Lymecarditis: symptomen, oorzaak en behandeling

Last Updated on 10 mei 2023 by M.G. Sulman

Lymecarditis, ook vaak geschreven als Lyme carditis of Lyme-carditis, treedt op wanneer de Borrelia-bacterie, de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt, de weefsels van het hart binnendringen en voor een ontsteking zorgen. Carditis is een verzamelnaam voor ontstekingen van de hartspier en de bij het hart behorende weefsels. Lymecarditis kan de normale beweging van elektrische signalen van het hart verstoren. De elektrische impuls van de hartboezem naar de hartkamer wordt dan vertraagd of intermitterend, of geheel niet voortgeleid.1Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1941-4 Dit is een zogenaamde ‘hartblok’, dat in ernst kan variëren en snel kan veranderen. Een hartblok of atrioventriculair blok (AV-blok) is een storing in de prikkelgeleiding van het hart. 

Borrelia burgdorferi is de veroorzaker van de ziekte van Lyme / Bron: Wikimedia Commons

Wat is lymecarditis?

Lymecarditis is een ontsteking van het hart, veroorzaakt door de Borrelia-bacterie. Dit is de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt.

Vóórkomen

Lymecarditis komt voor bij ongeveer één op de honderd gevallen van de ziekte van Lyme. Het is dus vrij zeldzaam.

Symptomen van Lymecarditis

Mogelijk symptomen van Lymecarditis zijn:

  • een licht gevoel in het hoofd
  • duizeligheid
  • flauwvallen
  • kortademigheid
  • hartkloppingen
  • pijn op de borst

De symptomen kunnen echter variëren afhankelijk van de patiënt.

De klachten kunnen ook onopgemerkt blijven, vooral als je je geen erythema migrans (EM) hebt gehad, andere Lyme-achtige symptomen en je niet is opgevallen dat je een tekenbeet hebt gehad. EM is de meest voorkomende uiting van lymeziekte. Het klassieke beeld is een huidafwijking in de vorm van een huidvlek of rood bultje. Deze breidt zich geleidelijk ringvormig uit.

Erythema Migrans (EM)
Erythema Migrans (EM) / Bron: Wikimedia Commons

Is Lymecarditis dodelijk?

Hoewel je kunt komen te overlijden aan Lymecarditis, is dit uiterst zeldzaam.

Onderzoek en diagnose

Vraaggesprek en serologisch onderzoek

Voor het stellen van de juiste diagnose baseert de arts zich op je medische voorgeschiedenis, de symptomen, een lichamelijk onderzoek en serologisch onderzoek (een vorm van bloedonderzoek). Daarbij worden antistoffen tegen de boosdoener (de veroorzakende bacterie) aangetoond.

Hartfilmpje

Ook wordt er een hartfilmpje (elektrocardiogram, ECG) gemaakt. Hierop is vaak een vertraging van de hartgeleiding zichtbaar. Dit staat bekend als een AV-blok. Dit is een afkorting voor een zogenoemd atrioventriculair blok. Hierbij gaat er iets mis in de AV-knoop van je hart. De elektrische prikkel wordt langer vastgehouden dan normaal. Dit vertraagt je hartritme.

Behandeling van Lyme-carditis

Lyme-carditis kan worden behandeld met orale of intraveneuze antibiotica, afhankelijk van de ernst. Oraal betekent via de mond en intraveneus betekent: in de aderen.  Sommige patiënten hebben mogelijk een tijdelijke pacemaker nodig.

Antibiotica

Lymecarditis is volledig omkeerbaar met tijdige en geschikte antibiotische therapie. Vaak zijn de klachten binnen 10 dagen verdwenen na toediening van antibiotica. De keuze van antibiotische behandeling varieert op basis van de ernst van de situatie. De behandeling moet onmiddellijk worden gestart nadat de diagnose is gesteld. Het is belangrijk om niet te wachten op de resultaten van de serologie voordat een antibioticabehandeling wordt gestart. Er bestaat namelijk een zeer kleine kans dat je eraan kan komen te overlijden.

Pacemaker

Omdat de aandoening volledig omkeerbaar is met de juiste antibiotische therapie, is permanente plaatsing van een pacemaker meestal niet geïndiceerd voor Lymecarditis. Wel is in 33% van de gevallen een tijdelijke transveneuze pacemaker vereist.

Herstel en prognose

Je herstelt over het algemeen binnen 1-6 weken.

Video

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over Lymecarditis, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.