Happinez, evolutie en projectie

Last Updated on 23 februari 2023 by M.G. Sulman

Universum

Happinez

Het zouden zomaar drie citaten uit het spirituele blad ‘Happinez’ kunnen zijn:

“Ik stel me voor dat in dat eindeloze licht ergens een wat donkerder bolletje groeit: de oerknal, ons heelal, wij. Een belletje, ergens in die eeuwige oceaan. En misschien wel miljarden belletjes: miljarden heelallen en nieuwe werkelijkheden, allemaal uniek.”

“De zin van ons bestaan is onszelf te ontdekken, onszelf te worden. De zin van ons bestaan is zo diep mogelijk te leven. De zin van ons bestaan is te bloeien.”

“Je bent hier om situaties te scheppen waarin jijzelf en anderen voller kunnen leven.”

Het komt echter uit een artikel van een hedendaagse theoloog: Reinier Sonneveld.1Reinier Sonneveld. Evolutie, ja, maar wat geloof je dan? https://www.lazarus.nl/artikel/2017/03/12651(Ingezien op 26-02-2021) Het staat vol met quasi-spirituele uitspraken, met de theologische diepgang van een regenplas, of moet ik inktpot zeggen?

Zelfovergave

Jezelf worden en voller leven.

Als ik de Bijbel lees, gaat het om zelfovergave: “Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en dicht achter Mij aan gaan. Want wie zijn leven voor zichzelf houdt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven voor Mij opgeeft, zal het terugkrijgen” (Mattheüs 16:24-26a). Groeien door te sterven aan jezelf.

Je moet sterven aan jezelf, de graankorrel moet eerst in de grond en sterven voordat hij uit de diepte op kan komen en vrucht kan dragen (Johannes 12:24).

Ik weet het. Ik weet het. Sonneveld schrijft verderop: “Jezus vraagt iedereen die we ontmoeten lief te hebben als onszelf. Dat is andere taal voor: bloei en laat bloeien. Dat is de zin van je leven: bloeien en te laten bloeien.” Maar dat haalt het niet bij sterven aan jezelf en krachtiger opstaan samen met Christus. Het lijkt een slap humanistisch aftreksel.

Evolutie

Ook schrijft de theoloog: “Het hoeft nauwelijks consequenties voor je geloof te hebben, als je de evolutietheorie tot je laat doordringen. Het is gewoon een theorie over hoe soorten zich ontwikkelen.” Wel, dan heeft hij kennelijk nog nooit de nieren geproefd van Darwin en zijn adepten en de diepste diepten gepeild van de evolutietheorie.

Darwin was niet de onbevooroordeelde waarheidsvorser, zoals evolutionisten ons graag doen willen laten geloven. Zijn anti-Bijbelse, naturalistische aannames over de wereld en het ontstaan van al wat daar in is, beheersten zijn interpretaties van wat hij in de wereld zag.2Dr. Terry Mortenson. The Theological and Geological Influences on Darwin. https://answersingenesis.org/charles-darwin/biography/the-theological-and-geological-influences-on-darwin/ (ingezien op 21-2-2021)

Projectie

God (de God van Abraham, Isaak en Jacob en de Schepper van hemel en aarde) en evolutie (in de betekenis van gemeenschappelijke afstamming van alle levende wezens).

Als beide waar zijn, komt daar consequent geredeneerd een god (ja, met kleine letter) uit naar voren die miljoenen jaren van evolutie door mutaties en natuurlijke selectie heeft ingezet om leven te scheppen. De mens is dan het gevolg van een langdurig, blind, wreed en verspillend proces met ongekend veel pijn, ziekte, lijden, dood en talloze uitstervingen. Deze god is op de keper beschouwd wreed, bloeddorstig, maar ook – met Genesis 1:31 in het achterhoofd (‘God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was’) – uitermate sadistisch en boosaardig. Kortom, fnuikend voor je godsbeeld. Jaag je mensen met zo’n god juist niet weg van de Schepper van hemel en aarde, die zich in de Bijbel bekendmaakt als een God, die in liefde omziet naar de wereld? Als je bovendien het Bijbelboek Genesis compromitteert met evolutionaire (natuurfilosofische) ideeën, dan maak je de weg vrij voor twijfel met betrekking tot Gods Woord en zaai je ongeloof.

Sonnevelds opmerking dat “de creationisten medeplichtig [zijn] aan de secularisatie” komt daarmee in een volstrekt ander licht te staan. ’t Is een gevalletje ‘projectie’.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over bijvoorbeeld het syncretisme (de vermenging van christendom en heidendom). Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.