Validity of Cognition (VoC)-schaal: betekenis en uitleg

Last Updated on 26 juni 2024 by M.G. Sulman

De VoC-schaal, of Validity of Cognition-schaal, is een belangrijk onderdeel van EMDR-therapie. Het helpt therapeuten en cliënten om de geloofwaardigheid van positieve cognitieve uitspraken te beoordelen. De VoC-schaal meet de waargenomen waarheid van positieve overtuigingen op een schaal van 1 (volledig onwaar) tot 7 (volledig waar). Deze meting helpt zowel de therapeut als de cliënt te begrijpen hoe diep een nieuwe, positieve cognitie wordt geaccepteerd tijdens EMDR-sessies. De VoC-schaal is cruciaal in EMDR-therapie omdat het de voortgang van de cliënt in het aannemen van positieve overtuigingen kwantificeert. Het stuurt de richting en effectiviteit van de therapie. Tijdens een EMDR-sessie wordt cliënten gevraagd om de geldigheid van een positieve cognitie te beoordelen met behulp van de VoC-schaal. Deze beoordeling helpt om gebieden te identificeren die meer aandacht nodig hebben en stelt de therapeut in staat om de sessie aan te passen.

Validity of Cognition (VoC)-schaal / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Uitleg en betekenis van de Validity of Cognition (VoC)-schaal

Validity of Cognition (VoC) is een schaal of meetwaarde die wordt gebruikt in psychologische tests. Het wordt in het bijzonder gebruikt binnen de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)-therapie. Deze schaal loopt van 1 tot 7. Het getal 1 betekent dat de uitspraak niet waar of geloofwaardig is, terwijl 7 betekent dat deze volledig waar is.

De VoC-schaal is in 1989 ontwikkeld door Francine Shapiro (Brooklyn, 18 februari 1948 – overleden 16 juni 2019). Zij was een Amerikaanse psychologe die de EMDR-therapie ontwikkelde. De VoC-schaal wordt gebruikt binnen de context van EMDR-therapie teneinde de voortgang van de therapie te meten. Het proces begint met het ontladen van een negatieve ervaring, waarna een positieve cognitie wordt geïnstalleerd. De VoC-schaal wordt gebruikt om te meten in hoeverre deze positieve cognitie wordt geaccepteerd of als waar wordt ervaren door de patiënt.

Wanneer de VoC-score voor een positieve cognitie een 7 bereikt, dan wordt de uitspraak volledig geaccepteerd of als waar ervaren. In dat geval wordt dat onderdeel van de therapie als voltooid beschouwd. Dit helpt EMDR-therapeuten om de voortgang te volgen en de effectiviteit van de installatie van positieve cognities te bepalen. Dit draagt bij aan de resolutie van traumatische ervaringen.

Casus: Gebruik van de VoC-schaal bij EMDR-therapie

Cliënt

  • Naam: Anna
  • Leeftijd: 35 jaar

Aanleiding

Anna heeft in haar jeugd een traumatische ervaring meegemaakt die haar nog steeds parten speelt. Ze worstelt met gevoelens van angst en lage eigenwaarde. Na gesprekken met haar therapeut heeft ze besloten om EMDR-therapie te volgen

EMDR-therapieproces

Identificatie van de negatieve cognitie:

Anna en haar therapeut beginnen met het identificeren van een negatieve cognitie die verband houdt met haar trauma. In dit geval is dat “Ik ben waardeloos.”

Ontladen van de negatieve ervaring:

Door middel van oogbewegingen helpt de therapeut Anna om de emotionele lading van de negatieve herinnering te verminderen. Dit proces kan meerdere sessies duren, afhankelijk van de ernst van het trauma.

Installatie van de positieve cognitie:

Zodra de emotionele lading van de negatieve ervaring verminderd is, werkt de therapeut met Anna aan het installeren van een positieve cognitie. Ze kiezen de uitspraak “Ik ben waardevol en sterk.”

Gebruik van de VoC-schaal:

Tijdens de sessies vraagt de therapeut Anna om de geldigheid van de positieve cognitie “Ik ben waardevol en sterk” te beoordelen op de VoC-schaal, waarbij 1 betekent “volledig onwaar” en 7 betekent “volledig waar.”

  • Eerste sessie: Anna beoordeelt de positieve cognitie met een 2 op de VoC-schaal. Dit geeft aan dat ze deze gedachte nog niet echt gelooft.
  • Verdere sessies: Naarmate de therapie vordert en Anna meer werkt aan het versterken van haar positieve overtuigingen, stijgt haar beoordeling op de VoC-schaal. Na enkele sessies geeft ze de positieve cognitie een 5.
  • Laatste sessie: Uiteindelijk, na uitgebreide EMDR-behandelingen, beoordeelt Anna de positieve cognitie met een 7 op de VoC-schaal. Dit betekent dat ze de gedachte “Ik ben waardevol en sterk” volledig gelooft en accepteert.

Resultaat

Dankzij de EMDR-therapie en het gebruik van de VoC-schaal heeft Anna wezenlijke vooruitgang geboekt. Ze voelt zich minder belast door haar traumatische herinneringen en heeft een sterker gevoel van eigenwaarde ontwikkeld. De VoC-schaal heeft zowel Anna als haar therapeut geholpen om de effectiviteit van de therapie te meten en de voortgang ervan te volgen.

Gebruik van de VoC-schaal bij EMDR-therapie, Anna, 35 jaar / Bron: Martin Sulman m.b.v. AI Drawing Image Generator

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over Validity of Cognition (VoC)-schaal, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.