Autogynefilie: betekenis van deze parafilie

Last Updated on 27 december 2023 by M.G. Sulman

Autogynefilie verwijst naar een seksuele neiging waarbij een man seksueel opgewonden raakt door zich voor te stellen dat hij een vrouw is. Dit kan zich uiten in verschillende fantasieën en gedragingen, waaronder het verbeelden van vrouwelijke fysiologische functies, zoals menstrueren of borstvoeding geven. Daarnaast kunnen stereotiep vrouwelijke gedragingen worden vertoond, zoals het dragen van roze kleding of bezig zijn met activiteiten die vaak met vrouwen worden geassocieerd, zoals borduren. Sommige mannen met autogynefilie kunnen ook fantaseren over het hebben van een vrouwelijke anatomie, zoals borsten. Het concept omvat dus een brede waaier aan seksuele verlangens en identificaties met vrouwelijke aspecten.

Autogynefilie verwijst naar een seksuele neiging waarbij een man seksueel opgewonden raakt door zich voor te stellen dat hij een vrouw is / Bron: Wikimedia Commons

Wat is de betekenis van deze parafilie?

Autogynefilie is een term die wordt gebruikt om een afwijkende seksuele neiging bij mannen te beschrijven, namelijk de opwinding bij de gedachte vrouw te zijn. Dit vormt de kern van gedragingen als travestie en bepaalde vormen van man-naar-vrouw-transseksualiteit, zogeheten ‘transgender vrouwen’. (Volwassen transgenders zijn regelmatig mannen met autogynefilie.) Het gaat niet alleen om het dragen van vrouwenkleding, maar om allerlei vormen van genderexpressie.

Autogynefilie komt van het Griekse woord “autos” voor “zelf”, “gyn” voor “vrouw”, en “philia” voor “liefde” of “bevlieging”. Net als bij een zogenaamde ‘seksuele oriëntatie’ bestaat autogynefilie uit een mix van idealisering, gehechtheid en erotisch verlangen.

Autogynefilie betekent dat je als man opgewonden raakt door kleding te dragen of activiteiten te doen die geassocieerd worden met het tegenovergestelde geslacht. Sommigen kunnen ook opgewonden worden bij het idee van een seksuele handeling met zichzelf als het tegenovergestelde geslacht. Deze parafilie kan tot conflicten in persoonlijke relaties leiden en voor degenen die ermee worstelen kan het een bron van schaamte zijn.

Binnen de seksuologie wordt autogynefilie beschouwd als een vorm van parafilie. Een parafilie duidt op een ongewone, atypische seksuele interesse of voorkeur voor bepaalde activiteiten of bepaalde erotische doelen of objecten. In het geval van autogynefilie betekent dit dat de seksuele opwinding ontstaat door het idee of de fantasie van het zijn of worden van een vrouw.

Diverse vormen van zelfexpressie bij autogynefilie

Bij autogynefilie kan het om allerlei vormen van genderexpressie gaan:

Kledingkeuze

Naast het dragen van vrouwenkleding, kunnenmensen met autogynefilie ook sieraden, make-up en accessoires dragen die in hun cultuur als vrouwelijk worden beschouwd.

Stem- en spraakveranderingen

Soms passen mensen met autogynefilie bewust hun stem en spraak aan om meer vrouwelijk te klinken.

Gedragskenmerken

Stereotiep vrouwelijk gedrag kan zich manifesteren in dagelijkse activiteiten. Denk hierbij aan de manier van lopen, praten of zelfs gebaren maken die als typisch vrouwelijk worden gezien.

Interesse in vrouwelijke activiteiten

Borduren, koken en andere bezigheden die traditioneel als vrouwelijk worden beschouwd, kunnen zijn aandacht trekken.

Imaginaire vrouwelijke anatomie

Voor sommigen gaat het verder dan kleding. Bijvoorbeeld met fantasieën over een compleet vrouwelijke anatomie, inclusief borsten en een vagina, en vrouwelijke fysiologische functies zoals menstruatie. Een hele wereld van verbeelding.

Online identiteit

Op online platforms nemen sommige individuen met autogynefilie een volledig vrouwelijke identiteit aan. Van vrouwelijke namen tot profielfoto’s – online personas, vaak met de nodige glamour.

Vóórkomen

Ongeveer 3% van de mannen in westerse landen kan deze deviante neiging ervaren, maar de meest serieuze vorm, waarbij daadwerkelijk een transseksuele transitie plaatsvindt, is zeldzaam maar komt anno 2024 steeds vaker voor.

Behandeling van autogynefilie

Er zijn geen specifieke behandelingen, maar praten kan helpen. Sommige mensen hebben baat bij psychotherapie om hun gevoelens te begrijpen en een gezonde uitlaatklep voor hun seksuele energie te vinden. Het is oké om hulp te zoeken als autogynefilie je dagelijks leven beïnvloedt of moeilijk te beheersen is.

Tot slot

Het concept ‘autogynefilie’ kan psychiaters en andere gedragskundigen helpen bij het begrijpen van complexe verschijnselen binnen niet-homoseksuele man-naar-vrouw-transseksualiteit.1Lawrence AA. Autogynephilia: an underappreciated paraphilia. Adv Psychosom Med. 2011;31:135-48. doi: 10.1159/000328921. Epub 2011 Oct 10. PMID: 22005209. Autogynefilie is een goed voorbeeld van ‘erotische doelidentiteitsinversies’ (‘erotic target identity inversions’), waarbij mannen hun lichaam willen omzetten in de personen of dingen waartoe ze seksueel aangetrokken voelen. In dit geval is dat het vrouw-zijn. Het gaat hierbij om situaties waarin individuen seksuele opwinding ervaren door een omkering of wijziging van hun eigen identiteit of lichaam in overeenstemming met hun seksuele fantasieën. Met andere woorden, het gaat om het verlangen om zichzelf te transformeren of te identificeren met bepaalde erotische doelen of objecten die een rol spelen in hun seksuele opwinding.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over autogynefilie, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.