Hoe de profeet Mohammed Safiyah als zijn vrouw verwierf

Last Updated on 30 juni 2024 by M.G. Sulman

Safiyah (of: Safiyya) was een vrouw die leefde in de 7e eeuw. Haar volledige naam is Safiyah bint Huyayy, waarbij ‘bint Huyayy’ aangeeft dat ze de dochter was van een man genaamd ‘Huyayy’. Ze werd geboren rond het jaar 610 en stierf rond het jaar 670. Safiyah bint Huyayy was de vrouw van Kinana ibn al-Rabi, een van de leiders van de Joodse stam die in Khaybar woonde. Dit was een Joodse nederzetting die ongeveer 150 kilometer ten noorden van Medina lag. Volgens de sira, de biografie van Mohammed, werd Safiyah gevangengenomen en moest zij met de profeet Mohammed trouwen nadat hij haar man had laten martelen en doden. Ze wordt beschouwd als een ‘moeder van de gelovigen’.1In de islamitische traditie worden de vrouwen die met de profeet Mohammed zijn getrouwd en door hem als echtgenotes zijn erkend, aangeduid als ‘Ummahat al-Mu’minin’ (أمهات المؤمنين) in het Arabisch, wat vertaald kan worden als ‘Moeders der Gelovigen’. Safiyah bint Huyayy wordt ook als een van de ‘Moeders der Gelovigen’ beschouwd vanwege haar huwelijk met de profeet Mohammed. Mohammed liet zijn oog op haar vallen vanwege haar buitengewone schoonheid, zoals hij eerder had gedaan bij andere veroveringen. 

Slag bij Khaybar – Ali doodt de leider van de Joodse verdedigers / Bron: Wikimedia Commons

Samenvatting

Bij de verovering van Khaybar waren Safiyah’s broer, vader en echtgenoot onder degenen die werden gedood. Safiyah werd als buit meegenomen en zij werd tot zijn vrouw gemaakt. Mohammed had diezelfde nacht nog seks met haar. Het is uitermate wreed en vernederend om een gevangengenomen vrouw te verkrachten, maar haar diezelfde nacht nog verkrachten terwijl ze zwaar getraumatiseerd is als gevolg van de moord op haar familieleden, is gruwelijk, barbaars en beestachtig.2Atheism vs islam. Prophet Muhammad Killed Safiyyah bint Huyai’s Father, Husband, and Brother, and Had Sex with Her the Same Night. https://atheism-vs-islam.com/index.php?view=article&id=79:safiya-bint-huyai-s-father-husband-brother-killed-by-prophet-muhammad-and-next-night-he-had-sex-with-her&catid=9 (ingezien op 3-1-2024)

Slag bij Khaybar

In 628 n.Chr. viel de profeet Mohammed een Joodse stam in Khaybar aan. Het hoofd van Khaybar werd op bevel van Mohammed vermoord, terwijl de echtgenoot van zijn dochter Safiyah, Kinana ibn al-Rabi, op bevel van Mohammed op gruwelijke wijze werd gemarteld om informatie los te peuteren over de schatkist van de stam. Volgens Tabari zei Mohammed: “Martel hem totdat je eruit haalt wat hij heeft.”3Al-Tabari, Vol. 8, blz. 122

Kinana bleef blijkbaar standvastig en hield zijn lippen stijf op elkaar. In reactie daarop gaf Mohammed volgens historische verslagen het bevel om hem te martelen. Zubayr werd genoemd als degene die een vuur aanstak op de borst van Kinana met behulp van vuursteen en staal totdat hij bijna dood was. Later werd Kinana overgedragen aan Muhammad b. Maslama, die zijn hoofd eraf sloeg als wraak voor de dood van zijn broer Mahmud.4(Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, p. 515)

Hoe Mohammed Safiyah als zijn vrouw verwierf

Oorlogsbuit

Zoals te doen gebruikelijk werden de vrouwen als seksslavinnen onder Mohammeds mannen verdeeld, hetgeen is toegestaan in de Koran (soera 23:5-6 en70:29-30).5De sleutelwoorden zijn “hetgeen hun rechterhand bezit”. Deze uitdrukking verwijst naar slaven die als eigendom van de gelovigen werden beschouwd. Deze slaven konden worden verkregen door oorlogen, handel, of andere middelen.

