Eerder stoppen met roken kan de overleving van longkanker verbeteren

Last Updated on 11 november 2023 by M.G. Sulman

In Nederland is longkanker de derde meest voorkomende vorm van kanker. In 2019 werden er 14.176 nieuwe gevallen van longkanker gediagnosticeerd. Helaas is longkanker ook de belangrijkste oorzaak van sterfgevallen als gevolg van kanker, met 10.233 sterfgevallen in datzelfde jaar, en roken speelt hierbij een belangrijke rol.1Longkanker Nederland. Cijfers over longkanker. https://www.longkankernederland.nl/longkanker/statistieken (ingezien op 19-5-2023) Gelukkig is het aantal gevallen van longkanker de afgelopen jaren gedaald, samen met een afname van het aantal rokers. Helaas blijven de overlevingskansen laag: de gemiddelde 5-jaarsoverleving bedraagt 17%.2IKNL. Helft van longkankerpatiënten heeft gevorderde kanker bij diagnose. https://iknl.nl/nieuws/2018/helft-van-longkankerpatienten-heeft-gevorderde-kan (ingezien op 19-5-2023) Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat stoppen met roken kan helpen om het leven te verlengen. Er is echter minder bekend over hoe het moment en de duur van het stoppen met roken de overlevingskansen beïnvloeden nadat longkanker is vastgesteld.

Stoppen met roken
Eerder stoppen met roken kan de overleving van longkanker verbeteren / Bron: Serhiy Kobyakov/Shutterstock.com

Wetenschappelijk onderzoek van Harvard

Dr. David C. Christiani en zijn collega’s van de Harvard T.H. Chan School of Public Health wilden meer inzicht krijgen in de relatie tussen rookgedrag vóór de diagnose en de overlevingskansen van longkankerpatiënten. Ze hebben in hun onderzoek meer dan 5.500 patiënten opgenomen die tussen 1992 en 2022 werden gediagnosticeerd met niet-kleincellige longkanker, de meest voorkomende vorm van longkanker, in het Massachusetts General Hospital.3NIH. Earlier smoking cessation may improve lung cancer survival. https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/earlier-smoking-cessation-may-improve-lung-cancer-survival (ingezien op 19-5-2023)

De deelnemers werd gevraagd gedetailleerde informatie te verstrekken over hun rookgeschiedenis, waaronder de leeftijd waarop ze begonnen met roken, hoeveel ze rookten en of en wanneer ze gestopt waren. Gedurende 12 tot 18 maanden werden regelmatig controles uitgevoerd om de overleving van de patiënten te monitoren. De resultaten werden gepubliceerd in JAMA Network Open op 5 mei 2023.4Wang X, Romero-Gutierrez CW, Kothari J, Shafer A, Li Y, Christiani DC. Prediagnosis Smoking Cessation and Overall Survival Among Patients With Non-Small Cell Lung Cancer. JAMA Netw Open. 2023 May 1;6(5):e2311966. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.11966. PMID: 37145597; PMCID: PMC10163381.

Resultaten van het onderzoek

Bij aanvang van het onderzoek waren de meeste patiënten voormalige rokers (3.308), gevolgd door huidige rokers (1.491) en mensen die nooit hadden gerookt (795). Gedurende het onderzoek overleed bijna 70% van de patiënten, waarvan 79% huidige rokers, 67% voormalige rokers en 60% nooit-rokers.

Over het algemeen ontdekten de onderzoekers dat voormalige rokers een 26% hoger sterftecijfer hadden en huidige rokers een 68% hoger sterftecijfer vergeleken met nooit-rokers.

De onderzoekers berekenden het geschatte aantal pakjes sigaretten dat de deelnemers gedurende hun leven hadden gerookt (pakjesjaren genoemd). Onder degenen die ooit hadden gerookt, bleek dat een verdubbeling van het aantal jaren dat ze hadden gerookt verband hield met een kortere overlevingsduur.

De overlevingskansen waren significant beter bij deelnemers die ooit hadden gerookt en een langere periode hadden gestopt voordat de diagnose werd gesteld.

De onderzoekers benadrukken dat veel eerdere studies naar roken en kanker vaak rokers vergeleken met mensen die nooit hadden gerookt. Omdat de meerderheid van de deelnemers in dit onderzoek voormalige rokers waren, konden ze specifiek kijken naar het potentiële effect van stoppen met roken op de overleving na de diagnose.

Eerder stoppen met roken verbetert de overleving van longkanker

Dr. David C. Christiani legt uit dat de rookgeschiedenis van de deelnemers erg uiteenliep, waarbij sommigen slechts enkele jaren voor de diagnose gestopt waren met roken, terwijl anderen al tientallen jaren daarvoor gestopt waren. Hij benadrukt dat dit brede spectrum aan rookgeschiedenissen hen vertrouwen geeft in hun resultaten – namelijk dat de voordelen van stoppen met roken vóór de diagnose blijven bestaan, zelfs nadat longkanker is vastgesteld.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over het stoppen met roken en longkanker, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.