Privacyverklaring

Last Updated on 8 juli 2023 by M.G. Sulman

Veiligheid privacy

Als je deze website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat je rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Door gebruik te maken van onze diensten of omdat je deze op vrijwillige basis aan ons verstrekt, verwerken we persoonsgegevens. De volgende persoonsgegevens worden door Mens & Gezondheid verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Met welk doel verwerken jullie gegevens?

Mens & Gezondheid verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden en afhandelen van uw vraag of opmerking

Hoe hebben we toestemming gekregen om je persoonsgegevens te verwerken?

Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

 • Je verstrekt persoonsgegevens middels een formulier, hiermee geef je direct toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor het het doel waarmee deze zijn verstrekt. Bijvoorbeeld contact met je opnemen om een vraag te beantwoorden.
 • Je browser accepteert functionele en analytische cookies (lees ook onze cookieverklaring op deze pagina).

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Google Analytics

Mens & Gezondheid maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Via Google Universal Analytics verzamelen we bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die we hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Beveiliging van je gegevens

De website van Mens & Gezondheid maakt gebruikt van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Netwerkverkeer wordt zorgvuldig bewaakt en er wordt gebruik gemaakt van een goede firewall. Alle verbindingen naar de website gaan via een beveiligde SSL-verbinding.

Je rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft je als betrokkene verschillende rechten:

 • Zo heb je het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heb je het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
 • Ook wijst de verantwoordelijke je op je recht op overdraagbaarheid van de jouw betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de website over jou verwerkt (artikel 20 AVG).
 • Tot slot is van belang dat je het recht hebt bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Mens & gezondheid en haar schrijvers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Ondanks dat Mens & gezondheid alle inhoud controleert, garanderen Mens & gezondheid en haar schrijvers niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder moment door Mens & gezondheid worden gewijzigd.

Mens & gezondheid heeft niet altijd controle over door derden gepubliceerde content. Indien er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of wanneer er inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht of er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we je vriendelijk onze Notice & Takedown procedure te volgen. Mens & gezondheid is in zo’n geval niet aansprakelijk voor de door derden op deze website gepubliceerde content.

Internetsites van derden

Indien op Mens & gezondheid links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Mens & gezondheid en haar schrijvers  op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Mens & gezondheid en haar schrijvers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Mens & gezondheid of schrijver de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op Mens & gezondheid gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze werken is enkel toegestaan met daaraan voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Neem daarvoor contact op met Mens & gezondheid. Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking, openbaarmaking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan, behoudens beperkingen door de wet gesteld.

Cookieverklaring

Bij het gebruik van Mens & gezondheid kunnen door Mens & gezondheid en derden cookies (of andere gegevens via soortgelijke technieken) worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies om het gebruiksgemak te vergroten, relevante informatie en (persoonlijke) advertenties te vertonen en de website te analyseren en optimaliseren. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van Mens & gezondheid wordt meegestuurd en door de webbrowser op de harde schijf wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser en computer waarmee Mens & gezondheid wordt bezocht. Marketingcookies worden alleen geplaatst nadat akkoord is gegaan door te klikken op ‘Ja, ik accepteer cookies en marketingcookies’) in de cookiemelding.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Mens & gezondheid en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Functionele doeleinden: om voorkeuren te onthouden en bijvoorbeeld het inloggen te vereenvoudigen
 • Analytische doeleinden: om het gebruik van Mens & gezondheid te analyseren
 • Commerciële doeleinden: door het gebruik van commerciële cookies (marketingcookies) is het mogelijk om advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis bezoekersgegevens. De cookies dienen er mede toe om bij te houden hoeveel en welke advertenties zijn getoond om op basis van surfgedrag relevante advertenties te vertonen.

Functionele en geanonimiseerde analytische cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst. Cookies voor commerciële doeleinden zonder tracking worden alleen na toestemming (door akkoord te gaan en/of Mens & gezondheid verder te bezoeken na het informeren over het gebruik van cookies) geplaatst. Commerciële cookies met tracking (marketingcookies) worden alleen geplaatst nadat hiermee akkoord is gegaan en kunnen indien gewenst worden geweigerd.


Welke cookies plaatst Mens & gezondheid?

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die Mens & gezondheid (first party cookies) of partners (third party cookies) plaatsen.

