Dagloner in de Bijbel: uitleg en betekenis

Last Updated on 16 juni 2024 by M.G. Sulman

Een dagloner of huurling is een losse arbeider die per dag (of per uur) gehuurd kan worden. Een veelvoorkomend fenomeen in oudtestamentische tijden. Het waren vaak nooddruftige mensen, waardoor Job kan zeggen: “Is het aardse leven van de mens geen slavendienst, brengt hij zijn dagen niet door als een dagloner? Als een slaaf smacht hij naar schaduw, als een dagloner wacht hij op zijn loon” (Job 7:1-2).

De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, 1637, door Rembrandt van Rijn als een kunstafdruk / Bron: Wikimedia Commons
De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, 1637, door Rembrandt van Rijn / Bron: Wikimedia Commons

Wat is een dagloner? Uitleg en betekenis

Dagloners verschillen van de huisbedienden, die meestal slaven waren. Dagloners daarentegen werden (meestal) voor één dag ingehuurd en aan het einde van de dag betaald. Een dagloner in dienst van de priester werd niet tot de familie gerekend. Daarom mocht hij niet eten van de heilige dingen, terwijl slaven werden beschouwd als onderdeel van het gezin (Lev. 19:13; 22.10; Deut. 15:18; 24:14; Job 14:6; Mal 3.5; Mk. 1:20; Lc 15:17,19).

Richtlijnen in de Bijbel

Het Oude Testament geeft een aantal richtlijnen voor de omgang met dagloners:

  • “Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit” (Leviticus 19:13).
  • “Een dagloner, die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu iemand van uw eigen volk betreft of een vreemdeling die in een van uw steden woont. U moet hem nog dezelfde dag, voor zonsondergang, uitbetalen; want hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. Anders zal hij de HEER zijn nood klagen, en dan zal u wat u hem hebt aangedaan als zonde worden aangerekend” (Deuteronomium 24:14-15).
  • Het leven of het jaar van een dagloner wordt dag bij dag geleefd of geteld (Jesaja 16:14; 21:16).
Een dagloner of huurling in oudtestamentische tijden / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Verloren zoon

Dat ‘de verloren zoon’ zijn situatie vergelijkt met die van een dagloner en zelfs met het bestaan van een dagloner genoegen zou nemen, getuigt van de diepe ellende waarin hij verzonken is (Lucas 15:17,19).

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.