medicatie, dieet en leefstijlaanpassingen. Met matched care krijgt iedereen een op maat gemaakt behandelplan dat perfect past bij hun individuele kenmerken, zoals levensstijl, medische geschiedenis en persoonlijke risicofactoren.

Oncologische zorg

Als we kijken naar kankerpatiënten met verschillende soorten tumoren, dan hebben ze mogelijk diverse behandelingsstrategieën nodig, zoals chirurgie, chemotherapie, gerichte therapie en immunotherapie. Met matched care krijgt elke patiënt de meest effectieve en gepersonaliseerde behandeling op basis van hun specifieke vorm van kanker, het stadium van de ziekte en hun genetische kenmerken.

Bij elke patiënt wordt zorgvuldig gekeken welke nazorg het beste past. Als iemand alleen fysiotherapie of psychologische zorg nodig heeft, wordt niet meteen gekozen voor een complexe revalidatiebehandeling. Dit gebeurt volgens het matched care-principe: de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats. Zorgverzekeraars geven echter vaak de voorkeur aan stepped care, waarbij eerst lichtere interventies worden geprobeerd voordat intensievere behandelingen worden ingezet. Maar in het geval van complexe problemen is directe matched care de beste aanpak.1Mijn Gezondheidsgids. Het belang van de juiste zorg na kankerbehandeling. https://www.mijngezondheidsgids.nl/oncologie/alles-over-kanker/het-belang-van-de-juiste-zorg-na-kankerbehandeling/

Geriatrische zorg

Oudere mensen met complexe gezondheidsproblemen, zoals dementie, hartaandoeningen en mobiliteitsbeperkingen, hebben vaak een alomvattende benadering van zorg nodig die rekening houdt met hun lichamelijke, mentale en emotionele behoeften. Met matched care krijgen ze een op maat gemaakt behandelingsplan dat zich richt op het verbeteren van hun levenskwaliteit en het bevorderen van zelfstandigheid.

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg moet kwetsbare ouderen met complexe problemen de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben, vooral in deze cruciale fase van het leven. Matched care is daarbij vanzelfsprekend: niet te veel zorg, maar ook niet te weinig. Klinische zorg kan hierbij van onschatbare waarde zijn. Het is essentieel dat gespecialiseerde ggz-instellingen beschikken over specifieke kennis en passende klinische voorzieningen op het gebied van psychiatrie, psychologie, geriatrie, neurologie en verpleegkunde. Ook moet tijdelijke opname mogelijk zijn. Vooral gespecialiseerde en geïntegreerde medische zorg is noodzakelijk voor deze groep, gezien hun vele gezondheidsproblemen en het risico van zowel onderdiagnose als onderbehandeling.2GGZ Standaarden. Ouderen met psychische aandoeningen. https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/ouderen-met-psychische-aandoeningen/kwetsbare-ouderen-met-complexe-problematiek-de-rol-van-de-gespecialiseerde-ggz

Afbeelding die het concept van ‘matched care’ in de gezondheidszorg uitbeeldt / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over matched care, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.