First party cookies
Cookienaam Doel
Functioneel
Sessiecookies (waaronder PHPSESSID) Sessiecookies waarmee voorkeuren en informatie over het bezoek worden bewaard.
Cookies beginnende met ‘cookie_’ Cookies voor aangemelde en ingelogde gebruikers om voorkeuren te bewaren en inloggen te vereenvoudigen.
Cookies: cookieverklaring en ckn Cookies om informatie en voorkeuren over het weergeven van de cookiemelding bij te houden.
Analytisch
Cookies: _ga, _gat en _gid Cookies die Google Analytics (privacyverklaring) gebruikt voor het bijhouden van geanonimiseerde bezoekersstatistieken.
Third party cookies
Aanbieders/url Doel
Commercieel
Google AdSenseJustPremiumLigatus en Next Day MediaTradeTrackerTiqets.comBol.comAwinPerformance Horizon en Skydreams.

Klik op de naam om de privacyverklaring van de betreffende advertentiepartner te openen.

Verschillende soorten cookies en technieken met betrekking tot advertenties om je onder andere te herkennen als bezoeker, gebruik van de website op te slaan, voorkeuren te voorspellen, advertenties te vertonen gericht op jouw voorkeuren en/of om gebruik te kunnen maken van frequency caps. Ook kunnen marketingcookies worden geplaatst om je opnieuw te kunnen bereiken via advertenties op websites van derden.
Diverse advertentienetwerken en -leveranciers ingevoegd door Google AdSenseLigatus en andere advertentiepartners. Voorbeelden: Criteo, Adroll, Taboola, Teads en anderen.

Klik op de naam voor een actueel overzicht van door onze advertentiepartners ingevoegde advertentienetwerken en -leveranciers en daarbij behorende privacyverklaringen.

Verschillende soorten cookies om advertenties te vertonen en bezoekers te herkennen. Zie toelichting en verwijzingen privacyverklaringen ‘Third party cookies/Commercieel’.
Functioneel, commercieel en analytisch
Diensten door derden ingevoegd door advertentiepartners. Voorbeelden: Facebook, Twitter, YouTube, AddThis en anderen. Cookies om voorkeuren en informatie over het bezoek en gebruik te bewaren voor commerciële en analytische doeleinden. Zie toelichting en verwijzingen privacyverklaringen ‘Third party cookies/Commercieel’.

Mens & gezondheid zelf plaatst alleen cookies (first party cookies) voor functionele en analytische doeleinden. Partners (advertentiebedrijven, website-analyse en sociale media) van Mens & gezondheid ingevoegd door Mens & gezondheid kunnen cookies of andere technieken (third party cookies) voor functionele, analytische en commerciële doeleinden inzetten. Het gebruik van cookies kan desgewenst worden toegestaan of geblokkeerd via de instellingen van de browser. Het is ook mogelijk om via de instellingen van de webbrowser specifiek third party cookies te blokkeren. De wijze waarop verschilt per webbrowser, raadpleeg indien nodig de helpsectie van de webbrowser. Daarnaast kan je bepaalde cookies die voor commerciële doeleinden worden gebruikt weigeren via Youronlinechoices.com en Google met betrekking tot Google AdSense-advertenties en Google Analytics.

Het weigeren en/of verwijderen van cookies kunnen de mogelijkheden van Mens & gezondheid beperken. Daarnaast heeft het weigeren en/of verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de webbrowser op de computer waarmee Mens & gezondheid wordt bezocht. Uitschakelen van cookies zorgt er niet voor dat er geen advertenties meer worden getoond.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens door Mens & gezondheid of de door haar ingeschakelde verwerker(s). Persoonsgegevens zijn alle tot een individu herleidbare gegevens. Mens & gezondheid is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en houdt zich aan de hierin opgenomen bepalingen.

