Het getal 8 (acht) in de Bijbel

Last Updated on 2 april 2023 by M.G. Sulman

Zoals zeven het getal van de volheid of totaliteit is, zo is acht het getal van de overmaat. Zo hebben de grote Joodse feesten een achtste dag, ten overvloede. En op de achtste dag moet het kind (jongetje) besneden worden en daarmee wordt hij in het verbond opgenomen (Leviticus 12:3). Aäron en zijn zonen worden op de achtste dag geïnstalleerd. Het gewaad van de hogepriester bestaat uit acht kledingstukken. De Joodse traditie vertelt dat het getal ‘8’ geschreven wordt als ’twee nullen op elkaar’, hetgeen zou verwijzen naar de twee werelden hemel en aarde die met elkaar zijn verzoend.

Acht (8)
Het getal ‘8’ (acht) is in de Bijbel het getal van de overmaat

Jezus’ offer aan het kruis

Net als het oudtestamentische Pesachlam, werd Jezus gekozen als het Lam om de zonden van de mens weg te nemen op de 10e Nisan (de eerste maand van het joodse jaar), zoals staat opgetekend in Johannes 12:28-29. Hij werd gekruisigd op de 14e Nisan. Zijn opstanding vond plaats drie dagen en drie nachten nadat hij begraven was, dat was aan het einde van de wekelijkse sabbatdag die viel op 17e Nisan. Het getal zeventien symboliseert overwinning. De 17e Nisan was ook de achtste dag, meegeteld vanaf de tijd dat Christus werd gekozen als het offerlam van de mens. Dit alles getuigt van Jezus’ volmaakte offer en Zijn volledige overwinning op de dood.

Het getal 8 is ook gerelateerd aan de opstanding van Jezus. Jezus toonde zich acht keer levend na zijn opstanding uit de dood.

Ark van Noach

God gaf Noach de opdracht een ark te bouwen. God redde in totaal acht mensen op de ark om na de zondvloed een nieuw begin voor de mensheid te hebben. In de Bijbel staat het getal 4 voor schepping. Zo beeldt 8 (4 + 4) de nieuwe schepping na de zondvloed uit.

888

Acht is het getal van Jezus, wiens naam in het Grieks (Iesous) opgeteld 888 is. Het is de tegenhanger van het getal van het beest (666).

Slotfeest of Sjemini Atseret

Soekot of Loofhuttenfeest is een joods feest dat zeven dagen duurt. De achtste en grote dag van het feest wordt aangeduid als Slotfeest of Sjemini Atseret.

Loofhuttenfeest (Soekot)
Loofhuttenfeest (Soekot) / Bron: Wikimedia Commons

Besnijdenis

Joodse jongens moeten op de 8e dag worden besneden, besnijdenis genoemd (zie Bijbelse besnijdenis). Het getal 8 symboliseert de besnijdenis van het hart door Christus en het ontvangen van de Heilige Geest (Romeinen 2:28-29, Kolossenzen 2:11-13).

Nieuw begin

Het getal acht staat ook symbool voor een nieuw begin voor. Na de zeven scheppingsdagen (6+1) volgt de achtste dag: een nieuw begin.

Grafkerken in de vroegchristelijke tijd en de vroege middeleeuwen kunnen een achthoekige vorm hebben. De dood wordt beschouwd als een overgang, als de drempel naar een nieuw begin.1Pieter Schepens. De symboliek van het getal acht. https://agoract.cz/2016/05/03/de-symboliek-van-het-getal-acht/ (ingezien op 2-4-2023)

Reacties

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.