Training Alcohol & Geweld van de reclassering

Last Updated on 1 mei 2023 by M.G. Sulman

Meer dan 75% van het uitgaansgeweld vindt plaats onder invloed van alcohol en er is een duidelijke relatie tussen voetbalhooliganisme en alcoholgebruik. Het ontremt mensen en kan leiden tot agressief gedrag, vooral bij irritatie. Geweldplegers zijn zich hier niet altijd van bewust. De gedragsinterventie of training Alcohol & Geweld van de reclassering helpt deelnemers om deze relatie tussen alcoholgebruik en agressief gedrag te begrijpen, zodat zij hun gedrag in risicosituaties kunnen veranderen. De training heeft als belangrijkste doel om recidive (herhaling) te voorkomen bij alcoholgerelateerde geweldsdelicten. Dit wordt bereikt door deelnemers bewust te maken van de negatieve gevolgen van alcohol en agressief gedrag en er wordt ze geleerd hoe ze hun alcoholgebruik kunnen veranderen in situaties die kunnen leiden tot geweld en hoe ze agressie kunnen voorkomen in deze situaties. Ook wordt ze geleerd om beter om te gaan met groepsdruk.

Meer dan 75% van het uitgaansgeweld vindt plaats onder invloed van alcohol / Bron: Pixabay

Wat is de training Alcohol & Geweld?

De training Alcohol & Geweld is een programma dat specifiek gericht is op het veranderen van het gedrag van mensen die onder invloed van alcohol geweld hebben gepleegd. Het advies om de training Alcohol & Geweld te volgen komt vanuit de reclassering, die het aanbeveelt aan het Openbaar Ministerie (OM) of de rechter. Het kan worden opgenomen als een bijzondere voorwaarde in combinatie met een reclasseringstoezicht, een zogeheten ‘meldplicht’. Soms kan de interventie ook zonder toezicht worden opgelegd. De training wordt alleen buiten de gevangenis aangeboden, dus extramuraal.

Het programma is bedoeld om je bewust te maken van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik en agressief gedrag, en je inzicht te geven in de relatie tussen deze twee factoren. Verder is het doel van de training om je te leren omgaan met groepsdruk en bewust te kiezen om geen alcohol te gebruiken in situaties die kunnen leiden tot geweld.

De training kan effectief zijn voor een brede groep mensen die betrokken zijn bij geweldsincidenten waarbij alcohol een rol speelt, waaronder uitgaansgeweld maar ook voetbalhooliganisme.

Wat levert deze training je op?

De training Alcohol & Geweld je helpen door:

  • Bewustwording van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik, agressief gedrag en de relatie tussen deze twee factoren te vergroten;
  • Het veranderen van het alcoholgebruik in situaties die kunnen leiden tot geweld;
  • Voorkomen van agressief gedrag in situaties die kunnen leiden tot geweld;
  • Het leren omgaan met groepsdruk.

Door deze training te volgen krijg je meer inzicht in je eigen gedrag en leer je hoe dit gedrag veranderd kan worden teneinde toekomstige problemen te voorkomen. Het doel is dat je beter leert begrijpen hoe alcoholgebruik kan leiden tot gewelddadig gedrag en dat je vaardigheden aangereikt krijgt om dit gedrag te vermijden. Hierdoor ben je beter in staat om gezonde keuzes te maken en jezelf en anderen te beschermen.

Hoe lang duurt deze training?

De training Alcohol & Geweld bestaat uit in totaal 11 bijeenkomsten, waarvan 2 individuele bijeenkomsten van 1 uur en 9 groepsbijeenkomsten van elk 2 uur. Na deze groepsbijeenkomsten wordt de training afgesloten met een individueel eindgesprek waarbij de toezichthouder van de reclassering aanwezig zal zijn. In totaal duurt de training dus ongeveer 20 uur, verspreid over meerdere weken.

Voor wie is deze training (niet) bedoeld?

De training Alcohol & Geweld, ook wel Justitiële Interventie Alcohol en Geweld genoemd, is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn voor een geweldsdelict dat onder invloed van alcohol is gepleegd. De training is gericht op het verminderen van de kans op recidive en is geschikt voor personen die een lage, gemiddelde of hoge kans hebben om opnieuw in de fout te gaan.

Daarnaast is de training geschikt voor personen die voorafgaand aan het geweldsdelict kunnen worden aangemerkt als binge-drinkers. ‘Bingedrinken’ of ‘binge drinking’ wil zeggen dat iemand tijdens één gelegenheid (een avondje uit, een etentje…) een grote hoeveelheid alcohol drinkt (vaak met het doel om drinken te worden). Dergelijk gedrag vergroot de kans op agressie en geweld. Personen die binge-drinken en daardoor betrokken zijn bij geweldsdelicten, kunnen dus baat hebben bij de training.

De training Alcohol & Geweld is daarentegen niet geschikt voor personen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, omdat deze stoornis mogelijk een te grote invloed kan hebben op deelname aan de training en het behalen van de doelstellingen. De training is ook niet geschikt voor mensen met een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Een goede beheersing van het Nederlands is van belang om goed mee te kunnen doen.

De training is ook niet geschikt voor mensen met een ernstige alcohol- of drugsverslaving. In dit geval zal eerst aandacht moeten worden besteed aan het afkicken van het verslavende middel of de verslavende middelen, voordat deelname aan de training mogelijk is.

Training in groepsverband of individueel?

Normaliter wordt aanbevolen om de training in groepsverband te volgen. Het voordeel van een groepstraining is dat deelnemers van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen. Dit kan bijdragen aan het versterken van de motivatie en het vergroten van het vertrouwen in eigen kunnen. Ook kan er in een groepstraining meer aandacht besteed worden aan groepsdynamiek en het leren omgaan met sociale druk.

Er zijn echter situaties waarin een individuele training meer geschikt is. Bijvoorbeeld wanneer de deelnemer niet goed kan functioneren in groepsverband of wanneer er sprake is van tijdsdruk. Het is aan de trainer en reclasseringswerker om te beoordelen wat de meest geschikte trainingsvorm is.

Bij wie kun je terecht voor informatie?

De training Alcohol & Geweld wordt uitgevoerd door de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG). Als je meer informatie wilt over de training, kun je het beste contact opnemen met SVG. Zij kunnen je meer vertellen over de inhoud van de training. Op de website van SVG vind je meer informatie over de organisatie en de verschillende trainingen die zij aanbieden.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over de training Alcohol & Geweld, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.