Gedragstraining BORG van de reclassering voor daders van partnergeweld

Last Updated on 21 april 2023 by M.G. Sulman

BORG is een gedragstraining voor plegers van partnergeweld, waarbij ook (ex-)partners worden betrokken. De training richt zich op het voorkomen van geweld en agressie door inzicht te geven in de oorzaken van agressief gedrag, het herkennen van triggers en risicosignalen, inzicht in de eigen relatiedynamiek en het aanleren van praktische manieren om agressie te beheersen en zich te verplaatsen in de ander. BORG bestaat uit individuele en groepssessies verdeeld over vier clusters en is bedoeld voor deelnemers en hun (ex-)partners waarbij sprake is van lichte agressieproblematiek en een licht tot matig risico op herhaling. De totale tijdsinvestering voor de deelnemer is ongeveer 50 uur en er zijn regelmatig momenten waarop nieuwe deelnemers kunnen starten.

Huiselijk geweld of partnergeweld / Bron: Pixabay

Partnergeweld

Partnergeweld kan voorkomen in alle lagen van de bevolking en verdwijnt meestal niet vanzelf. Gelukkig kan ongewenst gedrag vaak afgeleerd worden met behulp van training. Daarom is er een gedragstraining ontwikkeld speciaal voor plegers van partnergeweld, waarbij ook de (ex-)partners betrokken kunnen worden. Deze training heet BORG en is een voorbereidingsprogramma. Als er meer intensieve behandeling nodig is, wordt er doorverwezen. BORG wordt gegeven in groepsverband, maar in sommige gevallen is een individueel traject ook mogelijk.

Waarom BORG?

BORG is een gedragstraining voor mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie vanwege partnergeweld. Deze training is gericht op het leren beheersen van emoties en het stoppen van gewelddadig gedrag, bijvoorbeeld door het nemen van een time-out. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het herkennen van risicovolle situaties. BORG kan dienen als opstap naar een vervolgbehandeling en heeft als doel het voorkomen van recidive en het verbeteren van relaties binnen het gezin.

Wat levert de training op?

De training BORG levert deelnemers inzicht en vaardigheden op om geweld en agressie te voorkomen en te beheersen. Door de training leert de deelnemer zijn eigen agressieve gedrag en de oorzaken daarvan te begrijpen, triggers en risicosignalen te herkennen, om te gaan met spanning en nieuwe strategieën aan te leren om agressie te beheersen. Ook leert de deelnemer zich te verplaatsen in de ander en inzicht te krijgen in de eigen relatiedynamiek. De training is opgebouwd uit clusters met elk een eigen thema, waarbij de deelnemer gestimuleerd wordt om de stof te vertalen naar zijn persoonlijke situatie en voor zichzelf doelen te formuleren.

Voor wie is deze training van de reclassering (niet) bedoeld?

BORG is bedoeld voor deelnemers en hun (ex-)partners met een betrekkelijk lichte agressieproblematiek en een licht tot matig risico op herhaling, waarbij de relatieproblemen het gevolg zijn van een gebrek aan communicatieve vaardigheden en problematische conflicthantering en zij bereid zijn over de situatie te praten en erkennen dat geweld gebruikt is. Bij ernstige psychopathologie is behandeling bij de forensische zorg of GGZ geïndiceerd, en bij ernstige verslavingsproblematiek bij de verslavingszorg. Deelnemers kunnen binnen vier weken bij alle clusters instromen en er zijn regelmatig momenten waarop nieuwe deelnemers kunnen starten met de training.

Wat is de tijdsinvestering?

De tijdsinvestering voor de groepsvariant van de BORG training bestaat uit 3 individuele sessies en 12 groepssessies van 2,5 uur, verdeeld over 4 clusters. De individuele variant bestaat uit 3 individuele sessies en 10 trainingssessies van 1,5 uur, verdeeld over 4 clusters. De voorkeur gaat uit naar de groepstraining omdat deelnemers in een groep openlijk over hun problemen kunnen praten. Naast de training krijgt de deelnemer individuele begeleiding en thuisopdrachten. De totale tijdsinvestering voor de deelnemer is ongeveer 50 uur.

Wat wordt er van deelnemers verwacht?

De BORG-training is niet vrijblijvend. De training is opgelegd door de rechter of de officier van justitie als bijzondere voorwaarde bij je straf. Je staat onder toezicht van de reclassering.

De volgende regels gelden:

  • Als je een bijeenkomst mist, maak je een inhaalopdracht.
  • Je houdt je aan de huisregels van de training.
  • Je bent respectvol naar de andere deelnemers en de trainers.
  • Je geeft de trainers en je toezichthouder (alleen) informatie als je dat moet volgens de regels van uw toezicht of als er sprake is van ernstige problemen.
  • Je gebruikt tijdens de training en in de pauzes geen alcohol of drugs.
  • Je committeert je aan het doel van de training en werkt actief aan het voorkomen van geweld en agressie.

Als je je niet aan deze regels houdt, kan dit consequenties hebben voor je reclasseringstoezicht en je straf. Het niet nakomen van de afspraken kan leiden tot beëindiging van de training.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over de BORG-training, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.