De mooiste vrouw van de stam was de 17-jarige Safiyya, de dochter van de leider van de Banoe Nadir. Ze werd aan Dihya Al-Kalbi gegeven totdat de profeet van haar schoonheid hoorde.

Mensen prezen haar schoonheid in het bijzijn van de profeet Mohammed en zeiden dat ze nog nooit iemand zoals haar hadden gezien onder de krijgsgevangenen. De Profeet stuurde een boodschapper naar Dihya en gaf hem wat hij vroeg in ruil voor Safiyya. Dat waren 7 slavinnen.6 Sahih Muslim 1365e Vervolgens werd Safiyya mooi aangekleed en opgemaakt. De profeet verliet Khaybar en hield halt aan de andere kant ervan, waar een tent voor hem werd opgezet. ‘s Morgens riep de profeet op tot vrijgevigheid en mensen brachten voedsel, zoals dadels en gerst, mee, waardoor er een grote hoeveelheid voedsel aanwezig was. Ze begonnen te eten en te drinken. Anas, een compagnon van Mohammed, zei dat dit het bruiloftsfeest was van de profeet.7Sahih Muslim 1365f

‘Een van de meest gehate personen’

Mohammed was een krijgsheer die uit was op buit en (seks met) vrouwen. Volgens de bronnen sliep de profeet waarschijnlijk dezelfde nacht nog met haar. De Franse historicus Maxime Rodinson schreef over deze onverkwikkelijke situatie:

“He [Muhammad] persuaded her to embrace Islam and, being violently attracted to her, took her into his bed that very night.”8Maxime Rodinson. Muhammad. Tauris Parke Paperbacks, 2002, p.254.

Volgens Sahih Bukhari: toen de moslims Sadd Sahba bereikten – hoogstwaarschijnlijk dezelfde dag, gezien de geringe afstand van grofweg 25 km tot Khaybar – werd opgemerkt dat Safiya op dat moment niet meer menstrueerde. Op dat moment sliep Mohammed met haar.9Sahih al-Bukhari 2893

Moet je nagaan: de dag ervoor had Mohammed de vader, echtgenoot en broer van Safiyah tijdens de Slag bij Khaybar gedood. Mohammed gaf Safiyah geen enkele tijd om te rouwen. Ze moest naar bed met de man die haar familie had uitgemoord.

Safiya beschouwde Mohammed toentertijd als een van de meest gehate persosen:

Abdullah Ibn Umar vertelt dat Safiya zei: ‘Rasool Allah [Mohammed] was een van de meest gehate personen voor mij, omdat hij mijn man, vader en broer vermoordde. Vervolgens verzon hij excuses dat mijn vader de Arabieren tegen hem opzette. Hij bleef net zo lang doorgaan totdat ik niet meer boos was.’10Sahih Ibn Habban, pagina 5199, zie: https://web.archive.org/web/20180606065643/https://dorar.net/h/8c0075f9b3f63d7f09bf41d3ccfabef1 (ingezien op 3-1-2024)

Feit is dat het voor de gevangengenomen Safiyah een kwestie was van slikken of stikken. Safiyah moet hebben beseft dat iedere vorm van verzet zinloos is. Ze zou op welke manier dan ook verkracht worden, door de profeet of door een andere jihadist. Toch bood ze aanvankelijk nog verzet:

Safiyyah besteeg de kameel. De Profeet reed naast haar en legde een sluier over haar. Ze reisden met het moslimleger mee tot ze tien kilometer verwijderd waren van Khaybar, de thuisbasis van de vijand waar de strijd had plaatsgevonden, waar ze stopten om uit te rusten. Terwijl ze aan het rusten waren, wilde de Profeet het huwelijk met haar voltrekken, maar Safiyyah weigerde, wat hem van streek maakte. Bij het bereiken van As-Sahbaa’, dat zestien mijl verwijderd is van Khaybar, gehoorzaamde Safiyyah hem (en sliep met hem). Hij vroeg: “Waarom weigerde je tijdens de eerste rust?” Ze antwoordde: “O Boodschapper van Allah, ik was bang voor jou omdat de Joden te dichtbij waren.”11Ibn Sa’d, al-Tabqat, https://shorturl.at/krJV5

Safiyyah wees Mohammed aanvankelijk af, maar later stemde ze er wel mee in. Safiyyah’s familie was afgeslacht en wilde niet met de moordenaar naar bed en deze is vervolgens ‘van streek’. Laat dat even op je inwerken: alles draait om Mohammed en zijn behoeften en lusten. Hij moet zijn zin krijgen en houdt daarbij volstrekt geen rekening met de behoeften en emoties van een ander. Egocentrisme en narcisme kenmerken zijn karakter.

