Vrouwen hebben een verhoogd risico op overlijden en hartfalen na een hartaanval

Pijn op de borst bij een vrouw

Volgens onderzoek van de Universiteit van Alberta in Canada hebben vrouwen gedurende de vijf jaar na een hartaanval 20 procent meer risico dan mannen om te overlijden of hartfalen te krijgen.[1] De vrouwen waren gemiddeld een decennium ouder dan mannen op het moment van hun eerste hartaanval en ze vertoonden vaker het minder ernstige type hartaanval, maar als ze het ernstigere type hartaanval kregen, dan ontwikkelden ze wel vaker hartfalen.

Inhoud

Opzet van het onderzoek

Het Canades onderzoeksteam onderzocht de medische dossiers van meer dan 45.000 Albertanen die tussen 2002 en 2016 in het ziekenhuis waren opgenomen voor een eerste hartaanval, waarbij gegevens over de bij hen verrichte angiografie (röntgenonderzoek waarbij de bloedvaten zichtbaar worden), de ingezette behandelingen inclusief medicatie en bypasoperatie of de plaatsing van een stent, met elkaar werden vergeleken.

Uitkomsten van het onderzoek

Ongeveer 45 procent van de patiënten ervoer het ernstigere type hartaanval, bekend als STEMI, en 55 procent het minder ernstige type dat bekend staat als non-STEMI, een hartaanval waarbij respectievelijk wel en geen verhoging van het ST-segment op het ECG zichtbaar is. Beide typen brengen een blokkering van de bloedtoevoer naar de hartspier met zich mee en kunnen tot blijvende schade leiden. Hartfalen treedt op wanneer de hartspier niet langer voldoende bloed en zuurstof kan pompen om in leven te blijven.

Volgens een persbericht ontdekten de onderzoekers dat de vrouwelijke patiënten gemiddeld een decennium ouder waren dan de mannelijke patiënten, meer chronische aandoeningen hadden zoals diabetes, hoge bloeddruk of boezemfibrilleren, en een grotere kans hadden om in het ziekenhuis te overlijden. De vrouwen kregen ook minder vaak een diagnostisch angiogram en werden minder vaak verwezen naar een hartspecialist en kregen minder medicijnen voorgeschreven.

Advies aan vrouwen

Hoofdonderzoeker Ezekowitz zei dat hij hetzelfde advies geeft aan mannelijke en vrouwelijke patiënten, door hen te vertellen te stoppen met roken, vaker te sporten en hun bloeddruk en stressniveaus onder controle te houden, vooral als ze al een hartaanval hebben gehad. De onderzoekers merken op dat sommige vrouwen hun gang naar het het ziekenhuis uitstellen omdat ze niet beseffen dat ze een hartaanval hebben. Ze voegden eraan toe dat er meer moet worden gedaan om vrouwen voor te lichten over de symptomen, waaronder pijn op de borst of bovenlichaam, zweten, misselijkheid, kortademigheid of een licht gevoel in het hoofd. Vrouwen hebben bij een hartinfarct evenwel vaker signalen die minder duidelijk zijn dan mannen.

Goede diagnose

Volgens het persbericht moeten alle patiënten met deze symptomen worden gediagnosticeerd met zowel een elektrocardiogram als een bloedonderzoek op zoek naar markers van hartbeschadiging. Hoewel de aanbevolen behandelingen voor STEMI- en nom-STEMI-hartaanvallen vergelijkbaar zijn, merkt Ezekowitz op dat degenen met ernstigere hartaanvallen sneller behandeling nodig hebben.

Kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner

De onderzoekers voegen eraan toe dat hoewel eerdere studies de kloof tussen mannen en vrouwen hebben aamngetoond, hun bevindingen laten zien dat deze kloof in de loop van de tijd kleiner wordt.

  1. Women face higher risk of death or heart failure following a heart attack: study [news release]. University of Alberta; December 15, 2020. https://www.ualberta.ca/folio/2020/12/women-face-higher-risk-of-death-or-heart-failure-following-a-heart-attack-study.html. Accessed December 16, 2020.
  • https://www.pharmacytimes.com/news/study-women-have-increased-risk-of-death-heart-failure-following-heart-attack
  • Women face higher risk of death or heart failure following a heart attack: study [news release]. University of Alberta; December 15, 2020. https://www.ualberta.ca/folio/2020/12/women-face-higher-risk-of-death-or-heart-failure-following-a-heart-attack-study.html. Accessed December 22, 2020.
  • Inleidingsfoto: Photographee.eu/Shutterstock.com
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit

M.G. Sulman
M.G. Sulman
Scribent is al bijna 25 jaren werkzaam in het forensische werkveld. Hij heeft al meer dan 20 jaar (beroepsmatige) schrijfervaring en al maar dan 15 jaar schrijft hij artikelen op het gebied van gezondheid en psychologie. Hij volgt ieder jaar één of meerdere cursussen en trainingen op het gebied van gezondheid, psychologie en agogiek. Scribent houdt zijn artikelen over ziekten, aandoeningen en stoornissen (DSM-5) zo actueel mogelijk. Om die reden is hij geabonneerd op diverse (vak)bladen, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie. Ook schaft hij regelmatig nieuwe literatuur aan om zijn artikelen —daar waar nodig— aan te vullen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *