De 12 edelstenen in de stadsmuur van het nieuwe Jeruzalem (Op. 21:19-20)

Last Updated on 10 april 2023 by M.G. Sulman

In Openbaring 21 vanaf vers 9 wordt geschetst hoe ‘het nieuwe Jeruzalem’ eruit zal zien. In de verzen 19 en 20 staat beschreven hoe de fundamenten van de muur van de stad – de grondstenen van de stadsmuur – versierd zullen zijn: “En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist.”1Herziene Statenvertaling Deze opsomming van stenen is saillant. Al deze 12 edelstenen zijn namelijk anisotrope edelstenen. Dat zijn edelstenen die kleurrijke patronen vertonen onder ‘puur’ licht.

Engel toont Johannes het nieuwe Jeruzalem / Bron: Wikimedia Commons

Isotrope en anisotrope edelstenen

In de afgelopen eeuw is ontdekt dat edelstenen kunnen worden geclassificeerd als anisotroop of isotroop. En het is nog niet eens zo lang geleden dat wetenschappers kruis-gepolariseerd licht hebben ontdekt, dat kan worden gebruikt om te identificeren of een edelsteen anisotroop of isotroop is.

In wezen vliegt licht weg. Vanaf de bron kaatst het in alle richtingen. Gepolariseerd licht is een deel van dit licht dat in een bepaalde richting vliegt.2Parallaxe. Dit is hoe gepolariseerd licht werkt en hoe je polarisatiefilters kunt gebruiken om gekke effecten te zien in de camera. https://parallaxe.nl/dit-is-hoe-gepolariseerd-licht-werkt-en-hoe-je-polarisatiefilters-kunt-gebruiken-om-gekke-effecten-te-zien-in-de-camera/ (ingezien op 30-11-2022) Wanneer edelstenen worden bekeken in gekruist gepolariseerd licht (vergelijkbaar met ‘puur’ licht), zie je dat anisotrope stenen een waaier aan kleuren voortbrengen, alle kleuren van de regenboog in prachtige schakeringen. Dit in tegenstelling tot isotrope stenen die al hun kleur verliezen en zwart lijken.3Christian evidence. The 12 Foundation Stones in New Jerusalem. https://www.christianevidence.net/2018/09/the-12-foundation-stones-in-new.html (ingezien op 30-11-2022)

De 12 edelstenen in Op. 21:19-20 zijn anisotrope edelstenen

Gelet op bovenstaande is het saillant dat in het Bijbelboek Openbaring hoofdstuk 21 wordt gezegd dat 12 edelstenen de fundamenten van de muur van het nieuwe Jeruzalem zullen versieren. Al deze 12 edelstenen zijn anisotrope edelstenen. Dit zijn edelstenen die kleurrijke patronen vertonen onder ‘puur’ licht.

Interessant te deze is is dat diamant, robijn of granaat niet in deze opsomming staan. Dit terwijl het veelvoorkomende edelstenen zijn en ook in de Bijbel voorkomen:

  • “Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.” (Spreuken 31:10)
  • Diamant wordt mogelijk in de Bijbel genoemd in Exodus 28:18; 39:11.
  • Granaat is één van de stenen van de borstplaat, gedragen door de hogepriester Aäron, en vervolgens door elke Hogepriester in de Tempel tijdens het uitvoeren van heilige plichten.(Exodus 28:21)

Deze stenen zijn isotroop. Wanneer er ‘puur’ licht doorheen gaat, is er helemaal geen schoonheid.

Tot slot

Voor de versiering van de grondstenen van de stadsmuur van het nieuwe Jeruzalem heeft God gekozen voor edelstenen die onder ‘puur’ licht prachtige kleurschakeringen verspreiden. Tegelijk worden er geen stenen gebruikt die hun kleur verliezen in ‘puur’ licht.

Video

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over dit Bijbelgedeelte. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.