De 7 gaven van de Heilige Geest + Bijbeltekst

Last Updated on 2 juni 2024 by M.G. Sulman

De Zeven Gaven van de Heilige Geest zijn een centraal concept in de Rooms-Katholieke theologie. Deze gaven helpen gelovigen om Gods wil te begrijpen en uit te voeren. Ze zijn bedoeld om de spirituele groei en het dienstwerk in de gemeenschap te bevorderen.

De zeven gaven van de Heilige Geest, inclusief een duif als symbool voor de Heilige Geest / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

De Zeven Gaven van de Heilige Geest

De zeven gaven van de Heilige Geest zijn een belangrijk aspect van het christelijk geloof. Laten we deze gaven kort toelichten:

 1. Wijsheid (Sapientia): Dit is de gave die ons helpt om God en Zijn plannen voor ons leven te begrijpen en te waarderen. Het gaat verder dan menselijke wijsheid en geeft een dieper inzicht in de goddelijke waarheden.
 2. Verstand (Intellectus): Dit is de gave die ons helpt om de waarheden van het geloof te begrijpen. Het zorgt voor een dieper begrip van de mysteries van ons geloof.
 3. Raad (Consilium): Deze gave helpt ons om de juiste beslissingen te nemen in het licht van Gods wil. Het leidt ons in ons morele en spirituele leven, zodat we goed kunnen onderscheiden wat juist is.
 4. Sterkte (Fortitudo): Dit is de gave van moed en doorzettingsvermogen om Gods wil te doen, zelfs te midden van moeilijkheden en beproevingen. Het geeft ons de kracht om onze overtuigingen te verdedigen.
 5. Wetenschap (Scientia): Deze gave helpt ons om de wereld te zien zoals God die ziet, zodat we de schepping op de juiste manier kunnen waarderen en gebruiken. Het omvat ook een diep begrip van de natuur en het doel van Gods schepping.
 6. Godsvrucht (Pietas): Dit is de gave die ons helpt om God met liefde en respect te vereren en om een diepe, respectvolle liefde voor anderen te hebben als kinderen van God. Het bevordert een gevoel van respect, liefde en eerbied voor God en Zijn schepping.
 7. Vreze des Heren (Timor Domini): Dit is de gave van eerbied en ontzag voor God, niet uit angst voor straf, maar uit respect voor Zijn oneindige grootheid en heiligheid. Het helpt ons om ons leven in overeenstemming te brengen met Zijn wil.

Deze gaven helpen gelovigen om in deugdzaamheid te groeien en een dieper, meer vervuld spiritueel leven te leiden. Ze vormen de basis voor een sterke relatie met God en ondersteunen ons in onze dagelijkse strijd tegen morele en spirituele uitdagingen.

Bijbelse Oorsprong (Bijbeltekst)

De leer van de zeven gaven komt uit een oudtestamentisch ‘orakel’ van de profeet Jesaja. In de Willibrordvertaling (1995) staat:

Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN.” (Jesaja 11,1-3).

Zes of Zeven Gaven?

Deze tekst noemt zes gaven. De oorspronkelijke Hebreeuwse tekst bevat ook zes gaven. De Griekse bijbelvertaling, de Septuagint, bracht echter een verandering aan. Het Hebreeuwse woord voor ‘ontzag voor de Heer’ (yir’àh) werd gesplitst in ‘godsvrucht’ (eusebia) en ‘godsvrees’ (fobos theou). Hierdoor kwam men op zeven gaven, een getal dat in de Bijbel volheid en volmaaktheid symboliseert.

Wat is een ‘Gave’?

Een ‘gave’ is een talent of genade van de Heilige Geest. Deze gaven helpen gelovigen om Gods wil te begrijpen en na te leven. Ze bevorderen de spirituele groei en het dienstwerk binnen de gemeenschap. Elke gave draagt bij aan de opbouw van de Kerk.

