Auteur

Last Updated on 24 januari 2024 by M.G. Sulman

M.G. Sulman

Scribent is al meer dan 25 jaren werkzaam in het forensisch-agogische werkveld. Hij heeft al meer dan 25 jaar (beroepsmatige) schrijfervaring en al maar dan 20 jaar schrijft hij artikelen op het gebied van gezondheid en psychologie. Hij volgt nagenoeg ieder jaar één of meerdere cursussen en trainingen op het gebied van gezondheid, psychologie en agogiek. Scribent houdt zijn artikelen over ziekten, aandoeningen en stoornissen (DSM-5) zo actueel mogelijk. Om die reden raadpleegt hij regelmatig diverse (vak)bladen, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie. Ook schaft hij regelmatig nieuwe literatuur aan om zijn artikelen —daar waar nodig— aan te vullen.