Last Updated on 2 april 2023 by M.G. Sulman

Veiligheid privacy

Als je deze website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat je rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Door gebruik te maken van onze diensten of omdat je deze op vrijwillige basis aan ons verstrekt, verwerken we persoonsgegevens. De volgende persoonsgegevens worden door Mens & Gezondheid verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Met welk doel verwerken jullie gegevens?

Mens & Gezondheid verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden en afhandelen van uw vraag of opmerking

Hoe hebben we toestemming gekregen om je persoonsgegevens te verwerken?

Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

  • Je verstrekt persoonsgegevens middels een formulier, hiermee geef je direct toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor het het doel waarmee deze zijn verstrekt. Bijvoorbeeld contact met je opnemen om een vraag te beantwoorden.
  • Je browser accepteert functionele en analytische cookies (lees ook onze cookieverklaring).

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Google Analytics

Mens & Gezondheid maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Via Google Universal Analytics verzamelen we bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die we hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Beveiliging van je gegevens

De website van Mens & Gezondheid maakt gebruikt van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Netwerkverkeer wordt zorgvuldig bewaakt en er wordt gebruik gemaakt van een goede firewall. Alle verbindingen naar de website gaan via een beveiligde SSL-verbinding.

Je rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft je als betrokkene verschillende rechten:

  • Zo heb je het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heb je het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
  • Ook wijst de verantwoordelijke je op je recht op overdraagbaarheid van de jouw betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de website over jou verwerkt (artikel 20 AVG).
  • Tot slot is van belang dat je het recht hebt bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).