A met streepje naar links of rechts: à of á?

Last Updated on 13 maart 2023 by M.G. Sulman

Het streepje op de letter A wordt een accent genoemd en kan de betekenis van een woord veranderen, afhankelijk van welk accent wordt gebruikt. Het accent aigu (á) is het streepje dat van linksonder naar rechtsboven wijst. Als dit wordt gebruikt, dan wil je vaak iets benadrukken. Bijvoorbeeld: Je moet eerst dát doen, voordat je buiten gaat spelen. à heeft niet één vaste betekenis. Het accent grave (à) is het streepje dan van linksboven naar rechtsonder wijst. Vaak wordt à gebruikt tussen twee getallen, zoals ‘tweehonderd à driehonderd’.

A met streepje naar links of rechts: à of á? / Bron: Martin Sulman

A met streepje naar links of rechts

Accenttekens

In de Nederlandse taal worden accenttekens gebruikt om de klemtoon van een woord aan te geven. Er zijn verschillende soorten accenttekens, waaronder het accent aigu (´) en het accent grave (`). Het gebruik van accenttekens kan nuttig zijn om de uitspraak en betekenis van een woord correct over te brengen.

A met streepje naar rechts: á

Het accent aigu wordt geschreven als een schuin streepje dat van linksonder naar rechtsboven wijst (´).

A met een streepje naar rechts gebruik je om ergens de nadruk op te leggen: dáár ligt mijn telefoon! Of in de zin: dus dát bedoel je! Dat wordt ‘nadrukteken’ of ‘klemtoonteken’ (´) genoemd. Dit gebruik je om een woord of lettergreep te benadrukken.

A met streepje naar links: à

Het accent grave wordt geschreven als een schuin streepje dat van linksboven naar rechtsonder wijst (`).

In het Nederlands gebruik je ‘a met een streepje naar rechts’ voor het aanduiden van een eenheid. Bijvoorbeeld: tandpasta à € 5. Dit betekent dat de tandpasta € 5 per stuk kosten. Of: De reis duurt twee à drie dagen.

Het voorzetsel à is uit het Frans afkomstig. Andere bekende voorbeelden zijn voilà en déjà vu. Maar je komt het ook tegen in enkele woordcombinaties, zoals à la minute, à la carte, à la crème, à propos, à raison van, mer à boire, pied-à-terre en tête-à-tête.1Onze Taal. Wat is juist: ‘Het duurt twee à drie dagen’ of ‘Het duurt twee á drie dagen’? https://www.onzetaal.nl/taalloket/twee-a-drie (ingezien op 13-3-2023)

kortom, een accent grave op een a komt in de Nederlandse taal maar weinig voor.

Werken achter de computer of pc / Bron: Pixabay

Het accent circonflexe (het dakje: ^)

In de hedendaagse Nederlandse spelling wordt een accent circonflexe, oftewel het dakje (^), vrijwel alleen gebruikt bij Nederlandse woorden van Franse oorsprong, zoals fêteren, crêpe en maîtresse. Volgens Onze Taal blijft het accent circonflexe ook nog staan in ‘nog echt Franse’ woordgroepen als en dépôt, coûte que coûte, crème fraîche en maître d’hôtel.2Onze Taal. Wordt het accent circonflexe (het dakje: ^) tegenwoordig nog wel gebruikt in het Nederlands? https://www.onzetaal.nl/taalloket/accent-circonflexe (ingezien op 13-3-2023)

In oude Nederlandse teksten, zoals het voormalige volkslied Wien Neêrlands bloed, duidt het accent circonflexe op het vervallen van de voorgaande letter. Dit accent wordt daarom ook wel een samentrekkingsteken genoemd.

Hoe typ je een ‘a’ met streepje naar rechts?

Een accent aigu wordt gebruikt om nadruk te leggen op de letter a met een streepje naar rechts erboven. Hier zijn verschillende manieren om dit te typen:

  • Je kunt Alt + 160 typen op het numerieke toetsenbord
  • Alt Gr + a met de Alt Gr toets. Deze toets zit rechts naast je statiebalk
  • A  met de “dodetoets” methode. Type ‘ en dan a
  • Type tegelijk Ctrl + Alt + a
  • Op een smartphone kun je de letter A ingedrukt houden totdat de optie á verschijnt en deze selecteren

Hoe krijg je een streepje op de ‘a’ naar links?

Om een streepje naar links op de letter A te krijgen, oftewel à, zijn er de volgende manieren:

  •  Houdt de Alt toets ingedrukt en toets op het numeriek toetsenbord de volgende code 133.
  • Op een smartphone kun je het streepje naar links op de A krijgen door de letter a ingedrukt te houden totdat de optie à verschijnt en deze te selecteren.

Hoofdletter A met streepje (Á)

Om een hoofdletter A met een streepje te maken, houd je de Alt toets ingedrukt en toets je op het numeriek toetsenbord de volgende code: 0193.

A met dakje (â of Â)

Om een kleine letter a met circumflex te typen, gebruik je Alt + 131 op het numerieke toetsenbord.

Het circumflex-teken vind je ook boven de 6 op je toetsenbord. ^ A met de ‘dode toets’ methode: Type eerst ^ en dan A, dan krijg je: Â. Type eerst ^ en dan a en dan krijg je: â.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.