De doelen van het door Mens & gezondheid verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • Bezoekers in staat te stellen de functies van de website te gebruiken, met name het plaatsen van reacties bij de artikelen van de infoteurs. Vooral omdat Mens & gezondheid reacties monitort heeft zij belang bij contactgegevens van de bezoekers.
 • Contact kunnen onderhouden met bezoekers en infoteurs van Mens & gezondheid die bewust reacties en contactgegevens achterlaten, zodat Mens & gezondheid in staat is hen te kunnen informeren over de door de bezoekers en infoteurs gevraagde informatie zoals nieuwsbrieven en soortgelijke informatie toe te sturen, of aan andere verzoeken van bezoekers en infoteurs te voldoen.
 • Infoteurs van Mens & gezondheid in staat te stellen een account aan te maken, dat voor een door de gebruikers gewenste periode in stand te laten en waar door de gebruikers gewenst te verrijken met informatie waaronder persoonsgegevens.
 • Het (door middel van tijdelijke, functionele, analytische, advertising en thirdparty cookies) vergroten van het gebruiksgemak, het (statistisch) analyseren en optimaliseren van de website, het integreren van social media en het verstrekken van informatie en vertonen van advertenties. Waar mogelijk worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd. Zie voor dit doel meer specifiek de Cookieverklaring op deze pagina.

Meer in het bijzonder worden de volgende (persoons)gegevens door Mens & gezondheid verwerkt:

Plaatsen reactie artikel:
Naam, e-mailadres, reactie, datum/tijdstip en IP-adres

 • Indien een reactie door Mens & gezondheid wordt afgewezen wordt deze, inclusief de daarbij verkregen persoonsgegevens, na zeven (7) dagen verwijderd.
 • Indien ingelogd worden reacties automatisch gekoppeld aan het gebruikersaccount.

Bevestiging/aanmelding nieuwsbrief:
E-mailadres, datum/tijdstip aanmelding en IP-adres

 • Bij aanmelden wordt alleen een verificatiebericht verzonden, gegevens worden pas na bevestiging e-mailadres opgeslagen.

Bezoekersstatistieken:
Betreffende webpagina, referrer (afkomst-url), datum/tijdstip, type apparaat (smartphone, tablet, computer) en IP-adres

 • Deze gegevens worden na zeven (7) dagen verwijderd.

Advertentiestatistieken:
Betreffende webpagina, betreffende advertentie, aangeklikt (ja/nee) en IP-adres

 • Het IP-adres wordt na zeven (7) dagen verwijderd, waarmee deze statistieken alleen nog anoniem blijven voortbestaan.
 • Alleen van toepassing op door Mens & gezondheid aangemaakte en ingevoegde advertenties, advertenties via advertentiepartners (zie ‘cookieverklaring’/’third party cookies’ op deze pagina) registreren eigen statistieken.

Foutmeldingen:
Betreffende pagina, referrer (afkomst-url), datum/tijdstip, user agent en IP-adres

 • Deze gegevens worden na zeven (7) dagen verwijderd.

Contact met Mens & gezondheid (contactformulier, e-mail, notice & takedown, artikel melden):
Naam, e-mail, bericht, datum/tijdstip en IP-adres

 • Mens & gezondheid bewaart berichten voor de duur die met het doel van de verwerking ervan wordt gerechtvaardigd.

Verstrekking gegevens aan andere bedrijven of instellingen

Mens & gezondheid zal, met uitzondering van door derden geplaatste cookies, nimmer gegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Diensten ter ondersteuning van Mens & gezondheid kunnen in beperkte mate en alleen indien noodzakelijk gegevens onder ogen krijgen, hierbij moet worden gedacht aan dienstverleningen als digitale post (Postbode.nu), hosting (True.nl), financiële administratie (Redovisningskonsulterna.se) en bankieren (Swedbank.se).

Internetsites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op Mens & gezondheid zijn verbonden. Voor de verwerking van persoonsgegevens op dergelijke websites verwijzen wij je door naar de aldaar gehanteerde privacyreglementen.

Inzage en wijziging gegevens

Je hebt gedurende de door Mens & gezondheid in acht genomen bewaartermijn recht op inzage in jouw gegevens en wijziging of aanvulling van deze gegevens. Daarnaast heb je recht op informatie omtrent de doeleinden, het soort gegevens waar de verwerking van persoonsgegevens betrekking op heeft en de ontvangers daarvan.

Vragen om inzage en wijzigingen/aanvullingen in jouw gegevens of klachten over privacy kunnen schriftelijk worden gericht aan:
Mens & gezondheid
Via Alosta 69
6661 JX Elst

Mens & gezondheid zal op dergelijke vragen zo spoedig mogelijk reageren. Verzoeken om inzage, informatie of afschriften kunnen worden geweigerd indien dit noodzakelijk is in verband met de rechten en vrijheden van Mens & gezondheid of derden of indien niet te verifiëren valt of sprake is van een door de juiste persoon ingediend verzoek. Weigeringen worden met redenen omkleed.