Mens & Gezondheid

Alles over gezondheid, lifestyle, geloof en voeding

Bijna geen enkel ander gezegde van Arthur Schopenhauer wordt zo vaak aangehaald als deze: “Over het algemeen is negen tiende van ons geluk op gezondheid gebaseerd,” aldus de Duitse filosoof. En het was Albert Schweitzer die zei: “Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen.” Hiermee wordt duidelijk hoe belangrijk een goede gezondheid voor mensen is. En goede voeding is daarvoor een eerste vereiste, maar daarmee is niet alles gezegd. “Een mens leeft niet van brood alleen. Een mens leeft óók van elk woord dat God spreekt”, staat in Deuteronomium 8:3b. Echt leven komt rechtstreeks van God en het vertrouwen in Zijn woord.

Gezond ouder worden, dat wil toch iedereen?

Over 'Mens & Gezondheid'

Mens & gezondheid gaat primair over de mens en de vele aspecten van zijn of haar gezondheid: zowel lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid als spirituele gezondheid. Door deze holistische benadering onderscheiden we ons van veel andere websites die gaan over gezondheid en gezond leven.

In de special ‘symptomen‘ gaan we in op de diverse klachten die je kunt ervaren en in de special ‘aandoeningen’ worden allerlei aandoeningen en stoornissen besproken.

Het menselijk lichaam zendt waarschuwingssignalen uit. Het laat daarmee duidelijk zien of er iets mis is met onze lichamelijke en/of psychische gezondheid. Het is daarom belangrijk om naar de innerlijke stem van het lichaam te luisteren en waarschuwingssignalen serieus te nemen. Vaak hebben mensen al kennis gemaakt met die kleine, aanvankelijk kleine signalen van het lichaam die je willen waarschuwen. Dit zijn bijvoorbeeld de aanhoudende buikpijn die ’s ochtends vroeg optreedt na het opstaan voordat je naar je werk of school moet, of de frequente hoofdpijn die de concentratie en het welzijn merkbaar verminderen. Maar ook sommige vormen van huiduitslag, hoest of lage rugpijn kunnen erop wijzen dat er iets mis is. Hoe dan ook, een gezonde gezondheid is afhankelijk van veel factoren. Sommige factoren heb je zelf in de hand, zoals voeding en de mate van stress, maar andere factoren heb je geen of nauwelijks invloed op, zoals genetische invloeden. Dit worden respectievelijk dynamische (veranderbare) en statische (onveranderbare) factoren genoemd.

In de special ‘voeding‘ kun je lezen hoe je gezond kunt blijven en worden door middel van gezonde voeding. Ook door je lifestyle en het doorvoeren van leefstijlveranderingen, kun je je gezondheid op een hoger peil brengen. Daarnaast speelt geloof en spiritualiteit een rol bij ziekte en pijn. 

Patiënt in gesprek met arts
"Gezondheid is niet alles, maar zonder gezondheid is alles niets." Alfred Vogel (Zwitserse fytotherapeut)

Waarin onderscheiden wij ons?

Algemeen aanvaarde behandelingsmethoden

In de artikelen over lichamelijke of psychische aandoeningen geven we een beschrijving van wetenschappelijk goed onderbouwde en in medische kringen algemeen aanvaarde behandelingsmethoden en gaan we niet in op wetenschappelijk onbewezen therapieën zoals homeopathie.

Kruidengeneeskunde (fytotherapie)

Voorts gaan we in op kruidengeneeskunde, ook wel fytotherapie genoemd, als dat relevant is door het onderwerp dat we behandelen. Binnen de studie naar en de kennis van geneesmiddelen (de farmacognosie) wordt onder meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de medicinale werkzaamheid van kruiden en kruidenextracten.

Preventie en zelfzorg

In de artikelen over lichamelijke of psychische aandoeningen gaan we – indien van toepassing – in op (bewezen) preventieve maatregelen die je kunt nemen om een ziekte of aandoening te voorkomen. 

