Nieuw Jeruzalem: betekenis en uitleg

Last Updated on 20 augustus 2023 by M.G. Sulman

Het Nieuwe Jeruzalem is een belangrijk concept in de Bijbelboek Openbaring, ook wel het Boek Openbaring of de Apocalyps genoemd. Het Nieuwe Jeruzalem, ook wel Hemels Jeruzalem genoemd, komt uit een visioen in het nieuwtestamentische boek Openbaring van Johannes 21:10-22:5. Daar staat dat aan het einde van de Apocalyps een nieuwe stad, een Nieuw Jeruzalem, zal verrijzen. Dit zal plaatsvinden nadat de oude hemel en aarde zijn verdwenen.

Engel toont Johannes het nieuwe Jeruzalem / Bron: Wikimedia Commons

Nieuw Jeruzalem

Volgens Openbaring 21:2 zal God “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” scheppen, en daarbinnen zal Hij “een nieuw Jeruzalem” vestigen. Dit Nieuwe Jeruzalem zal volgens de beschrijving in Openbaring 21:9-27 een grote stad zijn met gouden straten en poorten van parels, met twaalf poorten die naar de twaalf stammen van Israël leiden. De stad zal ook worden omgeven door een muur met twaalf fundamenten, die zijn gemarkeerd met de namen van de twaalf apostelen van Jezus.

Fysiek en/of symbolisch

Er zijn verschillende interpretaties van het Nieuwe Jeruzalem in de bijbel, en sommigen zien het als een letterlijke stad die in de hemelen zal bestaan, terwijl anderen het als een symbolische afbeelding van Gods volmaakte heerschappij en vrede op aarde zien.

De website Bijbelwoord schrijft hierover:

“Het is moeilijk om te begrijpen hoe wij ons het nieuwe Jeruzalem moeten voorstellen. De Bijbel spreekt echter wel over een nieuwe hemel (wat lucht betekent) en een nieuwe aarde. Het lijkt er dus op dat het Nieuwe Jeruzalem zowel fysiek als geestelijk zal zijn. Het wordt gedetailleerd beschreven in Openbaring 21 en 22, maar sommige beschrijvingen kunnen beelden zijn van dingen die wij op dit moment niet kunnen begrijpen.”1Bijbelwoord. Is Het Waar Dat Er Een Nieuw Jeruzalem Is In De Hemel? https://www.bijbelwoord.nl/is-het-waar-dat-er-een-nieuw-jeruzalem-is-in-de-hemel/ (ingezien op 25-12-2022)

Boodschap

Wat de betekenis ook is, het Nieuwe Jeruzalem is voor velen een bron van inspiratie en hoop, en het staat symbool voor de belofte van God om zijn volk te redden en te verlossen.

Van het album ‘de Johannes de Heer studio sessies’ (2014).

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.