Toen Safiyyah  werd gevraagd waarom zij eerst weigerde, verzon ze het excuus van angst voor de Joden die te dichtbij waren, hoewel deze al verslagen waren. Het is duidelijk dat ze de balans had opgemaakt, haar immense pijn en verdriet noodgedwongen had ingeslikt en dat ze eieren voor haar geld koos.

Mohammed had een regelmatige aanvoer van (seks)slavinnen uit zijn niet-geringe deel van de buit:

“En weet dat er van alles wat jullie verkrijgen als buit, een vijfde voor Allah is, voor de Boodschapper, voor de naaste familieleden, voor de wezen, de armen en de reiziger, als jullie tenminste in Allah geloven en in datgene wat Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard op de dag van onderscheiding, de dag waarop de beide legers elkaar troffen. En Allah heeft macht over alle zaken.” (Soera 8:41)

Door te trouwen met roverhoofdman Mohammed, zou ze geen kwetsbare seksslavin zijn en had ze een betere positie. Als ze niet met Mohammed zou trouwen, zou ze zijn seksslavin of een seksslavin van een andere moslim zijn geworden. Dat was een veel slechter vooruitzicht. Dan kon ze dag en nacht verkracht worden om vervolgens op enig moment op een slavenmarkt te belanden waar ze zou worden verkocht aan de hoogste bieder. Dat is een zeer onzeker bestaan en buitengewoon vernederend en traumatiserend. Dan kon je beter één van de vrouwen van de profeet, de moordenaar van je familie, zijn. Van twee kwaden was dit het beste.

In een traditie van al-Tabari, Deel XXXIX (pag. 185), wordt beschreven dat Abu Ayyub de nacht aan de deur van de profeet verbleef terwijl hij met Safiyyah was. Toen Abu Ayyub de profeet de volgende ochtend zag, uitte hij zijn bezorgdheid over het feit dat de profeet met Safiyyah lag, omdat kort daarvoor nog haar vader, broer en man door de profeet waren gedood.

Overlevingsstrategie

Uit de islamitische bronnen komt het beeld naar voren van een vrouw die een slimme overlevingsstrategie hanteert in een ingewikkelde en traumatiserende situatie. Door in te stemmen met het huwelijk en intiem te zijn met de moordenaar van haar familie, lijkt het erop dat ze probeert een gunstige positie te verkrijgen en zichzelf te beschermen tegen de onzekerheden en vernederingen die ze als seksslavin zou kunnen ervaren. Het laat niet alleen zien dat machtsongelijkheid een grote rol speelde in de keuzes die Safiyyah maakte, maar ook dat zij geconfronteerd werd met verschrikkelijk moeilijke keuzes en dat haar overlevingsdrang zeer sterk was.

Schuil-Jodin

De Joden die tijdens de Spaanse inquisitie in Spanje en Portugal hun Joodse identiteit verborgen en zich voordeden als christenen, werden vaak aangeduid als ‘Marranen’. Tijdens de Spaanse inquisitie werden Joden gedwongen zich te bekeren tot het christendom of anders te lijden onder vervolging. Velen van hen kozen ervoor om hun Joodse identiteit in het geheim te behouden terwijl ze zich naar buiten toe als christenen voordeden. Dit was een overlevingsstrategie om te ontsnappen aan religieuze vervolging. Er is een parallel te trekken tussen de situatie van Safiyyah en de Marranen.

Naar verluidt ging er eens een slavin van Safiyyah naar Omar ibn al-Chattab – die van 634 tot 644 de tweede kalief was – en zij beschuldigde Safiyyah ervan genegenheid te koesteren voor de sabbat en goede banden te onderhouden met de Joden.12Ibn Abdul-Barr Omar riep Safiyyah bij zich en ondervroeg haar hierover. Wat kon zij zeggen? Dat zij inderdaad nog trouw was aan haar Joodse geloof en niet in de leugens van Mohammed geloofde? Nee, natuurlijk niet, dat zou haar de kop kosten. Rustig antwoordde Safiyyah: “Wat betreft de sabbat, daar heb ik geen liefde voor, omdat Allah de Almachtige mij een betere dag heeft geschonken [namelijk de vrijdag, de dag met ene hoge status binnen de islam]. En wat betreft de Joden, ik heb familie onder hen, en daarom onderhoud ik familiebanden met hen.” Safiyyah vroeg aan haar slavin waarom ze leugens verspreidde. De slavin zat klem en besefte dat het haar woord was tegen de ‘moeder der gelovigen’. Zij schreef daarom haar daad toe aan Satan. Die had haar hiertoe aangezet. Vervolgens, zo gaat het verhaal, besloot Safiyyah om haar slavin vrij te laten.

