Genesis 3:15: proto-evangelie

Last Updated on 1 februari 2023 by M.G. Sulman

Genesis 3:15 is een vers in het boek Genesis, het eerste boek van de Hebreeuwse Bijbel en het christelijke Oude Testament. Het vers staat ook bekend als het ‘proto-evangelium’ of ‘proto-evangelie’, wat in het Grieks ‘eerste evangelie’ betekent. Het wordt beschouwd als de eerste Bijbelse verwijzing naar het idee van verlossing door een redder.

Genesis 3:15 – panoramio / Bron: Wikimedia Commons

Genesis 3:15

In het vers spreekt God tot de slang, die Adam en Eva had verleid om de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, wat leidde tot hun verdrijving uit de Hof van Eden. God zegt tegen de slang:

“En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.”

Genesis 3:15 is de eerste verwijzing naar het evangelie in de Bijbel. Het wordt vaak ‘het eerste evangelie’ ofwel ‘pro-evangelie’ genoemd. De tekst wordt wel ‘de moederbelofte’ genoemd. In dit vers wordt gezegd dat er een conflict zal zijn tussen de zaad van de vrouw en de zaad van de slang, en dat de zaad van de vrouw uiteindelijk zal overwinnen. Dit wordt gezien als een profetie over de komst van Jezus Christus, die zou komen om de zonde te overwinnen en de mensheid te redden. Het pro-evangelie bevat de belofte dat God de mensheid zal redden van de gevolgen van de zonde.

Voorafschaduwing van Jezus Christus

In Genesis 3:15 spreekt God tot de slang na de val van Adam en Eva in de Hof van Eden. In het vers zegt God: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” Dit vers wordt vaak het ‘Protoevangelium’ of het ‘eerste evangelie’ genoemd, omdat het de komst van Jezus Christus voorafschaduwt, die uiteindelijk de macht van de zonde en de dood zou verpletteren door zijn dood en opstanding.

Scheiding tussen de vrouw en de slang

Het vers vermeldt ook een scheiding tussen de vrouw en de slang. Deze scheiding kan worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar de vijandschap die bestaat tussen goed en kwaad, of het kan worden gezien als een metafoor voor de manier waarop zonde en verleiding altijd aanwezig zijn en ons verleiden om ons van God af te keren. Ongeacht hoe het wordt geïnterpreteerd, dit vers is een krachtige herinnering aan de voortdurende strijd tussen goed en kwaad die in de wereld bestaat, en de ultieme overwinning die God heeft behaald door het offer van zijn zoon, Jezus Christus.

Resumé

Dit vers wordt vaak geïnterpreteerd als een profetie over de komst van Jezus Christus, die geboren zou worden uit een vrouw en Satan zou verslaan door te sterven aan het kruis. De ‘hij’ in het vers wordt gezien als een verwijzing naar Jezus, en het ‘vermorzelen’ van de slangenkop verwijst naar de uiteindelijke nederlaag van Satan door Jezus’ dood en opstanding.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.