VVD-leider Rutte sluit coalitie met PVV uit (2021)

Last Updated on 2 april 2023 by M.G. Sulman

Lijsttrekker Mark Rutte van de VVD wil niet opnieuw regeren met de PVV. Dit maakte hij duidelijk in het een-op-eendebat met Geert Wilders, dat op 11 maart 2021 werd uitgezonden op NPO1. Rutte valt vooral over het ‘minder, minder, minder Marokkanen’ van Wilders. Hij zegt daarover: “Dan zeg je tegen een hele bevolkingsgroep: ik zet jullie weg en dat vind ik verschrikkelijk.” Rutte zei eerder ook dat Wilders heeft geprobeerd grondwettelijke vrijheden in te perken. Rutte noemt het sluiten van moskeeën en het verbieden van de Koran als voorbeeld. De PVV is echter niet de enige partij met plannen die grondwettelijke vrijheden probeert in te perken. Laat ik het geheugen van de VVD eens opfrissen.

Mark Rutte (VVD)
Mark Rutte (VVD)

Onverdoofd ritueel slachten

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft in 2018 een initiatiefwetsvoorstel ingediend om een einde te maken aan het onverdoofd ritueel slachten van dieren (W11.18.0055/IV). Een ruime Kamermeerderheid leek het voorstel te steunen. De PvdA, PVV, SP, GroenLinks en D66 stonden achter het plan van de PvdD. Wel heeft het ledencongres van D66 op 28 mei 2011 met grote meerderheid de Tweede Kamerfractie gecorrigeerd. Het congres heeft de D66-fractie opgedragen niet in te stemmen met het voorstel van PvdD. De D66-leden waren van mening dat het voorstel indruist tegen de vrijheid van godsdienst en de godsdienstuitoefening inperkt. Maar het verzet groeide ook bij de achterban van andere partijen die het initiatiefwetsvoorstel steunde van de PvdD voor een verbod op de onbedwelmde slacht, zoals de VVD.

In 2011 sneuvelde het voorstel in de Eerste Kamer, mede dankzij het convenant dat toenmalig staatssecretaris Henk Bleker van het CDA sloot over hogere dierenwelzijnseisen.

Regeringspartij VVD gaf in 2018 nog aan niet tegen een verbod te zijn op onverdoofd ritueel slachten. Een verbod brengt echter een vergaande aantasting van de vrijheid van godsdienst met zich mee. Sommige joden en moslims willen, vanwege hun geloof, dat dieren voor de slacht niet worden verdoofd. Het verbieden van de rituele slacht druist in tegen de Grondwet en de mensenrechten. In een advies schrijft de Raad van State in 2019 dat het wetsvoorstel van fractievoorzitter Thieme de vrijheid van godsdienst te veel aantast.

Gewetensbezwaarde ambtenaren

D66-kamerleden Dijkstra en Schouw hebben op 3 augustus 2012 een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een einde moet maken aan de gewetensbezwaarde ambtenaar die geen stellen van gelijk geslacht willen trouwen vanwege hun kijk op het huwelijk. Het voorstel (EK 33.344, A) is op 11 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

De voorstanders van dit initiatiefvoorstel stellen dat iedere ambtenaar gehouden is de wet uit te voeren en dat ambtenaren niet mogen discrimineren. De Raad van State stelt in haar advies over gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaren d.d. 8 juni 2012 echter dat het discriminatieverbod niet in geding is, wanneer:

  • paren van gelijk geslacht kunnen trouwen in de gemeente van hun keuze (want er is altijd een trouwambtenaar beschikbaar); en
  • zij dankzij interne maatregelen en afspraken niet worden geconfronteerd met een gewetensbezwaarde trouwambtenaar.

Het advies van de Raad van State stelt dat het niet honoreren van religieuze gewetensbezwaren van trouwambtenaren leidt tot indirect onderscheid op grond van godsdienst: “Door trouwambtenaren niet toe te staan om te weigeren een huwelijk tussen paren van gelijk geslacht te sluiten, worden immers degenen die het huwelijk op religieuze gronden zien als uitsluitend een verbintenis tussen man en vrouw, benadeeld ten opzichte van ambtenaren met een andere, niet-religieuze achtergrond.” Ook wees de Raad van State op het grondrecht van iedere Nederlander op benoembaarheid op gelijke voet in de openbare dienst (artikel 3 van de Grondwet).1Voorlichting Raad van State inzake gewetensbezwaarde trouwambtenaren. 8 juni 2012. Dit document is een bijlage bij: Kamerbrief gewetensbezwaarde ambtenaren | Kamerstuk | 08-06-2012 | BZK.

Conclusie

De VVD heeft in haar recente verleden zelf laten zien dat zij een partij is die er niet voor terugdeinst om grondwettelijke vrijheden van bepaalde groepen Nederlanders in te (willen) perken. Het zijn in het bijzonder de christelijke partijen die in de bres springen voor grondwettelijke vrijheden, niet alleen voor christenen maar ook voor mensen met een andere levensovertuiging. Stem daarom op een christelijke partij als de vrijheid je lief is.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.