De gebeurtenissen met betrekking tot Safiyah bint Huyayy worden in verschillende hadiths (overleveringen) vermeld, zoals die van Sahih Bukhari en Sahih Muslim, die worden beschouwd als twee van de meest betrouwbare verzamelingen. Om de hadith goed te begrijpen, is het belangrijk om tussen de regels door te kunnen lezen.13Ali Sina. Did muhammad rape Safiyah? https://derafsh-kaviyani.com/english/safiyah2.pdf (ingezien op 2-1-2024) Het is zeer aannemelijk om te veronderstellen dat Safiyyah, net als de Marranen, in het geheim trouw bleef aan de wet van Mozes en het Joodse geloof. Het zou namelijk volslagen irreëel zijn om ervan uit te gaan dat Safiyyah in volle overtuiging en alle oprechtheid over zou zijn gegaan tot de islam, nadat haar vader, haar man, andere familieleden en vele andere leden van haar stam door de roversbende van Mohammed waren omgebracht. De man van Safiyyah was ook nog eens, op last van Mohammed, op brute wijze gemarteld voordat zijn hoofd eraf werd gehakt. En Safiyyah zelf is de eerste nacht nog door Mohammed verkracht. Ja, zij werd gevangengenomen en verkracht. Er is geen ander woord om deze seksuele daad van de profeet te beschrijven. Het zou waanzinnig zijn om te veronderstellen dat ze – na al deze schokkende en traumatiserende gebeurtenissen – de liefde zouden bedrijven met elkaar. Alsof ze vrijwillig haar benen zou spreiden voor de moordenaar van haar geliefden. Zo’n scenario is alleen denkbaar in de zieke geest van een psychopaat of in de hoofden van moslims die coûte que coûte en tegen beter weten in, de daden van hun geliefde profeet willen goedpraten. Ali Sina, een in Iran geboren Canadese ex-moslim, activist en criticus van de islam, schrijft hierover:

“De tragedie is niet dat de islam een leugen is, maar dat deze de hersenen van zijn aanhangers zodanig heeft beschadigd dat zij niet langer rationeel kunnen denken.14Terzijde: Dit fenomeen zie je duidelijk terugkomen bij vele moslims met wie ‘Christian Prince’ de degens kruist, zie: https://www.youtube.com/hashtag/christianprince. Ze zien alles geelzuchtig. Voor hen is de werkelijkheid vervormd. Als je moslim bent, leef je in een universum van holle en bolle spiegels. Je ziet de wereld verwrongen. Als je eenmaal uit de islam komt, zul je de dingen in hun werkelijke dimensies gaan zien. Het is niet alleen jouw mening die verandert, jouw hele wereldbeeld, jouw fundamentele cognitieve oriëntatie verandert.”15“The tragedy is not that Islam is a lie, it is the fact that it has damaged the brain of its adherents to such an extent that they can no longer think rationally. They see everything jaundiced. Reality is distorted for them. When you are a Muslim you live in a universe of concave and convex mirrors. You see the world warped. Once you come out of Islam you will start seeing things in their real dimensions. It’s not just your opinion that changes, your entire weltanschauung, your fundamental cognitive orientation changes.” Bron: Ali Sina. Did muhammad rape Safiyah? https://derafsh-kaviyani.com/english/safiyah2.pdf (ingezien op 2-1-2024)

Bij de Marranen zien we dat Joden onder grote druk stonden om hun religieuze overtuigingen te verbergen als reactie op de moeilijke omstandigheden waarin ze zich bevonden. Dat deden ze puur om te overleven. De Marranen voelden zich aangetrokken tot Esther. Esther had immers ook haar afkomst en haar volk niet bekendgemaakt en was een soort ‘schuil- Jodin’.16H. Biesma. Gedoopte joden – verdachte christenen (II). https://www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi36-6b.php (ingezien op 2-1-2024) Grote kans dat Safiyyah ook een schuil-Jodin was, wat op valt te maken uit het voormelde incident. Zo zal Safiyyah zich waarschijnlijk in allerlei bochten hebben moeten wringen om vast te blijven houden aan Joodse gebruiken en rituelen, zoals de sabbat. Haar slavin had dat kennelijk opgemerkt en haar er vervolgens bij gelapt. Zij wilde er mogelijk een slaatje uitslaan. Safiyyah wist zich echter uit deze penibele situatie te redden en te overleven.

Mohammed wordt vergiftigd

Uiteindelijk zou een andere Jodin de schurk Mohammed vergiftigen, omdat hij haar familie had afgeslacht. Zaynab Bint al-Harith bereidde na de verovering van Khaybar een geroosterd lam met gif en bood het hem als een geschenk aan. Hij at ervan en als gevolg daarvan werd hij chronisch ziek en zou hij zo’n vijf jaar later een pijnlijke dood sterven. Volgens Mohammed had hij het gevoel alsof ‘iemand zijn aorta had afgesneden’ door het vergif dat hem jaren eerder was toegediend.17Sahih al-Bukhari 4428 Hij onthulde daarmee dat hij, volgens zijn eigen koran, een valse profeet was. In soera 69:44–46 staat namelijk dat als Mohammed de woorden van Allah zou veranderen, Allah zijn aorta zou doorsnijden.

Volgens zijn vrouw Aïsja stierf hij een zeer pijnlijke dood:

“I never saw anyone suffer more pain than the Messenger of Allah (ﷺ).”

“Ik heb nooit iemand meer pijn zien lijden dan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem).”18Sunan Ibn Majah 1622

Is Mohammed het perfecte voorbeeld?

Mohammed wordt in de islam beschouwd als ‘Uswatun Hasana’. Dit betekent zoveel als ‘het Perfecte Voorbeeld’. Hij wordt dus beschouwd als het perfecte voorbeeld voor moslims in hun geloofspraktijk, moraal en gedrag. Dit betekent dat de man die overdag mensen vermoordt en ‘s nachts met hun vrouwelijke familieleden naar bed gaat, tot voorbeeld strekt voor alle moslims, wereldwijd en van alle tijden. Dit is dan ook precies wat we Islamitische Staat (IS) hebben zien doen. De 23-jarige Nofa vertelt over de verschrikkingen die ze meemaakte toen ze als seksslavin was gevangen bij Islamitische Staat: “Ik was gewoon zijn eigendom, alsof ik een huis of een auto was. Wanneer hij wilde, kwam hij naar me toe om me te verkrachten. Als ik weigerde, sloeg hij me en bedreigde hij me met de dood.”

Mohammed wordt in de islam als  hét perfecte voorbeeld gezien, terwijl de Koran hem tegelijk afspiegelt als een zondaar (soera 48:1-2). Dat blijkt ook duidelijk uit zijn gedrag. Alleen Jezus Christus was zondeloos (Johannes 8:46; 2 Korinthiërs 5:21; Hebreeën 4:15; 7:26) en verdient navolging.

Docente en schrijfster Sara al-Drees gearresteerd vanwege een tweet over Safiyah

Sara al-Drees, een Koeweitse lerares en auteur met honderdduizenden volgers op Twitter, werd in 2015 gearresteerd vanwege een tweet waarin ze de huwelijksgeschiedenis van de profeet Mohammed met zijn vrouw Safiyah linkte aan de praktijken van IS. Ze werd beschuldigd van godslastering.

In de tweet verwees ze naar het verhaal van Safiyah, een Joodse vrouw die de Profeet tot zijn vrouw maakte na een strijd waarin haar broer, vader en echtgenoot allemaal waren omgekomen. Ze suggereerde dat IS dit verhaal gebruikte om hun eigen barbaarse praktijken in het heden te rechtvaardigen.

“Als je het verhaal van Safiyah bint Hayi leest, leer je de waarheid over Islamitische Staat.”19“If you read the story of Safiyah bint Hayi, you would learn the truth about the Islamic State.” – de tweet waarvoor Sara werd opgepakt.

Sara al-Drees / Bron: Wikimedia Commons

Video: Intense Description Of Muhammad Destroying Safiyyah’s Life | Christian Prince

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.