Afwezige vader gekoppeld aan eerdere puberteit bij meisjes

Last Updated on 10 april 2023 by M.G. Sulman

Een meisje van wie de biologische vader niet in het gezin woont, heeft een grotere kans om eerder in de puberteit te komen dan haar leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van de University of California, Berkeley, gepubliceerd in de Journal of Adolescent Health.1Berkeley News. Father absence linked to earlier puberty among certain girls. https://news.berkeley.edu/2010/09/17/puberty/ (ingezien op 28-11-2022) De onderzoekers melden dat de afwezigheid van een biologische vader in het huishouden een eerdere ontwikkeling van schaamhaar en borsten voorspelde. Deze associatie werd alleen aangetroffen in gezinnen met hogere inkomens. Zelfs nadat factoren als het lichaamsgewicht van het meisje in overweging waren genomen, bleven de bevindingen bestaan.

Afwezige vader gekoppeld aan eerdere puberteit bij bepaalde meisjes / Bron: Freepik

Studieopzet

In deze studie namen 444 meisjes van 6 tot 8 jaar mee, die elk jaar worden gevolgd. De analyse van de onderzoekers was gebaseerd op de eerste twee jaar van de follow-up. Ze keken naar tekenen van de puberteit die opduiken vóór het begin van de eerste menstruatiecyclus (menarche). De meisjes werden geïnterviewd door de onderzoekers en gevraagd wie er in het huishouden woonden en wat hun relatie was (moeder, vader, broer, zus, etc.) – de verzorgers van de meisjes waren aanwezig bij de interviews.

Afwezige vader gekoppeld aan eerdere puberteit bij bepaalde meisjes

Op het moment van dat de meisjes werden gerekruteerd, gaven 80 van hen aan dat hun biologische vader niet in het huishouden woonde. De onderzoekers waren verrast dat ze een ​​verband aantroffen met eerdere borstontwikkeling in gezinnen met hogere inkomens waarin de biologische vader afwezig was. Een gezin met een hoger inkomen in deze studie is een gezin met een jaarlijks gezinsinkomen van ten minste $ 50.000 per jaar. Een eerder begin van de ontwikkeling van schaamhaar werd alleen ontdekt bij Afro-Amerikaanse gezinnen met een hoger inkomen.

Kortom: vroege ontwikkeling van borsten werd gevonden in gezinnen met hogere inkomens in alle etnische groepen, terwijl vroege ontwikkeling van schaamhaar werd gevonden in Afro-Amerikaanse gezinnen met hogere inkomens.

Mogelijke verklaringen

Wetenschappers kunnen niet verklaren waarom dit gebeurt. Sommigen theoretiseren dat het ontbreken van een biologische vader misschien kan duiden op een onstabiele gezinsomgeving, wat resulteert in een eerdere puberteit bij meisjes.

Weer anderen hebben gesuggereerd dat wanneer de biologische vader afwezig is, de meisjes worden blootgesteld aan meer niet-verwante volwassen mannen – en hun feromonen – wat leidt tot een eerdere puberteit. Feromonen zijn zogenaamde ‘communicatiemoleculen’: chemische stoffen zonder geur of smaak die boodschappen overbrengen naar een ander lid van dezelfde soort.2Psychologie Magazine. Een vleugje seks: hoe feromonen ons gedrag beïnvloeden. https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/een-vleugje-seks/ (ingezien op 28-11-2022) In dit onderzoek veranderde de aanwezigheid van andere volwassen mannen in het huishouden de resultaten echter niet.

De onderzoekers kunnen niet verklaren waarom de afwezigheid van de biologische vader het risico op vroege puberteit bij vrouwen verhoogt, alleen in gezinnen met hogere inkomens, met name in Afro-Amerikaanse gezinnen.

Onderzoeker Deardorff zei:

“Het is mogelijk dat het in gezinnen met lagere inkomens normaler is om te vertrouwen op een sterk netwerk van alternatieve verzorgers. Een meer controversiële hypothese is dat gezinnen met een hoger inkomen zonder vader vaker een alleenstaande moeder hebben die lange uren maakt en niet zo beschikbaar is voor zorg. Recente studies hebben gesuggereerd dat zwakke binding met de moeder een risicofactor is voor vroege puberteit.”3Berkeley News. Father absence linked to earlier puberty among certain girls. https://news.berkeley.edu/2010/09/17/puberty/ (ingezien op 28-11-2022)

De onderzoekers vragen zich af of de meisjes met hogere inkomens zonder de biologische vader in de buurt misschien worden blootgesteld aan meer kunstlicht, waarvan bekend is dat het de puberteit versnelt in dierproeven. Ze vroegen zich ook af of Afro-Amerikaanse meisjes misschien meer worden blootgesteld aan specifieke schoonheidsproducten, zoals stijltangen, die oestrogene eigenschappen hebben die van invloed kunnen zijn op de puberteit.

Tot slot

Hoe het ook zij, dit onderzoek roept in feite meer vragen op dan het beantwoordt.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over dit onderwerp. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.