In Vogelvlucht

De Zeven Gaven van de Heilige Geest met passende symbolen, Bijbelteksten en spreekwoorden:

 1. Wijsheid:
  • Symbool: Een oude wijze uil.
  • Beschrijving: Helpt ons God en Zijn plan te begrijpen.
  • Spreekwoord: “Wijsheid komt met de jaren.”
  • Bijbeltekst: “De vreze des HEREN is het begin der wijsheid.” (Spreuken 9:10)
 2. Verstand:
  • Symbool: Een open boek met een stralende lamp.
  • Beschrijving: Geeft inzicht in de waarheden van het geloof.
  • Spreekwoord: “Kennis is macht.”
  • Bijbeltekst: “Geef mij verstand, dat ik Uw wet bewaar en haar onderhoud met geheel mijn hart.” (Psalm 119:34)
 3. Raad:
  • Symbool: Twee handen die elkaar vasthouden.
  • Beschrijving: Helpt bij het nemen van juiste beslissingen volgens Gods wil.
  • Spreekwoord: “Twee weten meer dan één.”
  • Bijbeltekst: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Psalm 119:105)
 4. Sterkte:
  • Symbool: Een stevige eik in een storm.
  • Beschrijving: Geeft moed om Gods wil te doen, zelfs bij tegenslag.
  • Spreekwoord: “De aanhouder wint.”
  • Bijbeltekst: “De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd.” (Psalm 28:7)
 5. Wetenschap:
  • Symbool: Een wereldbol met een kruis erboven.
  • Beschrijving: Helpt ons de wereld zoals God te zien.
  • Spreekwoord: “Meten is weten.”
  • Bijbeltekst: “De aarde is des HEEREN, en haar volheid; de wereld en die daarop wonen.” (Psalm 24:1)
 6. Godsvrucht:
  • Symbool: Een hart met een kruis erin.
  • Beschrijving: Bevordert liefde en respect voor God en anderen.
  • Spreekwoord: “Liefde overwint alles.”
  • Bijbeltekst: “Wees liefderijk jegens elkander, barmhartig, elkaar vergevend, gelijk ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeziërs 4:32)
 7. Vreze des Heren:
  • Symbool: Een knielende figuur voor een groot licht.
  • Beschrijving: Geeft eerbied en ontzag voor God.
  • Spreekwoord: “Wie God vreest, heeft niets anders te vrezen”, aldus een oude Engelse hymne.
  • Bijbeltekst: “De vreze des HEREN is het begin der kennis.” (Spreuken 1:7)

De Zeven Gaven van de Heilige Geest door de kunstschilder Jan Meily

De Zeven Gaven van de Heilige Geest zijn inderdaad in de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam door de kunstschilder Jan Meily met gouden letters op de muur geschreven. Dit project maakt deel uit van de decoratieve kunstwerken in deze kathedraal, die een belangrijke rol spelen in het benadrukken van de theologische en spirituele elementen van het geloof.

HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal / Bron: Wikimedia Commons

Over Jan Meily en zijn werk

Jan Meily (1932-2007) was een bekende Nederlandse kunstschilder. Zijn specialisatie was religieuze kunst. Hij was vooral actief in de tweede helft van de 20e eeuw. Deze kunstschilder heeft met zijn werken veel kerken in Nederland gedecoreerd. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een combinatie van traditionele en moderne technieken, waarbij hij vaak religieuze symboliek op een toegankelijke en toch diepgaande manier presenteerde.

HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal

De HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal, gelegen in het centrum van Rotterdam, is een van de belangrijkste katholieke kerken in de stad. De kathedraal is gebouwd tussen 1906 en 1907 en is gewijd aan de heiligen Laurentius en Elisabeth. Het interieur van de kathedraal is rijkelijk versierd met kunstwerken en decoraties die bijdragen aan de spirituele sfeer van de ruimte.

De Zeven Gaven in de Kathedraal

De Zeven Gaven van de Heilige Geest die op de muur van de kathedraal geschreven zijn, vormen een belangrijk onderdeel van de decoratie. Ze dienen als een constante herinnering aan de gelovigen van de spirituele hulp en begeleiding die de Heilige Geest biedt. De keuze voor gouden letters benadrukt de waarde en het belang van deze gaven binnen het katholieke geloof.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.