Ook bespreken we de zelfzorgmaatregelen die je kunt nemen om een ziekte, stoornis of aandoening te behandelen, naast de eventuele medische interventies. We geven ook aan wanneer je een afspraak moet maken met je huisarts. 

Geloof en spiritualiteit

Er zijn steeds meer aanwijzingen voor een positieve correlatie tussen religieuze overtuigingen en gezondheid. Deze studies bestrijken een breed scala van ‘spiritualiteit’, maar focussen zich met name op het joods-christelijke geloof. Deze website besteedt ook aandacht aan het joods-christelijke geloof en onderzoekt de raakvlakken tussen geloof en gezondheid. 

Up-to-date

De artikelen op ‘Mens & Gezondheid’ worden jaarlijks onder de loep genomen en indien nodig gecorrigeerd en geactualiseerd. Dit doen we mede aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en publicaties, zoals die onder meer zijn te vinden op PubMed, een via het internet vrij toegankelijke zoekrobot die de MEDLINE-databank met referenties naar medisch wetenschappelijke artikelen evenals de database met boeken van de NCBI doorzoekt. Ook zijn wij lid van vakbladen zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Depressie

Psyche

Onder ‘psyche’ wordt je binnenste of innerlijk bedoeld. Het gaat hierbij om je geestesleven. Je geestesleven kan ontregeld raken. Psychische problemen of aandoeningen hebben te

Read More »

Ook de moeite waard:

Griep
Vijfde ziekte: symptomen, oorzaken en behandeling

De medische benaming van de vijfde ziekte is ‘erythema infectiosum’. Het is een veelvoorkomende milde virale vlekjesziekte die vooral bij kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar voorkomt, maar volwassenen kunnen het ook krijgen. De vijfde ziekte wordt veroorzaakt door het humane parvovirus B19 en kan zich verspreiden

Read More »
Arts
Aceruloplasminemie: symptomen, oorzaken en behandeling

Aceruloplasminemie is een zeldzame genetische aandoening die wordt gekenmerkt door de abnormale ophoping van ijzer in de hersenen en verschillende inwendige organen. Bij deze vorm van ijzerstapeling ontwikkel je neurologische symptomen, waaronder cognitieve stoornissen en bewegingsstoornissen. Ook kunnen degeneratie van het netvlies en diabetes optreden. De symptomen worden meestal manifest

Read More »

Een vraag stellen of je ervaringen delen?

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt feedback geven op het artikel, vragen stellen en/of waardevolle aanvullingen of adviezen geven. Ook kun je je ervaringen delen. Andere lezers kunnen daar baat bij hebben en daar weer op reageren. Het kan een manier zijn om in contact te komen met andere mensen die met hetzelfde probleem kampen of dezelfde interesse hebben. Reacties worden niet automatisch gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie van Mens & gezondheid gezien zijn. Daar kan soms enige uren overheen gaan.

2 reacties op “Mens & Gezondheid”

    1. Fijn dat je interesse toont. We hebben geen nieuwsbrief, maar we overwegen het wel. Als we een nieuwsbrief gaan uitbrengen, zullen we dat op de site aankondigen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

M.G. Sulman
M.G. Sulman
Scribent is al bijna 25 jaren werkzaam in het forensische werkveld. Hij heeft al meer dan 20 jaar (beroepsmatige) schrijfervaring en al maar dan 15 jaar schrijft hij artikelen op het gebied van gezondheid en psychologie. Hij volgt ieder jaar één of meerdere cursussen en trainingen op het gebied van gezondheid, psychologie en agogiek. Scribent houdt zijn artikelen over ziekten, aandoeningen en stoornissen (DSM-5) zo actueel mogelijk. Om die reden is hij geabonneerd op diverse (vak)bladen, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie. Ook schaft hij regelmatig nieuwe literatuur aan om zijn artikelen —daar waar nodig— aan te vullen.