Parketnummer begint met 96: uitleg en betekenis

Last Updated on 2 mei 2023 by M.G. Sulman

Indien een parketnummer begint met 96, betekent dit dat de zaak wordt behandeld door het Parket CVOM. Het Parket CVOM is een belangrijk onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich richt op verkeerszaken en de handhaving van de openbare orde. Het parket heeft verschillende taken. Zo geeft het adviezen over wet- en regelgeving op verkeersgebied aan andere onderdelen van het OM, justitie en de politie. Daarnaast behandelt het parket de beroepen die zijn ingediend tegen verkeersboetes, de zogenaamde Mulderbeschikkingen. Een belangrijk deel van de taken van het Parket CVOM is gericht op de behandeling van strafzaken over verkeersovertredingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zaken waarbij er sprake is van rijden onder invloed van alcohol of drugs, of het rijden zonder rijbewijs. Het parket speelt een cruciale rol in de afhandeling van deze zaken en draagt zo bij aan de handhaving van de verkeersveiligheid in Nederland.

Een belangrijk deel van de taken van het Parket CVOM is gericht op de behandeling van strafzaken over verkeersovertredingen / Bron: Pixabay

Parketnummer begint met 96: waarom?

Het parketnummer is een nummer dat wordt toegewezen aan een strafzaak die wordt behandeld door het Openbaar Ministerie (OM). Wanneer een parketnummer begint met 96, betekent dit dat de zaak wordt behandeld door het Parket CVOM. Dit is het landelijke onderdeel van het OM dat zich richt op verkeerszaken en handhaving van de openbare orde.

Het Parket CVOM behandelt verschillende zaken, zoals beroepen tegen verkeersboetes, ingevorderde rijbewijzen en strafzaken over verkeer en overlast op straat. Ook is het verantwoordelijk voor het beoordelen van alle flitspaalaanvragen en de besluitvorming rondom plaatsing en verwijdering van flitspalen. Het OM is eigenaar van alle flitspalen in Nederland.

Flitspaal in Flevoland / Bron: Wikimedia Commons

Verkeersexpertise

Het Parket CVOM beschikt over verkeersexpertise en deelt deze kennis met andere onderdelen van het OM, de justitie en de politie. Het parket maakt ook afspraken met de politie over de manier waarop zij handhaaft in het verkeer, zoals hoe vaak ze controles uitvoert en op welke aspecten van het verkeer ze zich richt.

Naast deze taken is het Parket CVOM ook verantwoordelijk voor het beheer van de trajectcontroles op snelwegen en provinciale wegen. Daarnaast geeft het parket advies over handhaving op het water, zoals visvergunningen en de snelheid van plezierboten. Kortom, het Parket CVOM speelt een belangrijke rol bij de handhaving van verkeersregels en de veiligheid op de Nederlandse wegen en wateren.

Geschiedenis

Het Parket CVOM heeft haar naam te danken aan haar ontstaansgeschiedenis binnen het OM. Toen het parket werd opgericht, werd het Centrale Verwerking genoemd vanwege de centrale verwerking van feitgecodeerde zaken in Utrecht. Deze feitgecodeerde zaken komen voort uit overtredingen die zijn geconstateerd door de politie of boa’s, zowel in het verkeer als in de openbare ruimte.

Het Parket CVOM is verantwoordelijk voor de afhandeling van deze feitgecodeerde zaken, waarbij vaste boete-tarieven gelden voor veel overtredingen. Dankzij de centrale verwerking van deze zaken kan het parket een efficiënte en gestroomlijnde afhandeling van deze zaken garanderen. Zo draagt het Parket CVOM bij aan een effectieve handhaving van de verkeers- en openbare orde regels in Nederland.

Wat zijn feitgecodeerde zaken?

Feitgecodeerde zaken zijn zaken waarbij de overtreding is vastgelegd aan de hand van een specifieke code, de feitcode genoemd. Deze codes worden gebruikt door de politie en andere handhavers, zoals bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) om overtredingen te registreren en te verwerken.

Een boa (bijzondere opsporingsambtenaar) is een functionaris met opsporingsbevoegdheid die in dienst is bij een gemeente, provincie, waterschap of andere instelling met een publieke taak. Boa’s hebben als taak om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving en treden op bij overtredingen. Zij mogen bepaalde lichte strafbare feiten zelfstandig afhandelen, zoals het uitschrijven van boetes.

In het geval van verkeersovertredingen hebben zowel de politie als boa’s de bevoegdheid om op te treden. Als zij een overtreding constateren, leggen zij dit vast in een proces-verbaal waarin de feitcode wordt opgenomen. Deze feitgecodeerde zaken worden vervolgens verwerkt door het Parket CVOM, dat verantwoordelijk is voor de verdere afhandeling ervan.

Waarom beginnen niet alle verkeerszaken met parketnummer 96?

Niet alle verkeerszaken beginnen met parketnummer 96 omdat parketnummer 96 specifiek verwijst naar de zaken die behandeld worden door het Parket CVOM. Dit zijn voornamelijk verkeerszaken die te maken hebben met de handhaving van de verkeersregels en de openbare orde.

Andere verkeerszaken die bijvoorbeeld te maken hebben met ernstige verkeersovertredingen of verkeersongevallen met letsel worden behandeld door andere parketten binnen het Openbaar Ministerie. Deze zaken beginnen dan ook niet met parketnummer 96.

Over het algemeen worden verkeerszaken dus verdeeld onder de verschillende parketten van het Openbaar Ministerie, afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding. Zo kan het OM ervoor zorgen dat de zaken worden behandeld door de juiste instantie en op de juiste manier worden afgehandeld.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over een parketnummer dat begint met 96, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.